Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Ulepsz swoje oferty

Klienci wyszukują i przeglądają Amazon, korzystając z konkretnych szczegółowych informacji o produkcie. Jeśli informacje o ofercie są niekompletne lub nieprawidłowe, może to wpłynąć na wykrywanie i konwersję produktu.

Nasze przewodniki stylów specyficzne dla kategorii dostarczają informacji na temat wszystkiego, czego potrzebujesz do stworzenia wysokiej jakości oferty produktowej.

Narzędzie Ulepszenie ofert sugeruje możliwości poprawy sprzedaży produktów i przeglądania wyświetleń poprzez dodanie istotnych informacji o produkcie do oferty. Automatycznie wykryte możliwości ulepszeń są wyświetlane na Twoim koncie Seller Central w obszarze Zapasy > Zarządzaj zapasami > Ulepszenie ofert.

Ulepszaj oferty zbiorcze za pomocą Zarządzaj zapasami

Uwaga: Jeśli używasz kanałów do dodawania lub edytowania ofert produktowych, możesz nadal używać narzędzia Ulepszenie ofert do wprowadzania zmian. Musisz jednak również zaktualizować pliki kanałów.Jeśli pliki kanału nie zostaną zaktualizowane, wszelkie zmiany przesłane za pomocą narzędzia Ulepszenie ofert mogą zostać zastąpione kolejnymi kanałami.

 1. W obszarze Zapasy wybierz opcję Zarządzaj zapasami.
 2. Wybierz Ulepszenie ofert w menu poziomym.
  Uwaga: Funkcja Ulepszenie ofert jest widoczna tylko wtedy, gdy zostaną zidentyfikowane możliwości ulepszenia. Jeśli nie są dostępne żadne możliwości ulepszenia, łącze nie będzie dla Ciebie widoczne.
 3. Wyświetl wszystkie ulepszenia na głównej stronie Ulepszenie ofert lub kliknij Typ ulepszenia, aby filtrować według określonego typu możliwości ulepszenia oferty.
 4. Istnieją 3 sposoby ulepszania ofert:
  1. Wprowadź brakujące informacje w kolumnie Ulepszenie, używając edytowalnych lub rozwijanych komórek, a następnie kliknij Zapisz.
  2. Wprowadzaj brakujące informacje zbiorczo, wybierając wiele produktów, które wymagają tego samego ulepszenia. Następnie kliknij Ulepsz „n” ofert (gdzie „n” oznacza liczbę wybranych produktów) i prześlij wartość w wyskakującym okienku Ulepsz wiele ofert.
  3. Wprowadź brakujące informacje o produktach, które nie są dostępne na edytowalnym wykresie (opcja a) lub zbiorczo (opcja b), klikając Edytuj i przechodząc do strony Edytuj informacje o produkcie. W Edytuj informacje o produkcie zostaną wyróżnione brakujące szczegóły.

Ulepszaj oferty za pomocą Raportu dotyczącego jakości ofert i zablokowanych ofert


 1. Przejdź do Raporty zapasów w zakładce Zapasy w Seller Central.
 2. Z menu rozwijanego Typ raportu wybierz Raport dotyczący jakości ofert i zablokowanych ofert.
 3. Wybierz Format raportu jako Excel (nowy).
 4. Kliknij Zamów raport, aby pobrać raport.
  Uwaga: Uruchomienie tego raportu może potrwać do 45 minut.
 5. Kliknij Pobierz po zakończeniu pobierania raportu Ulepszenie ofert.
 6. Otwórz raport i zaktualizuj „Skorygowane wartości” w zakładce Możliwości ulepszenia i zaznacz „Poprawne wartości” w zakładce Definicja danych.
 7. Zapisz raport ze zmianami.
 8. Przejdź do Zapasy, a następnie wybierz Dodaj produkty za pomocą przesyłania.
 9. Kliknij zakładkę Sprawdź i prześlij plik zapasów i przewiń w dół do „Krok 2 – Prześlij plik”.
 10. Wybierz typ pliku: Plik dotyczący jakości ofert i zablokowanych ofert.
 11. Kliknij Wybierz plik i przejdź do zapisanego Raportu dotyczącego jakości ofert i zablokowanych ofert.
 12. Kliknij Prześlij. Aktualizacja tego raportu może potrwać do 24 godzin.
Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates