Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Raport przesyłek zrealizowanych przez Amazon

Sprzedawcy FBA (realizacja przez Amazon) mogą pobrać raport zakończonych wysyłek dla zamówień zrealizowanych przez Amazon w formie pliku tekstowego (.txt). Raport przesyłek zrealizowanych przez Amazon zawiera listę zakończonych wysyłek zrealizowanych przez Amazon w wybranym okresie. Dane raportu są aktualizowane wkrótce po wysłaniu produktu, zazwyczaj w ciągu kilku godzin. Czasami dane mogą być wypełniane dopiero po 24 godzinach od wysyłki.

Raport zawiera wszystkie ukończone wysyłki zgłoszone do FBA (realizacja przez Amazon) w określonym okresie czasu. Może to nie obejmować wszystkich produktów, które zostały wysłane w tym przedziale czasowym, jeśli nie zostały one jeszcze zgłoszone do naszego systemu. Pozycje te będą zgłaszane w przyszłym okresie czasu.

Raport zawiera dane zamówienia, wysyłki i produktu, w tym informacje o cenie i adresie wysyłki. Oprócz pobierania raportu, sprzedawcy z możliwościami deweloperskimi mogą skorzystać z Amazon Marketplace Web Services (Amazon MWS), aby zamówić raport.

Zamów raport przesyłek zrealizowanych przez Amazon

Można zamówić raporty dla przesyłek do 18 miesięcy wstecz i dla zakresu dat obejmującego maksymalnie 31 dni. Wnioski o starsze raporty lub szersze zakresy dat mogą być odrzucone przez system. Jeśli masz dużą liczbę zamówień, wygenerowanie raportu może zająć trochę czasu. Określenie krótszych zakresów dat może pomóc w szybszym generowaniu raportów. Należy pamiętać, że niniejszy raport ma na celu dostarczanie informacji na poziomie przesyłki. Jeśli chcesz dowiedzieć się, które zamówienia zostały zrealizowane w określonym przedziale dat, skorzystaj z raportu Wszystkie zamówienia.

Aby zamówić raport przesyłek zrealizowanych przez Amazon, wykonaj poniższe czynności:

  1. Kliknij Raporty zamówień w obszarze Raporty> Realizowane przez Amazon.
  2. W sekcji Zamów raport zamówienia wybierz liczbę wcześniejszych dni, które chcesz uwzględnić. Wybierz opcję Dokładne daty, aby ustawić określony zakres czasu. Możesz zażądać danych z maksymalnie jednego miesiąca w jednym raporcie.
  3. Z listy rozwijanej wybierz Raport przesyłek zrealizowanych przez Amazon.
  4. Kliknij przycisk Zamów raport.

Pobierz raport

Po wygenerowaniu raportu można pobrać go z listy wygenerowanych raportów. Na stronie Raporty zamówień, w sekcji Sprawdź stan i pobieranie raportu, znajdź raport, który chcesz pobrać. Jeśli jest gotowy, dostępny będzie przycisk Pobierz.

Po kliknięciu przycisku Pobierz pojawi się okno dialogowe Zapisz jako. Wybierz lokalizację folderu i kliknij Zapisz.

Uwaga: Po otwarciu raportu w arkuszu kalkulacyjnym, takim jak Microsoft Excel, w zależności od języka można zauważyć, że część tekstu jest zniekształcona. Jeśli napotkasz ten problem, możesz otworzyć plik za pomocą czytnika zgodnego z UTF-8. Kreator importu programu Excel udostępnia opcję wyboru pochodzenia pliku. Wybierz „65001 : Unicode (UTF-8)”, a tekst nie będzie zniekształcony.

Jak odczytywać raport przesyłek zrealizowanych przez Amazon

Po pobraniu raportu można go otworzyć w dowolnym programie baz danych lub arkuszu kalkulacyjnym, np. Microsoft Access lub Microsoft Excel.

  • Daty wysyłki są uzależnione od tego, kiedy zgłoszono wysyłkę w systemie. Zazwyczaj następuje to kilka godzin po rzeczywistej wysyłce. Pozostałe raporty mogą obliczać daty wysyłki w inny sposób.
  • Numery telefonów i adresy klientów nie są widoczne w raporcie ze względu na zasady ochrony prywatności.

Tutaj można znaleźć listę pól, które występują w raporcie przesyłek, a także definicje tych pól i przykłady do każdego z nich.

Nazwa pola Definicja Przykład
identyfikator-zamówienia-amazon Unikalny, możliwy do wyświetlenia identyfikator Amazon dla zamówienia. 058-3718414-0463502 lub S01-3718414-0463502
identyfikator-zamówienia-sprzedawcy Unikalny identyfikator opcjonalnie dostarczony dla zamówienia przez sprzedawcę. moje-zamówienie
identyfikator-przesyłki Szyfrowany identyfikator przesyłki Amazon. A13HTCT6TX9QAP
identyfikator-produktu-w-przesyłce Zaszyfrowany identyfikator produktu w przesyłce Amazon. AW5K6OE4N1SER
identyfikator-amazon-dla-produktu-w-zamówieniu Unikatowy, możliwy do wyświetlenia identyfikator Amazon dla produktu w zamówieniu. 37329900000000
identyfikator-zamówienia-produktu-sprzedawcy Unikatowy identyfikator produktu w zamówieniu. mój-produkt-w-zamówieniu-1
data-zakupu Data złożenia zamówienia. 2003-07-14T18:53:56-07:00
data-płatności Data obciążania karty kredytowej kupującego i zakończenia realizacji zamówienia. 2003-07-14T18:53:56-07:00
data-wysyłki Data, w której przesyłka została ukończona (wysłana) przez centrum logistyczne. 2003-07-14T18:53:56-07:00
data-raportowania Data, w której dane dla tego raportu stały się dostępne w bazie FBA. 2003-07-14T18:53:56-07:00
e-mail-kupującego Adres e-mail kupującego. huber@companyname.com
Imię-i-nazwisko-kupującego Pełne imię i nazwisko kupującego. Hans Huber
numer-telefonu-kupującego Numer telefonu kupującego.
Uwaga: Informacje nie będą przedstawione ze względu na zasady ochrony prywatności firmy Amazon.
SKU Unikatowy identyfikator produktu określony przez sprzedawcę. HarryPotter3
nazwa-produktu Krótka nazwa produktu wyświetlana pogrubioną czcionką na stronie szczegółowych informacji o produkcie i na pasku tytułu w oknie przeglądarki. Deska snowboardowa
wysłana-ilość Liczba sztuk wysłanego produktu. 1
waluta Waluta użyta przy zakupie. Obsługiwane waluty to: USD, TRY, CAD, GBP, EUR, PLN i JPY. PLN
cena-produktu Kwota, którą kupujący zapłacił za produkt. Kwota jest sumą ilości, a nie ceną jednostkową. 15
podatek-od-produktu Kwota podatku, którą kupujący zapłacił od produktu. Kwota jest sumą ilości, a nie ceną jednostkową. 0
cena-wysyłki Kwota, którą kupujący zapłacił za przesyłkę. Kwota jest sumą ilości, a nie ceną jednostkową. 5,95
podatek-od-wysyłki Kwota podatku, którą kupujący zapłacił od wysyłki. Kwota jest sumą ilości, a nie ceną jednostkową. 0
cena-opakowania-na-prezent Kwota, którą kupujący zapłacił za opakowanie na prezent. Kwota jest sumą ilości, a nie ceną jednostkową.

podatek-od-opakowania-na-prezent Kwota podatku, którą kupujący zapłacił od opakowania na prezent. Kwota jest sumą ilości, a nie ceną jednostkową.

poziom-usługi-wysyłki Wyliczona wartość określająca typ usługi realizacji, jakiej kupujący oczekuje od sprzedawcy (np. standardowa lub przyspieszona) Standardowa
imię-i-nazwisko-odbiorcy Pole nazwy standardowego adresu. Hans Huber
adres-wysyłki-1 Pierwszy wiersz standardowego adresu. Marktplatz 12
adres-wysyłki-2 Drugi wiersz standardowego adresu. App. 12
adres-wysyłki-3 Trzeci wiersz standardowego adresu. c/o Michaela Meier
miasto-wysyłki Miasto standardowego adresu. Warszawa
stan-wysyłki Stan lub region standardowego adresu. Bawaria
kod-pocztowy-wysyłki Kod pocztowy standardowego adresu. 81234
kraj-wysyłki Dwuliterowy kod kraju wg normy ISO 3166. PL
numer-telefonu-dla-wysyłki Numer telefonu powiązany z adresem wysyłkowym. 0170/12345678
adres-na-rachunku-1 Pierwszy wiersz standardowego adresu.
Uwaga: Informacje nie będą przedstawione ze względu na zasady ochrony prywatności firmy Amazon.
adres-na-rachunku-2 Drugi wiersz standardowego adresu.
Uwaga: Informacje nie będą przedstawione ze względu na zasady ochrony prywatności firmy Amazon.
adres-na-rachunku-3 Trzeci wiersz standardowego adresu.
Uwaga: Informacje nie będą przedstawione ze względu na zasady ochrony prywatności firmy Amazon.
miasto-na-rachunku Miasto standardowego adresu.
Uwaga: Informacje nie będą przedstawione ze względu na zasady ochrony prywatności firmy Amazon.
stan-na-rachunku Stan lub region standardowego adresu.
Uwaga: Informacje nie będą przedstawione ze względu na zasady ochrony prywatności firmy Amazon.
kod-pocztowy-na-rachunku Kod pocztowy standardowego adresu.
Uwaga: Informacje nie będą przedstawione ze względu na zasady ochrony prywatności firmy Amazon.
kraj-na-rachunku Dwuliterowy kod kraju wg normy ISO 3166.
Uwaga: Informacje nie będą przedstawione ze względu na zasady ochrony prywatności firmy Amazon.
rabat-promocyjny-produktu Rabat promocyjny zastosowany dla produktu w zamówieniu. -6,5
rabat-promocyjny-wysyłki Rabat promocyjny zastosowany dla przesyłki. -4,25
przewoźnik Nazwa przewoźnika, za pośrednictwem którego wysłano paczkę. UPS
numer-identyfikacyjny-przesyłki Numer identyfikacyjny przesyłki nadany przez przewoźnika. 1Z861E7F0340512285
szacunkowa-data-dostawy Szacowana data dostawy do klienta. 7/14/2003
identyfikator-centrum-logistycznego Unikatowy numer centrum logistycznego, z którego wysłano zamówienie. FRA3
kanał-realizacji Wskazuje, w jaki sposób zamówienie zostało zrealizowane za pośrednictwem sieci logistycznej Amazon (AFN) lub przez Sprzedawcę (MFN) Sieć logistyczna Amazon (AFN) lub realizacja przez Sprzedawcę (MFN)
kanał-sprzedaży Źródło zamówienia. Amazon.pl
Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates