Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Dodaj obrazy produktów

Do ofert produktów na Amazon możesz dołączyć jeden obraz główny produktu i do ośmiu alternatywnych widoków obrazów. Aby uzyskać informacje na temat przygotowywania obrazów, zobacz artykuł Przygotowanie obrazów produktów. Obraz możesz dodać podczas tworzenia strony produktu lub po utworzeniu strony. Obraz pojawi się w witrynie internetowej w ciągu 24 godzin.

Aby dodać obraz do istniejącej oferty:

 1. Wybierz pozycję Zarządzaj zapasami z menu rozwijanego Zapasy.
 2. Kliknij opcję Edytuj po prawej stronie w celu otwarcia oferty.
 3. Aby umieścić pierwszy obraz, w następnym oknie przejdź na kartę Obrazy, a następnie kliknij opcję Przeglądaj.

  Obraz główny znajduje się w lewym górnym rogu.

 4. Wybierz obraz na komputerze i kliknij przycisk Otwórz.
 5. Aby dodać obraz do oferty, kliknij przycisk Zapisz i zakończ.

Aby dodać obraz do nowej oferty:

 1. W narzędziu Zarządzaj zapasami kliknij przycisk Dodaj produkt znajdujący się w prawym górnym rogu strony.
 2. Kliknij łącze Utwórz nową ofertę produktów i wyszukaj odpowiednią kategorię.
 3. Wypełnij pola na kartach Istotne informacje i Oferta.
 4. Na karcie Obrazy kliknij przycisk Dodaj obrazy.
 5. Aby umieścić pierwszy obraz, na karcie Obrazy w wyskakującym oknie kliknij przycisk Przeglądaj.

  Obraz główny znajduje się w lewym górnym rogu.

 6. Wybierz obraz na komputerze i kliknij przycisk Otwórz.
 7. Aby dodać obraz do oferty, kliknij przycisk Zapisz i zakończ.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates