Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Wystawianie wielu produktów FBA naraz

Dowiedz się, jak można przesyłać oferty produktów zbiorczo za pomocą pliku prostego zamiast wystawiania poszczególnych produktów oddzielnie.

Możesz utworzyć oferty zawierające produkty realizowane przez Amazon przez przesłanie listy rozdzielanej tabulatorami. Dostępne są szablony plików stanu zapasów dla określonych kategorii Amazon, które możesz pobrać i wykorzystać do utworzenia plików ofert.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wystawiania produktów zbiorczo, przeczytaj artykuł Szablony plików stanu zapasów.

Podczas korzystania z szablonów plików stanu zapasów do tworzenia ofert z usługą FBA (realizacja przez Amazon) należy prawidłowo wypełnić kilka pól, aby oferować produkty z usługą Realizacja przez Amazon. Gdy wpiszesz informacje nieprawidłowo, Twoje oferty z usługą FBA (realizacja przez Amazon) będą z powrotem wyświetlane jako realizowane przez sprzedawcę:

Nazwa pola Realizacja przez Amazon Realizacja przez sprzedawcę
Identyfikator centrum logistycznego Wpisz „AMAZON_PL” dla wszystkich swoich ofert FBA. Pozostaw to pole puste lub wpisz „DEFAULT” dla ofert, które chcesz realizować samodzielnie.
Liczba lub ilość Nie wpisuj liczby lub ilości w tym polu. Jeśli zaznaczono „AMAZON_PL” w polu Identyfikator centrum logistycznego, te liczby lub ilości zostaną zignorowane. Ilości lub liczby możesz wpisać w procedurze wysyłki podczas tworzenia przesyłki do centrum logistycznego. Wpisz liczbę lub ilość produktu, który udostępniasz do sprzedaży. To Twoje zobowiązanie dotyczące aktualnych zapasów. Jeśli pozostawisz to pole puste i nie wpiszesz Identyfikatora centrum logistycznego przy pierwszym przesyłaniu informacji o produkcie, produkt będzie wyświetlany jako „Brak w magazynie”.

Po pomyślnym przesłaniu oferty można użyć szablonu atrybutów realizacji przez Amazon (FBA), aby zaktualizować informacje specyficzne dla usługi FBA (realizacja przez Amazon), które nie są zawarte w szablonach plików stanu zapasów.

Aktualizacja informacji o produkcie z usługą FBA (realizacja przez Amazon)

Oprócz szablonu pliku stanu zapasów można użyć szablonu atrybutów realizacji przez Amazon (FBA), aby zaktualizować informacje specyficzne dla usługi FBA (realizacja przez Amazon), które nie są zawarte w szablonach plików stanu zapasów. Ta informacja jest przesyłana jeden raz dla każdej już utworzonej oferty.

Skoroszyt zawiera cztery zakładki:

 • Zakładka Instrukcje zawiera wskazówki dotyczące korzystania z szablonu.
 • Zakładka Definicje danych zawiera objaśnienia każdej kolumny w szablonie.
 • Zakładka Szablon zawiera pusty arkusz kalkulacyjny na potrzeby przesyłki pojedynczych produktów.
 • Zakładka Przykład zawiera przykład wystawiania ofert swoich produktów.
 • Zakładka Prawidłowe wartości zawiera listę prawidłowych wpisów w kolumnach szablonu.

Aby utworzyć i przesłać listę atrybutów:

 1. Zapoznaj się z instrukcjami i definicjami danych.
 2. Uzupełnij arkusz kalkulacyjny, dodając wszystkie stosowne informacje dotyczące swoich produktów oraz wartości z zakładki Prawidłowe wartości.
  Nazwa pola Definicja
  produkt-z-datą-ważności Oznacza łatwo psujące się produkty
  długość-opakowania Długość opakowania produktu
  szerokość-opakowania Szerokość opakowania produktu
  wysokość-opakowania Wysokość opakowania produktu
 3. Kliknij Plik, a następnie kliknij Zapisz jako. Przejdź do lokalizacji, w której chcesz zapisać plik. Wpisz nazwę pliku w polu tekstowym Nazwa pliku. Z listy rozwijanej Zapisz jako wybierz opcję Tekst (rozdzielony tabulatorami) (*.txt). Kliknij Zapisz.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie narzędzia Dodaj wiele produktów, aby zakończyć przesyłanie.
 5. Dla opcji Typ pliku do przesłania wybierz ustawienie „Pliki zapasów dla kategorii innych niż multimedia”, a następnie prześlij uzupełniony plik Atrybuty realizacji przez Amazon (FBA).

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates