Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Stany zapasów w ujęciu codziennym

Ten raport pokazuje stan zapasów w ujęciu dziennym w centrach logistycznych Amazon, w tym informacje obejmujące liczbę lub ilość, lokalizację i rozmieszczenie w ciągu ostatnich 18 miesięcy. W przypadku starszych danych przejrzyj miesięczny raport stanu zapasów. Dzienne dane mogą pojawić się w dziennym raporcie stanu zapasów po upływie nawet trzech dni.

Definicje pól

Nagłówek online Nagłówek w pobranym raporcie Opis
Data data-zdjęcia Data złożenia wniosku
SKU sieci logistycznej sku-sieci-logistycznej Identyfikator SKU sieci logistycznej Amazon
SKU sprzedawcy sku Identyfikator produktu sprzedawcy
Nazwa nazwa-produktu Nazwa produktu
Liczba lub ilość liczba-lub-ilość Łączna liczba jednostek tego produktu dostępnych w centrum logistycznym Amazon
Centrum logistyczne (FC) identyfikator-centrum-logistycznego Centrum logistyczne, w którym przechowywane są zapasy
Rozmieszczenie szczegółowe-rozmieszczenie Status produktu (przykłady: nadaje się do sprzedaży, uszkodzony itd.)
Kraj kraj Kod kraju, w którym przechowywane są zapasy
Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates