Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Opłaty za składowanie zapasów

Opłaty za składowanie są naliczane za wszystkie jednostki przechowywane w centrum logistycznym Amazon na podstawie miesiąca kalendarzowego i średniej dziennej objętości (mierzonej w stopach sześciennych dla Zjednoczonego Królestwa i metrach sześciennych dla innych rynków europejskich). Pomiar każdej jednostki będzie oparty na wielkości jednostki, prawidłowo zapakowanej i gotowej do wysyłki do klientów zgodnie z zasadami programu FBA. Amazon zastrzega sobie prawo do samodzielnego pomiaru objętości lub wagi opakowań jednostek lub reprezentatywnych próbek. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności między takim pomiarem a informacjami dostarczonymi przez Sprzedawcę, zastosowanie będą miały pomiary firmy Amazon.

W przypadku polskich centrów logistycznych obowiązują opłaty za składowanie jak dla DE, płatne w EUR.

Miesięczna opłata za składowanie zapasów

Miesięczne opłaty za składowanie zapasów są zazwyczaj naliczane między 7 a 15 dniem miesiąca następującego po miesiącu, za który ma zastosowanie opłata. Na przykład, aby zobaczyć opłatę za składowanie zapasów za styczeń, sprawdź raport płatności z lutego dla transakcji od 7 do 15 lutego.

Miesięczna opłata za składowanie zapasów

Kategorie odzież, obuwie i torby Wszystkie pozostałe kategorie (wymiary standardowe) Wielkogabarytowe
Styczeń—wrzesień Październik—grudzień Styczeń—wrzesień Październik—grudzień Styczeń—wrzesień Październik—grudzień
Zjednoczone Królestwo (na podstawie stóp sześciennych miesięcznie) 0,39 GBP 0,55 GBP 0,65 GBP 0,91 GBP 0,45 GBP 0,63 GBP
Niemcy, Polska Francja, Włochy, Hiszpania (na podstawie metrów sześciennych miesięcznie) 15,60 EUR 21,60 EUR 26,00 EUR 36,00 EUR 18,00 EUR 25,00 EUR

Przeliczanie centymetrów na stopy sześcienne


  1. Pomnóż długość x szerokość x wysokość w centymetrach, aby uzyskać objętość.
  2. Podziel objętość przez 28 316,84 centymetrów sześciennych (30,48 cm x 30,48 cm x 30,48 cm = 28 316,84), co odpowiada 1 stopie sześciennej.

    Przykład: Jednostka o wymiarach 47 cm x 12 cm x 10 cm podzielona przez 28 316,84 = 0,199 stopy sześciennej.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates