Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Organizowanie dostawy przesyłki mniejszej niż pojemność ciężarówki (LTL) lub ładunku o pojemności ciężarówki do Amazon

Ważne: Niestosowanie się do wymogów FBA dotyczących przygotowania produktów, wymogów bezpieczeństwa i ograniczeń dotyczących produktów może skutkować odmową przyjęcia zapasów w centrum logistycznym Amazon, usunięciem lub zwrotem zapasów, zablokowaniem przyszłych przesyłek do centrum logistycznego lub nałożeniem opłat z tytułu prac przygotowawczych w centrum logistycznym lub z powodu niezgodności. Przekaż te wymogi swojemu przewoźnikowi lub dostawcy, aby upewnić się, że są one w pełni zrozumiałe i przestrzegane.

Poniższe wymagania mają zastosowanie do wszystkich dostaw mniejszych niż pojemność ciężarówki (LTL) lub dostaw o pojemności ciężarówki (FTL) do centrów logistycznych Amazon.

Wymogi dotyczące palet

Wszystkie przesyłki inne niż małe przesyłki muszą być umieszczone na paletach.

Dostarczając zapasy do krajów UE, należy użyć palet Euro/CHEP o wymiarach 800x1200 mm.

Przy dostarczaniu zapasów do Wielkiej Brytanii akceptujemy tylko palety klasy GMA B lub wyższej, drewniane palety z dostępem z 4 stron o wymiarach 1000x1200 mm lub palety CHEP o wymiarach 1000x1200 mm.

 • Inne rozmiary palet mogą być odrzucone.
 • Wymiana palet jest niedostępna.
 • Palety wysyłane na rynki międzynarodowe muszą być poddane obróbce cieplnej zgodnie z normą ISPM-15.
 • Połamane lub uszkodzone palety są niedopuszczalne i mogą być odrzucone na koszt sprzedawcy.

Centra logistyczne Amazon nie mogą obecnie akceptować dostaw kontenerów morskich. Ponadto dostawy ładowane na podłodze wymagają specjalnej autoryzacji z wyprzedzeniem, w takim wypadku zespół Amazon Business skontaktuje się z Tobą bezpośrednio w celu zatwierdzenia i rejestracji.

Kontener morski i nieautoryzowane przesyłki ładowane na podłodze mogą być odrzucone w doku, zwrócone na Twój koszt lub podlegać obowiązującym opłatom za nieprzestrzeganie przepisów.

Uwaga: Możesz wysyłać zapasy do centrów realizacji zamówień Amazon w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Włoszech i Hiszpanii za pośrednictwem pełnych morskich ładunków kontenerowych (FCL), ładunków morskich mniejszych niż pojemność kontenera (LCL) oraz frachtu lotniczego z Amazon Global Logistics jako przewoźnikiem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Usługi wysyłki międzynarodowej.

Etykietowanie i przygotowywanie palet

 • Każda paleta musi zawierać nazwę dostawcy, adres nadawcy, adres odbiorcy, numery zleceń zakupu (PO), liczbę kartonów i adnotację „Pallet #____ of _____” („Paleta ____ z _____”) w prawym górnym rogu jednego boku wydzielonego ładunku w sposób umożliwiający łatwe zlokalizowanie.
 • Wszystkie palety muszą zawierać podobne przedmioty, jeśli pozwalają na to ilości. Wszystkie palety z produktami mieszanymi, ale wizualnie podobnymi, muszą być oznaczone jako „mixed merchandise” („towary mieszane”) lub „mixed SKUs” („mieszane SKU”) (np. kasety VHS lub płyty DVD zawierające wersje przeznaczone na telewizory z normalnymi lub szerokokątnymi ekranami pakowane w podobne kartony).
 • Masa kartonów na paletach nie powinna przekraczać standardowego limitu wagowego wynoszącego 23 kg, chyba że zawierają one pojedynczy wielkogabarytowy produkt o masie przekraczającej 23 kg. Poszczególne kartony o masie powyżej 15 kg muszą być oznakowane etykietą „Heavy package” („Opakowanie ciężkie”) widoczną zarówno z góry, jak i z boków każdego mieszczącego je pojemnika. Kartony ważące więcej niż 23 kg muszą być podzielone na przesyłki o mniejszej masie.
 • Wskaż liczbę etykiet na opakowania, jakiej potrzebujesz (po jednej na opakowanie) i wydrukuj je za pomocą drukarki laserowej. Nie używaj drukarek atramentowych, ponieważ mogą wystąpić problemy ze skanowaniem kodów kreskowych z powodu rozmazywania lub rozlania atramentu.

  Etykietę należy umieścić po zewnętrznej stronie każdego pudełka. Należy zadbać o to, aby fizyczna zawartość pudełka była zgodna z numerem kartonu w planie wysyłki.

 • Umieść etykiety tak, aby były łatwo widoczne podczas rozpakowywania palet w centrum logistycznym i nie przekraczaj miejsca łączenia na opakowaniu.
 • Wszystkie palety muszą być owinięte bezbarwną folią termokurczliwą z następującą informacją dla przewoźnika: „do not break stretchwrap” („nie rozrywać folii termokurczliwej”) lub „do not break down” („nie dekompletować”). Palety owinięte czarną/nieprzezroczystą folią termokurczliwą mogą zostać odrzucone.
 • Należy bezpiecznie przymocować kartony do palet folią termokurczliwą (co najmniej 3 owinięcia na każdy bok). Upewnij się, że folia termokurczliwa pewnie mocuje produkt do palety, aby uniknąć przemieszczeń podczas transportu i umożliwić stabilne układanie palet jedna na drugiej na czas transportu. Folia termokurczliwa powinna być naciągnięta. NIE zezwala się na wiązanie luźnych końców folii termokurczliwej (patrz zdjęcie poniżej). Produkty należy umieścić na palecie w sposób zapewniający ich stabilność, aby w czasie zdejmowania folii termokurczliwej produkty nie spadły z palety.


 • Do wysyłki nie można używać pojemników przeznaczonych do punktów sprzedaży ani opakowań wielkości palet (znanych również jako „gaylords”).


 • Wysokość palet ułożonych pojedynczo nie może przekroczyć 180 cm. Palety układane podwójnie: 2,7 m dla DE/CEE i TR oraz 3,0 m dla UK, FR, IT oraz ES (uwzględniając wysokość palety). Centra logistyczne, które przyjmują dostawy palet układanych podwójnie, można znaleźć w tabeli specyfikacji centrum logistycznego. Przed wysłaniem produktów należy sprawdzić adresy i specyfikacje centrów logistycznych na terenie UE.
 • Całkowita masa palety nie może przekraczać 500 kg.
 • Wszystkie centra logistyczne Amazon przyjmują palety układane podwójnie, o ile możliwy jest ich bezpieczny załadunek i rozładunek oraz nie spowodują uszkodzenia produktów w trakcie transportu.
 • Między wierzchołkiem palety a dachem pojazdu musi znajdować się co najmniej 30 cm odstępu. Odstęp między tyłem ostatniej palety a tyłem pojazdu również musi wynosić 30 cm.

List przewozowy

Jeśli istnieją co najmniej dwa zamówienia wysyłane z tego samego miejsca odbioru do tego samego centrum logistycznego Amazon, a wymagana data dostawy jest również taka sama, należy połączyć zamówienia w jedną wysyłkę z jednym listem przewozowym.

 • List przewozowy musi zawierać wszystkie numery referencyjne Amazon (PO) zawarte w wysyłce. Numery referencyjne Amazon można znaleźć na stronie Wyświetl istniejącą wysyłkę.
 • List przewozowy musi zawierać liczbę kartonów i palet w wysyłce.
 • W miarę możliwości sprzedawca powinien umieścić numer listu przewozowego na etykiecie kartonu lub palety. Pozwala to na szybką weryfikację ładunku przy dostawie do centrum logistycznego Amazon.
 • Nie należy łączyć zamówień Amazon i innych zamówień klientów w tej samej wysyłce.
 • Informacje z pierwotnego listu przewozowego muszą zostać udostępnione przewoźnikowi, aby przewoźnik mógł wcześniej wyznaczyć termin dostawy.

Wymogi dotyczące pojazdów

 • Dostawy na paletach muszą być dokonywane przy pomocy pojazdu, który może się wycofać do drzwi naszego doku załadunkowego i umożliwić wjazd wózka paletowego z napędem (PPT) lub wózka widłowego (FLT) z tyłu pojazdu. Powinien to być pojazd o dopuszczalnej masie co najmniej 7,5 t, ze wzmocnioną podłogą.
 • Pojazdy przegubowe powinny mieć solidne boki i płaską powierzchnię podłogi (bez podniesionych elementów metalowych lub haków transportowych) i mieć bezpieczny roboczy udźwig (SWL) nie mniejszy niż 5 ton.
 • Dostawy na paletach muszą być dokonywane przy pomocy pojazdów z wystarczającą ilością miejsca, aby umożliwić pracownikom Amazon rozładowanie palety z tyłu pojazdu za pomocą wózka widłowego.
 • Dostawy na paletach muszą mieć co najmniej 30 cm szczelinę między tyłem pojazdu a ładunkiem, aby umożliwić dostęp mostka dokowego.
 • Pojazdy muszą być załadowane krótszą stroną palet skierowaną do tyłu pojazdu. Wszystkie dostawy na paletach są rozładowywane z tyłu, nie dopuszcza się bocznego załadowania/rozładunku.


 • Dostawy na paletach muszą mieć co najmniej 30 cm szczelinę między górną powierzchnią ładunku a dachem pojazdu, aby umożliwić dostateczną przestrzeń na podniesienie palety przez wózek paletowy z napędem i wyładowanie towaru.
 • Samochody dostawcze, pojazdy prywatne (samochody osobowe), ciężarówki z platformą, ciężarówki z systemem roller-bed, sprintery lub samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie poniżej 7,5 tony nie są akceptowane jako pojazdy odpowiednie do dostarczania dostaw na paletach, ponieważ wózki paletowe z napędem nie mogą być używane do wyładowania dostawy.
 • Obowiązkiem kierowcy jest upewnienie się, że w pojeździe nie ma żadnych przeszkód, które mogą powodować problemy związane z bezpieczeństwem i zdrowiem lub uszkodzenie sprzętu firmy Amazon używanego do rozładunku pojazdu, tzn. wszelkiego rodzaju mocowania. Niespełnienie tego obowiązku może spowodować, że przewoźnik poniesie odpowiedzialność za wszelkie naprawy sprzętu firmy Amazon uszkodzone przez takie utrudnienia.
 • Przyczepy typu „Drag and Drop” i „Wagon and Drag” są niedozwolone.
Uwaga: Zapoznaj się z tematem Adresy centrów logistycznych w UE i wymogi dotyczące dostawy, aby sprawdzić ograniczenia dotyczące określonych pojazdów w poszczególnych centrach logistycznych

Wyznaczanie terminów dostawy

 • W przypadku każdej dostawy do centrów logistycznych Amazon sprzedawca lub przewoźnik muszą poprosić o wyznaczenie jej terminu co najmniej 24 godziny wcześniej.
 • Wszystkie prośby o rezerwację terminu należy złożyć za pomocą Carrier Central
 • Sprzedawca musi dostarczyć przewoźnikowi pełną listę numerów referencyjnych Amazon (zleceń zakupu), numerów identyfikacyjnych przesyłki (PRO) i identyfikatorów przesyłek FBA zawartych w liście przewozowym lub wraz z nim, oraz poinstruować przewoźnika, że Amazon będzie wymagał tych informacji podczas ustalania terminu w punkcie przeładunkowym. Sprzedawcy mogą skorzystać z formularza rezerwacji terminu, aby podać obowiązkowe informacje przewoźnikom.
 • W przypadku korzystania z usług Carrier Central przewoźnik jest zobowiązany do wypełnienia liczby kartonów i palet.
 • Przewoźnik musi dostarczyć ilość określoną w systemie Carrier Central.
 • Żadne ładunki nie będą akceptowane bez wcześniejszego umówienia się.
 • Wszystkie dostawy muszą dotrzeć na czas. Jeśli przesyłka jest opóźniona z powodu nieprzewidzianych zdarzeń, należy powiadomić firmę Amazon. Jeśli opóźnienie jest dłuższe niż 30 minut, przełóż termin w Carrier Central. ROC odpowiednio przełoży termin.
 • W przypadku palety w ramach programu przewoźników partnerskich (PCP) przewoźnik zarezerwuje termin dostawy w Twoim imieniu.
Uwaga: Zapoznaj się z tematem Adresy centrów logistycznych w UE i określone wymogi dotyczące dostawy, aby sprawdzić ograniczenia dotyczące określonych pojazdów w poszczególnych centrach logistycznych.

W kwietniu 2021 roku obsługa przesyłek przypisanych do centrum logistycznego WRO5 zostanie przeniesiona z Amm do Finsterwalder. Począwszy od 26 kwietnia 2021 r., przesyłki na rynek niemiecki, które są przypisane do centrum logistycznego WRO5, będą mieć przypisany adres Finsterwalder. Pozostałe przesyłki na rynek niemiecki przypisane do centrów logistycznych w Polsce i Czechach będą nadal kierowane do Amm.

Uwaga: Skontaktuj się z przewoźnikiem, aby dowiedzieć się, czy należy ustalić termin i jak działa proces rezerwacji. Aby zagwarantować sprawną dostawę, zawsze przekazuj informacje swojemu przewoźnikowi, przewoźnikowi będącemu stroną trzecią oraz podmiotom świadczącym usługi transportowe należącym do Amazon.

Finsterwalder: Aby wyznaczyć termin dla przesyłki mniejszej niż pojemność ciężarówki (LTL) lub przesyłki o pełnej pojemności ciężarówki, korzystając z centrum Finsterwalder w Halle (Saale), przewoźnik musi ustalić termin w systemie rezerwacji firmy Finsterwalder.

Versand durch Amazon:
[Your Amazon Company Name]
Finsterwalder Transport und Logistik GmbH
Schieferstraße 16 
06126 Halle/Saale 

Amm: Aby wyznaczyć termin dla przesyłki mniejszej niż pojemność ciężarówki (LTL) lub przesyłki o pojemności ciężarówki, korzystając z centrum logistycznego Amm w Norymberdze, przewoźnik musi wypełnić formularz X-Dock firmy Amm i wysłać go na adres amazon-fba@amm-spedition.de.

Versand durch Amazon:
[Your Amazon Company Name]
c/o Amm GmbH & Co KG Spedition
Hamburger Str. 99
90451 Nürnberg  

Częste przyczyny odrzucenia dostaw

 • Nieprawidłowy typ pojazdu (nie umożliwia dostępu dla wózka paletowego z napędem z doku załadunkowego).
 • Nie zaplanowano dostawy.
 • Dostarczono więcej palet niż przewidziano w formularzu rezerwacji.
 • Za wczesna lub spóźniona dostawa.
 • Nie można uzyskać dostępu do zapasów z przyczyn nieznanych firmie Amazon.
 • Niebezpieczny pojazd lub niebezpieczna paleta.
 • Palety przekraczają limit wysokości lub masy.
 • Kartony nie są bezpiecznie owinięte folią termokurczliwą na palecie.
 • Ładunek jest naruszony.
 • Ładunek jest uszkodzony.
 • Brak dokumentów dostawy.
 • Brak dostępu do palet (brak dostępu z doku załadunkowego).
 • Do wysyłki użyto pojemników przeznaczonych do punktów sprzedaży lub opakowań wielkości palet (znanych również jako „gaylords”).
 • Do wysyłki nie użyto europalet lub palet CHEP.
 • Użyto pojazdów, które nie pozwalają firmie Amazon na rozładunek zapasów z tyłu pojazdu.
 • Palety załadowano dłuższym bokiem zwróconym do tyłu pojazdu.
 • Nieprzyzwoite zachowanie lub brak współpracy ze strony kierowców.
Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates