Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Akcesoria do urządzeń Amazon

Wszystkie oferty z zakresu akcesoriów do urządzeń Amazon muszą być zgodne z wytycznymi dotyczącymi uczciwego użytkowania i zgodności akcesoriów do urządzeń Amazon. Sprzedawcy w szczególności powinni pamiętać o następujących kwestiach:

  • Nazwa produktu (nazwa podana na produkcie lub jego opakowaniu) nie może zawierać słów „Amazon”, „Kindle”, „Fire”, „Kindle Paperwhite”, „Kindle Voyage”, „Amazon Fire TV”, „Fire TV Stick”, „Amazon Echo”, „Amazon Alexa” lub dowolnych symboli graficznych Amazon, logo, ikon lub innych znaków towarowych.
  • Na stronie szczegółowych informacji o produkcie na stronie internetowej Amazon możesz używać wyłącznie takich sformułowań jak „Amazon”, „Kindle”, „Fire”, „Kindle Paperwhite”, „Kindle Voyage”, „Amazon Fire TV”, „Fire TV Stick” lub „Amazon Echo” w celu wskazania, że produkt jest przeznaczony do użytku z urządzeniem Amazon lub jest z nim zgodny. Dopuszczalne mogą być np. nazwy produktów, takie jak „Red Cover do użytku z Kindle”, „Red Cover do Kindle” lub „Red Cover kompatybilny z Kindle”.
  • Produkty nie mogą używać zwrotów „Działa z Alexą”, „Działa z Amazon Alexa” lub „WWAA” na stronach szczegółowych informacji o produkcie, chyba że zostały one poświadczone w ramach programu Works with Amazon Alexa. Dowiedz się więcej o uzyskaniu certyfikatu Works with Amazon Alexa na stronie programu certyfikacji Works with Amazon Alexa.
  • Akcesoria z napisem „Amazon”, „Kindle”, „Fire”, „Fire phone”, „Kindle Paperwhite”, „Kindle Voyage”, „Amazon Fire TV”, „Fire TV Stick” lub „Amazon Echo” w nazwie produktu lub opisie produktu bądź akcesoria, które są wymienione jako do użytku lub kompatybilne z urządzeniem Amazon, powinny być sklasyfikowane jako akcesoria do urządzeń Amazon. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Przegląd kategorii i Tabela prowizji od sprzedaży na Amazon.
  • Użytkownik nie może używać logo Amazon ani żadnego innego symbolu graficznego, logo, ikony lub innego znaku towarowego Amazon na stronach internetowych, produktach, opakowaniach, podręcznikach lub materiałach promocyjnych lub reklamowych Amazon, a także do jakichkolwiek innych celów, z wyjątkiem uzyskania wyraźnej pisemnej licencji od firmy Amazon.

Odpowiadasz za zapewnienie, że Twoje oferty są zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i zasadami. Stosowany w tym miejscu termin „oferta” odnosi się do aktywnych ASIN, jak również do ofert dopasowanych do stron szczegółowych informacji o produkcie na stronie Amazon.

Konsekwencje naruszeń zasad

Naruszenie zasad Amazon dotyczących wystawiania akcesoriów do urządzeń Amazon może skutkować m.in. następującymi działaniami:

  • Anulowaniem oferty
  • Ograniczeniem uprawnień do oferowania
  • Zawieszeniem uprawnień do oferowania
  • Anulowaniem uprawnień do oferowania

Te potencjalne konsekwencje stanowią uzupełnienie i w żaden sposób nie ograniczają się do konsekwencji wynikających z jakiejkolwiek umowy zawartej między Amazon a sprzedawcą. Amazon zastrzega sobie prawo do wydawania decyzji według własnego uznania co do tego, czy oferta jest właściwa, czy też nie.

Zgłaszanie naruszenia zasad

Amazon zachęca sprzedawców do zgłaszania ofert, które mogą naruszać nasze zasady lub obowiązujące przepisy prawa, kontaktując się z Działem obsługi dla sprzedawców. Wybierz opcję Zgłoś naruszenie i pamiętaj, aby podać wszystkie istotne informacje, abyśmy mogli przeprowadzić dokładne dochodzenie.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates