Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Brakujące zdjęcia produktów

Aby rozwiązać problemy z brakującymi zdjęciami, najpierw sprawdź, czy zdjęcia zostały przesłane prawidłowo. Jeśli po weryfikacji zdjęcia nadal się nie pojawiają, skontaktuj się z działem obsługi sprzedawców Amazon i zgłoś problem wymagający wsparcia technicznego. Kroki dotyczące rozwiązywania problemów zależą od metody przesyłania.

Zdjęcie pojawi się w Amazon w ciągu 24 godzin.

Uwaga: Przesłanie zdjęcia nie gwarantuje, że zostanie ono wyświetlone. Amazon wybiera zdjęcia do wyświetlenia spośród wszystkich dostępnych. Postępuj zgodnie z wytycznymi zawartymi na stronie pomocy Wymagania dotyczące zdjęć produktu, aby mieć pewność, że Twoje zdjęcia nadają się do wyświetlania.

Rozwiązywanie problemów ze zdjęciami w Seller Central

Funkcja Dodaj produkt umożliwia przesyłanie zdjęcia produktu podczas tworzenia nowego produktu. Po utworzeniu produktu możesz użyć funkcji Zarządzaj zapasami, aby dostarczyć nowe zdjęcie produktu. .

Jeśli używasz jednej z tych funkcji do zarządzania produktami, wykonaj następujące czynności:


 1. Kliknij link Zapasy, a następnie Zarządzaj zapasami.
 2. Wyszukaj lub zlokalizuj produkt z brakującym zdjęciem.
 3. Kliknij nazwę produktu – spowoduje to załadowanie strony produktu.
 4. Czy ta strona zawiera zdjęcia produktu? Jeśli tak, nie musisz ich przesyłać.
 5. Zdjęcie może się pojawić na stronie w ciągu 24 godzin. Jeśli upłynęły ponad 24 godziny od wysłania zdjęć, przejdź do kroku 6. W przeciwnym razie sprawdź ponownie po 24 godzinach.
 6. Twoje zdjęcie może się nie wyświetlać, ponieważ nie spełnia standardów Amazon dotyczących zdjęć, które znajdziesz tutaj. Jeśli zdjęcie nie spełnia standardów, usuń wszelkie błędy na podstawie instrukcji na stronie Zarządzaj zapasami, zlokalizuj produkt, a następnie kliknij Edytuj i wybierz opcję Zarządzaj zdjęciami. Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie, aby przesłać nowe zdjęcie. Pamiętaj, że nieustannie doskonalimy nasz proces wyboru zdjęć, dlatego nie wszystkie przyczyny odrzucenia Twoich zdjęć mogą zostać podane. Jeśli Twoim zdaniem lista wybranych zdjęć jest nieprawidłowa, zapoznaj się z poniższą sekcją dotyczącą kontaktu z Amazon Services, aby uzyskać pomoc techniczną.

Rozwiązywanie problemów ze zdjęciami z plikami produktowymi

Plik produktowy pozwala określić lokalizację, z której Amazon pobiera kopię zdjęć produktu. Jednak błędy w pliku produktowym mogą uniemożliwić Amazon pomyślne pobieranie zdjęć produktu.

Ta sekcja zawiera listę niektórych typowych błędów związanych ze zdjęciami:

Symptom Powód Rozwiązanie
Zdjęcie produktu nie pojawia się w serwisie Amazon Najczęstszym powodem jest to, że pod podanym adresem URL w rzeczywistości nie ma żadnego zdjęcia. Zweryfikuj adres URL i prześlij zdjęcie produktu ponownie.
Amazon odrzuca zdjęcie. Najczęstszym powodem jest to, że przesłane zdjęcie jest zapisane w nieprawidłowym formacie. Amazon akceptuje tylko pliki graficzne w formacie.jpg, .tif lub .gif. Konwertuj plik na plik.jpg, .tif lub .gif, zmodyfikuj plik zdjęcia produktu i prześlij zdjęcie ponownie.

Więcej informacji na temat usuwania błędów związanych z nieprawidłowym adresem URL zdjęcia znajdziesz tutaj.

Uwaga: Musisz użyć bezpośredniego adresu URL. Adres URL prowadzący do wyskakującego okienka lub powodujący przekierowanie użytkownika nie zostanie zaakceptowany, a próba przetworzenia go zakończy się niepowodzeniem.

Jeśli używasz plików produktowych do zarządzania produktami, wykonaj następujące czynności:

 1. Sprawdź raporty z przetwarzania plików produktowych pod kątem błędów. (Więcej informacji)
 2. Zmodyfikuj plik produktowy, aby usunąć błędy wskazane w raporcie z przetwarzania.
 3. Prześlij zmodyfikowany plik produktowy.
 4. Powtarzaj, aż plik produktowy będzie wolny od błędów.
 5. Poczekaj 24 godziny na wyświetlenie zdjęć.

Uzyskiwanie dodatkowego wsparcia technicznego

Jeśli postępujesz zgodnie z powyższymi instrukcjami dotyczącymi rozwiązywania problemów, a zdjęcia produktów nadal nie są widoczne, skontaktuj się z Działem Obsługi Partnerów Sprzedaży.

W wiadomości dołącz następujące informacje:

 • Wykonane do tej pory kroki dotyczące rozwiązywania problemów.
 • Metoda używana do zarządzania danymi produktu i zapasów. Identyfikator partii, jeśli nie pomogły Ci instrukcje rozwiązywania problemów z plikami produktowymi.
 • Numer ASIN dla każdego produktu z brakującym zdjęciem.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates