Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Raport z odebranych zapasów

Ten raport pokazuje zapasy, których proces odbioru zakończył się w centrach logistycznych Amazon.

Definicje pól

Nagłówek online Pobierz nagłówek Opis
Data_odbioru data_odbioru Data zakończenia procesu odbioru dla przesyłki, DD-MON-RRRR
SKU sieci logistycznej SKU sieci logistycznej Identyfikator SKU sieci logistycznej Amazon
SKU sprzedawcy SKU Identyfikator produktu sprzedającego
Tytuł nazwa-produktu Nazwa produktu
Ilość ilość Łączna liczba jednostek tego produktu odebranych w przesyłce
ID_przesyłki_FBA id-przesyłki-fba ID przesyłki
Centrum logistyczne identyfikator-centrum-logistycznego Centrum logistyczne odbierające towary
Uwaga: To sprawozdanie zawiera informacje z okresu do 18 miesięcy.
Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates