Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Wydawanie uznania roszczenia

Czasami sprzedawcy mogą chcieć zrekompensować kupującym problemy z zamówieniem. Mogą to zrobić poza zwrotem podstawowych kosztów zamówienia lub jako dodatek do takiego zwrotu. Na przykład, gdy kupujący otrzyma wadliwy produkt, sprzedawca może pokryć koszt dostawy zwrotnej, dzięki której będzie można odzyskać produkt.

Zarówno pełne, jak i częściowe opcje zwrotu kosztów w sekcji Zarządzaj zamówieniami umożliwiają sprzedawcom uznawanie roszczeń na rzecz kupujących. Istnieją pozycje dla dwóch rodzajów uznania roszczenia:

 • Uznanie roszczenia za wysyłkę zwrotną
 • Inne uznanie roszczenia

Po wystawieniu uznania roszczenia pełna kwota roszczenia zostanie pobrana z konta sprzedawcy.

Zwroty kosztów i uznania roszczeń

Sprzedawcy mogą zawsze wystawiać częściowe lub pełne zwroty kosztów zamówienia, takie jak cena produktu lub koszt wysyłki, za którą kupujący zapłacił pierwotnie. Uznania roszczeń umożliwiają sprzedawcom zrekompensowanie kupującym problemów z zamówieniami w formie alternatywy lub jako dodatek do kwoty zwrotu kosztów zamówienia. Na przykład w przypadku wadliwego przedmiotu sprzedawca może przyznać uznanie roszczenia za dostawę zwrotną, a następnie dokonać pełnego zwrotu kosztów, gdy otrzyma zwrot.

Ekran Częściowy zwrot kosztów wyświetla pozycje dla zwrotów kosztów i uznań roszczenia dostępnych dla zamówienia. Na ekranie Pełny zwrot kosztów lub Częściowy zwrot kosztów pozycje uznania roszczenia wskażą maksymalne kwoty dla pól Uznanie roszczenia za wysyłkę zwrotną i Inne uznania roszczenia.

Maksymalna kwota wskazana dla uznania roszczenia za dostawę zwrotną będzie dwukrotnością wartości pierwotnego kosztu dostawy plus 50 zł. Kwota dla innych uznań roszczenia będzie równa pozostałej części całkowitej dozwolonej kwoty uznania roszczenia do 750 zł. Poniżej przedstawiono wyjaśnienie, w jaki sposób oblicza się maksymalne dopuszczalne kwoty.

Aby wydać uznanie roszczenia, wykonaj następujące kroki:


 1. W menu rozwijanym wybierz odpowiednią Przyczynę zwrotu kosztów.

  Jest to wymagane we wszystkich przypadkach, nawet w przypadku wydania uznania roszczenia.

 2. Wprowadź kwotę dostawy zwrotnej i/lub innego uznania roszczenia w polu Kwota zwrotu kosztów .

  Ograniczenia są wyświetlane w kolumnie Maksymalna kwota. Jeśli całkowita żądana kwota przekracza całkowitą cenę produktu i wysyłkę, pojawi się okienko z prośbą o potwierdzenie uznania roszczenia.

 3. Opcjonalnie: Dodaj notatkę dla kupującego.

  To dobre podejście do obsługi klienta.

 4. Kliknij przycisk Prześlij zwrot kosztów.

  Poczekaj 15 minut na aktualizację danych.

 5. Opcjonalnie: Dodaj notatkę sprzedawcy.

  Nie będzie ona pokazana kupującemu, ale może pomóc w śledzeniu działań związanych z zamówieniem. W każdej chwili możesz dodawać, korygować lub usuwać notatki w notatce sprzedawcy.

Sprzedawcy mogą utworzyć zarówno „Notatkę kupującego”, jak i „Notatkę sprzedawcy” przy wydawaniu uznawania roszczenia lub zwrotów. Opcja „Twoja notatka” umożliwia śledzenie działań podjętych w ramach zamówienia i zawiera przypomnienia o kolejnych krokach. Notatka może zawierać 255 znaków i możesz dodawać nowe informacje lub usuwać stare informacje w razie potrzeby.

Fakturowanie uznania roszczenia

Uznania roszczenia są przetwarzane w odniesieniu do konkretnego zamówienia. Ponieważ uznania roszczenia nie są zwrotami kosztów zamówienia, nie są korygowane ze względu na opłaty Amazon związane z zamówieniem. Takie korekty są dokonywane tylko wtedy, gdy kwoty pierwotnego zamówienia (takie jak cena produktu i wysyłka) są zwracane kupującemu. W związku z tym pełna kwota uznania roszczenia jest pobierana z konta sprzedawcy.

Uznania roszczenia są wyświetlane w pozycji Inne na stronie Podsumowanie płatności. Pozycja Inne w widoku Podsumowanie zawiera również zwroty kosztów zamówienia, które nie są wyświetlane oddzielnie w podsumowaniu, takie jak wysyłka. W związku z tym zwrot kosztów dostawy i uznanie roszczenia za dostawę zwrotną dla tego samego zamówienia zostaną połączone w podsumowaniu.

W widoku Szczegóły transakcji kwota zwrotu kosztów w pozycji „Inne” przedstawia zestawienie zwrotów kosztów za zamówienie i uznań roszczenia. W tym widoku zwrot kosztów wysyłki będzie wyświetlany jako „Wysyłka”, a uznanie roszczenia za wysyłkę zwrotną będzie wyświetlane jako transakcja „Inne”. Ponadto Uznania roszczenia za wysyłkę zwrotną i Inne uznania roszczenia są skonsolidowane w jednej pozycji „Inne”. W przypadku wydania uznania roszczenia za wysyłkę zwrotną w wysokości 50 zł i inne uznanie roszczenia w wysokości 100 zł, zobaczysz „Inną” kwotę w wysokości 150 zł.

Aby uzyskać szczegółowy widok kwot uznania roszczenia dla określonego zamówienia, użyj widoku zwrotu kosztów w obszarze Zarządzaj zamówieniami. Widok Częściowego zwrotu przedstawia najpełniejszy podział zwróconych kwot lub wydanych jako uznania roszczenia. Wracając do pierwotnej strony zwrotu kosztów w obszarze Zarządzaj zamówieniami, możesz zobaczyć określone zamówienia i kwoty uznania roszczenia, które zostały już wydane kupującemu, a także wszelkie dostępne kwoty.

Kwoty uznania roszczenia zostaną pobrane z dostępnych środków na koncie sprzedawcy. Ujemne salda konta mogą być obsługiwane w dowolny sposób dozwolony w umowie sprzedaży.

Przetwarzanie uznania roszczenia dla kupujących

Uznania roszczenia są przekazywane na środek płatniczy, którego kupujący użył do realizacji zamówienia. Oznacza to, że kupujący zobaczy kredyt na swoim wyciągu, jeśli użył karty kredytowej do zamówienia. Jeśli kupujący użył zarówno karty kredytowej, jak i karty podarunkowej Amazon lub bonu upominkowego, kwota uznania roszczenia zostanie zastosowana do karty kredytowej. Jeśli nastąpi przekazanie zarówno kwoty uznania roszczenia, jak i zwrotu zamówienia, kupujący zobaczy na wyciągu z konta dwa wpisy.

Uznania roszczenia a wyniki sprzedawcy

Uznania roszczenia nie wpływają na odsetek zwrotu kosztów we wskaźnikach jakości sprzedawcy. Jeśli za jeden lub więcej produktów w zamówieniu zostanie wydany zwrot kosztów, zamówienie jest liczone jako zwrot i jest wliczone do Twojego wskaźnika zwrotu kosztów.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates