Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Szablony plików produktowych

Individual sellers: Ta funkcja jest dostępna tylko dla sprzedawców z profesjonalnym planem sprzedaży. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do porównania planów sprzedaży.
Uwaga: Makra w szablonach plików produktowych nie są już obsługiwane.

Szablon pliku produktowego to arkusz kalkulacyjny programu Microsoft Excel, który zawiera wiele kolumn przeznaczonych do opisywania produktów. Sprzedawcy używają szablonów pliku produktowego do przesyłania ofert produktów do Amazon.

Większość szablonów pliku produktowego została stworzona z myślą o określonej kategorii produktu. Dostępne są również dodatkowe szablony do tworzenia lub aktualizowania ofert produktów we wszystkich kategoriach, gdy produkty docelowe znajdują się już w katalogu Amazon.

Aby utworzyć plik produktowy, wykonaj następujące czynności:

 1. Sklasyfikuj swoje produkty w katalogu za pomocą asystenta klasyfikacji produktów. Spowoduje to utworzenie pliku asystenta klasyfikacji produktów.
 2. Użyj pliku asystenta klasyfikacji produktów do zidentyfikowania szablonu pliku produktowego, którego będziesz używać do przesyłania swoich ofert z uwzględnieniem klasyfikacji produktów.
 3. Wypełnij szablon pliku produktowego opcjonalnymi, pożądanymi i wymaganymi danymi zgodnie z odpowiednimi wytycznymi redakcyjnymi dla danej kategorii produktów i Umową ze sprzedawcą.
Uwaga: Informacje dotyczące zawężania wyników wyszukiwania i poprawnych wartości znajdziesz w zakładce Zawężanie wyników wyszukiwania (arkusz) w Przewodniku po strukturze kategorii dla każdej kategorii.

Szczegółowe instrukcje dotyczące tworzenia pliku produktowego za pomocą szablonu pliku produktowego znajdziesz na stronie Tworzenie pliku produktowego.

Przewodnik po strukturze kategorii

Przewodnik po strukturze kategorii zawiera te same informacje, które są dostępne w narzędziu asystent klasyfikacji produktów. Przewodnik po strukturze kategorii uwzględnia również wymagane zawężanie wyników wyszukiwania dla poszczególnych ofert produktów i poprawne wartości. Zawężanie wyników wyszukiwania ma na celu ułatwienie klientom wyszukiwania produktów. Na przykład zawężenie „Cuff Type” jest wyświetlane klientom wyszukującym produkty w kategorii Koszule męskie, ale nie klientom wyszukującym produkty w kategorii Elektronika.

Uwaga: Jeśli prowadzisz sprzedaż w więcej niż jednym europejskim serwisie Amazon, skorzystaj z tabeli przyporządkowania kategorii produktów dla UE, aby łatwo znaleźć odpowiadające sobie kategorie produktów we wszystkich serwisach Amazon w UE.
Uwaga: 28 lutego 2020 r. udostępniliśmy nowe wersje asystenta zarządzania zapasami, asystenta zarządzania ofertami oraz asystenta zarządzania cenami i ilościami, które są dostępne do pobrania w Seller Central. Pobierz nowe wersje asystenta zarządzania zapasami, asystenta zarządzania ofertami oraz asystenta zarządzania cenami i ilościami, korzystając z poniższych linków.

Podczas gdy poniższe pliki mogą być używane przez wszystkich sprzedawców z profesjonalnym planem sprzedaży, niektóre pliki zawierają makra, które mogą być używane tylko przez sprzedawców z danymi uwierzytelniającymi MWS. Makra zapewniają opcjonalne funkcje, które nie są wymagane do korzystania z plików. Aby uzyskać dane uwierzytelniające MWS, musisz spełnić wymagania określone w Zasadach dozwolonego korzystania i Zasadach ochrony danych wyszczególnionych tutaj. Pamiętaj, że makro „Prześlij plik”, które było dostępne w poprzednich wersjach asystenta zarządzania zapasami, asystenta zarządzania ofertami czy asystenta zarządzania cenami i ilościami, nie jest dostępne w nowych wersjach tych plików.

Szablony ogólne (niedotyczące konkretnej kategorii produktów)

Nazwa szablonu Przypadek użycia Użyj do
Asystent zarządzania zapasami Przesyłanie danych zapasów za pomocą przypisywania ofert do produktów istniejących już w katalogu Amazon Produkty multimedialne (Książki, Muzyka, Wideo, DVD), w tym ich ustawienia wysyłki
Asystent zarządzania ofertami Przesyłanie danych zapasów za pomocą przypisywania ofert do produktów istniejących już w katalogu Amazon Produkty inne niż multimedia, w tym opcja ustawiania cen sprzedaży lub opcje prezentu
Asystent zarządzania cenami i ilościami Aktualizowanie cen i ilości produktów już wystawionych na koncie sprzedawcy Aktualizacja cen i ilości produktów już wystawionych na koncie sprzedawcy
Nadpisywanie dostawy Modyfikowanie ustawień dostawydla poszczególnych produktów na koncie sprzedawcy Produkty inne niż multimedia: korzystanie w wyjątkowych przypadkach, gdy standardowe ustawienia wysyłki w Seller Central nie są wystarczające

Asystent zarządzania zapasami i asystent zarządzania ofertami

Jeśli zamierzasz sprzedawać produkty, które są już dostępne w katalogu Amazon, możesz użyć asystenta zarządzania zapasami lub asystenta zarządzania ofertami, aby przypisać swoje oferty do tych produktów. Asystent zarządzania zapasami i Asystent zarządzania ofertami mają podobne szablony o nieco innych zastosowaniach:

 • Asystent zarządzania zapasami umożliwia wprowadzanie ustawień wysyłki dla produktów multimedialnych (Książki, Muzyka, Wideo, DVD, zwykle określanych jako „BMVD”) z opcjonalnymi polami takimi jak expedited-delivery oraz will-deliver-internationally.
 • Asystent zarządzania ofertami umożliwia wprowadzanie informacji o cechach produktów innych niż multimedia. Posiada on opcjonalne pola, takie jak sale-start-date oraz is-gift-wrap-available. Dowiedz się więcej o asystencie zarządzania ofertami

Wytyczne redakcyjne dla różnych kategorii produktów

Istnieją ogólne wymagania, które mają zastosowanie do wszystkich kategorii produktów. Ponadto każda kategoria ma nieco inne wymagania dotyczące ofert, których powinni przestrzegać sprzedawcy. Wymagania te zapewniają optymalne wyświetlanie ofert produktów w witrynie Amazon. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z wytycznymi redakcyjnymi dla danej kategorii produktów wyszczególnionymi w poniższej tabeli. (Wytyczne redakcyjne nie są dostępne dla wszystkich kategorii produktów. W przypadku braku wytycznych redakcyjnych, zapoznaj się z ogólnymi wytycznymi dla ofert produktów.)

Pliki do pobrania

Poniższe tabele zawierają pliki Microsoft Excel i PDF do pobrania, które będą Ci potrzebne do utworzenia pliku produktowego. Nie otwieraj tych plików bezpośrednio w przeglądarce. Zamiast tego zapisz pliki na swoim komputerze lokalnym i otwórz je z dysku lokalnego. Zalecamy zachowanie kopii zapasowej wypełnionego pliku produktowego na komputerze do wykorzystania w przyszłości.

 1. Sklasyfikuj swoje produkty w katalogu za pomocą asystenta klasyfikacji produktów. Spowoduje to utworzenie pliku asystenta klasyfikacji produktów.
 2. Użyj pliku asystenta klasyfikacji produktów do zidentyfikowania szablonu pliku produktowego, którego będziesz używać do przesyłania swoich ofert z uwzględnieniem klasyfikacji produktów.
 3. Zapisz plik na swoim komputerze i otwórz go za pomocą programu do obsługi arkuszy kalkulacyjnych.
 4. W przeglądarce kliknij prawym przyciskiem myszy link do wybranego pliku z poniższej listy.
 5. Gdy pojawi się wyskakujące menu, kliknij Zapisz jako.
 6. Gdy pojawi się okno dialogowe Zapisz jako, wybierz lokalizację na swoim komputerze, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Instrukcje dotyczące korzystania z szablonu


 1. Otwórz szablon w aplikacji do obsługi arkuszy kalkulacyjnych.
 2. Pierwszy arkusz w skoroszycie zawiera instrukcje dotyczące wypełniania arkusza kalkulacyjnego, wymagania dotyczące obrazów i definicje danych. W zakładce o nazwie Szablon będziesz wpisywać swoje dane.
 3. Wypełnij arkusz kalkulacyjny. Zapoznaj się z odpowiednią kolumną w definicjach danych, aby sprawdzić, które wartości są wymagane, a które opcjonalne. Zapoznaj się z zakładką Poprawne wartości, aby sprawdzić, czy atrybuty akceptują tylko określone, wstępnie zdefiniowane wartości.
 4. Jeśli dane liczbowe w kolumnach (w szczególności identyfikator produktu) nie zachowują wszystkich cyfr, może być konieczne zaznaczenie kolumny i zmiana formatu danych na „Tekst”.
 5. Nie usuwaj ani nie modyfikuj informacji w pierwszych trzech wierszach pliku (nagłówek pliku i nagłówki kolumn).
 6. Zapisz kopię pliku jako plik tekstowy (tekst rozdzielany tabulatorami).
 7. Przejdź do zakładki Zapasy w Seller Central i wybierz Dodaj wiele produktów naraz. Z menu rozwijanego na karcie Prześlij swój plik produktowy wybierz typ pliku do przesłania (np. pliki produktowe dla kategorii innych niż multimedia).
 8. W sekcji Zlokalizuj plik do przesłania kliknij Przeglądaj i wybierz utworzony wcześniej plik tekstowy rozdzielany tabulatorami (*.txt). Kliknij Prześlij teraz, aby przesłać plik do Amazon.

Szczegółowe instrukcje dotyczące tworzenia pliku produktowego za pomocą szablonu pliku produktowego znajdziesz na stronie Tworzenie pliku produktowego.

Szablon specyficzny dla kategorii

Za pomocą tych szablonów możesz wystawiać swoje produkty na Amazon. Umożliwiają one tworzyć nowe strony szczegółowych informacji o produkcie lub dopasowywać je do istniejących produktów w naszym katalogu. Szablony zawierają szczegółowe instrukcje i definicje danych.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące tworzenia pliku zapasów za pomocą szablonu pliku stanu zapasów, zobacz temat Tworzenie pliku zapasów.

Uwaga:
 • Wartości nazwy szablonu niekoniecznie odpowiadają kategoriom lub zakładkom produktów w serwisie Amazon.
 • Kolumna Wymagane w zakładce definicja danych pliku zapasów określa, które elementy są obowiązkowe, a które są opcjonalne.
 • Zaleca się, aby zachować kopię zapasową wypełnionego pliku zapasów na komputerze w celu uzyskania informacji w przyszłości.

Standardowy szablon

(Tworzenie nowych produktów ze wszystkimi dostępnymi atrybutami)

Przewodnik po strukturze kategorii

(Czy sprzedajesz na więcej niż jednym rynku UE? Sprawdź naszą tabelę mapowanie wyszukiwanej kategorii UE)

Poradnik dotyczący stylu Użyj do Wymagane zatwierdzenie

Samochód i motocykl:

Akcesoria samochodowe

Części motocyklowe

Opony i koła

Odzież ochronna do sportów motorowych

Przewodnik po strukturze kategorii Poradnik dotyczący stylu np. części i akcesoria do samochodów i motocykli, opony i felgi oraz smary Nie
Produkty dla niemowląt Przewodnik po strukturze kategorii Poradnik dotyczący stylu

np. łóżka, wózki spacerowe, nianie elektroniczne, smoczki, pieluszki. Użyj szablonu odzieży dla odzieży dla niemowląt.

Aby upewnić się, że przesyłasz tylko odpowiednie typy produktów, kliknij tutaj.

Nie
Uroda ** Przewodnik po strukturze kategorii Poradnik dotyczący stylu

np. zapachy, makijaż, pielęgnacja włosów.

Aby upewnić się, że przesyłasz tylko odpowiednie typy produktów, kliknij tutaj.

Zobacz wymagania dotyczące urody

Artykuły biznesowe, przemysłowe i naukowe

Profesjonalna opieka zdrowotna

Materiały laboratoryjne

Przemysłowe

Materiały edukacyjne

Produkty do usług gastronomicznych, do czyszczenia i sanitacji

Przewodnik po strukturze kategorii Poradnik dotyczący stylu Materiały biznesowe, przemysłowe i naukowe przeznaczone do użytku w celach zawodowych w środowisku biznesowym lub handlowym. Nie
Książki - Poradnik dotyczący stylu Dopasuj do istniejących książek lub utwórz nowe wpisy w katalogu. Nie
Ubrania** Przewodnik po strukturze kategorii Poradnik dotyczący stylu Odzież damska, męska, dziecięca i dla niemowląt. Użyj szablonu obuwia i akcesoriów dla akcesoriów odzieżowych, takich jak pasy czy szaliki. Użyj nowego szablonu okularów dla okularów. Zobacz wymagania dotyczące odzieży
Komputery i akcesoria Przewodnik po strukturze kategorii Poradnik dotyczący stylu np. komputery, laptopy, części komputerowe, tablety i akcesoria do tabletów. Nie

Elektronika użytkowa

Aparaty

Przewodnik po strukturze kategorii Poradnik dotyczący stylu np. telewizory, sprzęt Hi-Fi, słuchawki i aparaty fotograficzne. Nie
Okulary przeciwsłoneczne i modne okulary** (okulary są teraz oddzielone od kategorii Odzież) Przewodnik po strukturze kategorii Poradnik dotyczący stylu np. okulary przeciwsłoneczne -
Zdrowie i higiena osobista** Przewodnik po strukturze kategorii

Zdrowie i higiena osobista

Urządzenia do higieny osobistej

Leki dostępne bez recepty

Suplementy diety

Poradnik dotyczący stylu dla kategorii Seks i zmysłowość

Zdrowie i higiena osobista, Urządzenia do higieny osobistej, Suplementy diety. Zobacz tutaj, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Aby upewnić się, że przesyłasz tylko odpowiednie typy produktów, kliknij tutaj.

Zobacz wymagania dotyczące kategorii Zdrowie i higiena osobista
Dom Przewodnik po strukturze kategorii Poradnik dotyczący stylu Zobacz tutaj, aby uzyskać szczegółowe informacje. Nie
Majsterkowanie i narzędzia Przewodnik po strukturze kategorii Poradnik dotyczący stylu np. narzędzia do majsterkowania, materiały budowlane, instalacje hydrauliczne i sprzęt bezpieczeństwa pracy Nie
Biżuteria** Przewodnik po strukturze kategorii Poradnik dotyczący stylu - Zobacz wymagania dotyczące biżuterii
Mały sprzęt gospodarstwa domowego (kuchnia) Przewodnik po strukturze kategorii - Zobacz tutaj, aby uzyskać szczegółowe informacje. Nie
Ogród Przewodnik po strukturze kategorii Poradnik dotyczący stylu - Nie
Oświetlenie Przewodnik po strukturze kategorii Poradnik dotyczący stylu np. lampy wewnętrzne i zewnętrzne, żarówki Nie
Bagaż Przewodnik po strukturze kategorii Poradnik dotyczący stylu - Nie
Muzyka Przewodnik po strukturze kategorii Poradnik dotyczący stylu - Nie
Instrumenty muzyczne Przewodnik po strukturze kategorii - np. instrumenty, sprzęt DJ, systemy nagłośnieniowe Nie
Biuro Przewodnik po strukturze kategorii Poradnik dotyczący stylu - Nie
Produkty dla zwierząt domowych Przewodnik po strukturze kategorii Poradnik dotyczący stylu - Nie
Obuwie i akcesoria Przewodnik po strukturze kategorii Poradnik dotyczący stylu

Nie
Oprogramowanie i gry wideo

Przewodnik po strukturze kategorii (oprogramowanie)

Przewodnik po strukturze kategorii (gry wideo)

Poradnik dotyczący stylu - Nie
Sport Przewodnik po strukturze kategorii Poradnik dotyczący stylu Zobacz tutaj, aby uzyskać szczegółowe informacje. Nie
Zabawki i gry Przewodnik po strukturze kategorii Poradnik dotyczący stylu - Zobacz wytyczne dotyczące sprzedaży zabawek i gier na Boże Narodzenie
Zegarki Przewodnik po strukturze kategorii Poradnik dotyczący stylu

Zobacz wymagania
Wideo

Poradnik dotyczący stylu - Nie

**mogą być używane wyłącznie przez wstępnie autoryzowanych sprzedawców. Więcej informacji można znaleźć na tej stronie .

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates