Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Wytyczne dotyczące uczciwego stosowania i zgodności

Możesz używać nazw Amazon, Kindle, Kindle Fire lub Kindle Paperwhite (ale nie logo Amazon ani innych grafik lub logo należących do Amazon) w dowolnym odniesieniu, aby opisać, że oferowany przez Ciebie produkt innej firmy jest zgodny z produktem lub usługą firmy Amazon, pod warunkiem, że:


  1. Znaki słowne Amazon, Kindle, Kindle Fire lub Kindle Paperwhite nie są częścią nazwy TWOJEGO produktu lub usługi.
  2. Znaki słowne Amazon, Kindle, Kindle Fire lub Kindle Paperwhite są używane w odniesieniu takim jak „do użytku z”, „dla” lub „kompatybilny z”.
  3. Znaki słowne Amazon, Kindle, Kindle Fire lub Kindle Paperwhite nie są bardziej widoczne niż nazwa Twojego produktu lub usługi. Znaki słowne Amazon, Kindle, Kindle Fire lub Kindle Paperwhite nie powinny być w żaden sposób podkreślane; np. nie powinny być napisane czcionką pogrubioną, kursywą lub dużą czcionką.
  4. Twój produkt lub usługa są w rzeczywistości kompatybilne z produktem lub usługą firmy Amazon lub w inny sposób z nimi współpracują.
  5. Wszelkie odniesienia do firmy Amazon lub jej marek nie prowadzą klientów do błędnego przekonania, że Ty, Twój produkt lub usługa jesteście polecani, sponsorowani lub w inny sposób powiązani z firmą Amazon oraz naszymi produktami lub usługami.

Na przykład: Joe chce zaprojektować unikalną okładkę, która pasuje do urządzenia Kindle. Nazywa ją „Okładka Joe”. Joe może użyć wyrażenia, które wskazuje, że jego okładka „pasuje do Kindle”, „jest dla Kindle” lub „działa z Kindle”. Przykładowo dopuszczalne byłoby którekolwiek z poniższych wyrażeń: Okładka Joe pasuje do urządzeń Kindle, Okładka Joe dla Kindle, Okładka Joe działa z produktami Kindle, Okładki Joe — dostępne już teraz dla Kindle!

Dla porównania: Joe nie powinien używać nazw Amazon, Kindle, Kindle Fire lub Kindle Paperwhite jako części nazwy swojego produktu. Zatem mielibyśmy zastrzeżenia dotyczące nazw: Okładka Kindle Joe, Okładka Kindle autorstwa Joe, Okładki JoeKindle itp.

Nieautoryzowane użycie znaków towarowych firmy Amazon

Używanie lub rejestracja jako znaki towarowe lub nazwy domen: Nie możesz używać ani rejestrować, w całości lub w części, nazw Amazon, Kindle, Kindle Fire, Kindle Paperwhite lub jakichkolwiek innych znaków towarowych firmy Amazon, w tym należących do Amazon symboli graficznych, logo, ikon lub wszelkich innych wariantów tych znaków, w żadnym kraju na całym świecie.

Logo, wzory i symbole: Nie możesz używać logo Amazon ani żadnego innego należącego do Amazon symbolu graficznego, logo bądź ikony na stronach internetowych, produktach, opakowaniach, podręcznikach, materiałach promocyjnych/reklamowych, w powiązaniu z nimi ani w jakichkolwiek innych celach, o ile nie otrzymasz wyraźnej pisemnej licencji na wykorzystanie znaków towarowych od firmy Amazon, np. w postaci warunków sklepu Kindle. Jeśli chcesz wykorzystywać którekolwiek z logo lub grafik firmy Amazon, napisz na adres madeforkindle-inquiry@amazon.com w celu omówienia możliwości zostania licencjobiorcą w ramach programu Made for Kindle.

Pamiętaj, że nawet jeśli nie jesteś partnerem Made for Kindle, masz obowiązek przestrzegać wytycznych dotyczących uczciwego stosowania i zgodności: www.amazon.com/kindlebranduse.

Warianty, parodie lub skróty: Mamy poczucie humoru, jednakże ekwiwalenty fonetyczne, odpowiedniki w języku obcym, parodie, skróty lub warianty znaku towarowego firmy Amazon — nawet jeśli są pomysłowe — nie powinny być używane w żadnym celu. Naszych marek nie należy łączyć z żadną inną marką nienależącą do firmy Amazon. Przykładowo mielibyśmy zastrzeżenia dotyczące nazw takich jak: KindleRiver, Kandle, Amazone Kyndle, Apple Kindle, iKindle Touch lub Kindle Windows itp.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates