Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Ustawianie ilości dla przesyłek do Amazon

Pierwszym krokiem podczas tworzenia planu wysyłki jest utworzenie listy produktów, które chcesz wysłać, i określenie, jaką ilość z poszczególnych planów chcesz wysłać w przesyłce.

Uwaga: Ważne: Numer ASIN może pojawić się tylko raz w przesyłce. Jeśli masz kilka ofert o tym samym numerze ASIN (np. określających różny stan), musisz podzielić te oferty na różne przesyłki.

Ustawianie liczby lub ilości to pierwszy krok w sześcioetapowym procesie tworzenia przesyłki.


 1. Ustaw ilość
 2. Przygotuj produkty
 3. Etykietuj produkty
 4. Przejrzyj przesyłki
 5. Przygotuj przesyłkę
 6. Podsumowanie

Na stronie Ustaw ilość możesz także szybko dodawać produkty do swoich zapasów, dodawać i usuwać produkty z planu wysyłki, aktualizować niekompletne oferty oraz duplikować lub usuwać bieżący plan wysyłki.

Wszystkie produkty

Na karcie Wszystkie produkty wyświetlana jest lista wszystkich produktów, które wybierasz do uwzględnienia w planie wysyłki.

Aby dodać dodatkowe produkty do planu wysyłki:


 1. Kliknij Dodaj produkty po prawej stronie.
 2. Wpisz nazwę produktu, ASIN lub SKU w polu tekstowym i kliknij Przeszukaj moje zapasy.
  Ważne: Można przeszukiwać tylko zapasy realizowane przez Amazon. Nie ma możliwości przeszukiwania zapasów realizowanych samodzielnie.
 3. Kliknij przycisk Dodaj produkt przy każdym produkcie na liście, który chcesz dodać.

Aby określić liczbę lub ilość każdego produktu, który chcesz wysłać, wpisz całkowitą liczbę w kolumnie Jednostki.

Wymagane informacje

Karta Wymagane informacje wyświetla się tylko wtedy, gdy do planu dodano produkty wymagające dodatkowych informacji. Jeśli pojawi się karta Wymagane informacje, kliknij ją, aby przejrzeć wszelkie informacje, które należy dodać przed zakończeniem planu wysyłki.

Wymagane wycofanie

Karta Wymagane wycofanie zawiera listę produktów, które należy usunąć przed zakończeniem planu wysyłki. Kliknij tę kartę, aby przejrzeć produkty, które należy usunąć przed ukończeniem planu wysyłki.

Ważne: Niestosowanie się do wymagań FBA dotyczących przygotowania produktów, wymogów bezpieczeństwa i ograniczeń dotyczących produktów może skutkować odmową przyjęcia, usunięciem lub zwrotem produktów przez centrum logistyczne, zablokowaniem przyszłych przesyłek lub nałożeniem dodatkowej opłaty za dodatkowe czynności związane z przygotowaniem lub niezgodność.

Usuń produkty z planu, klikając przycisk X w kolumnie Usuń.

Powiadomienie dotyczące zalecanego działania

Powiadomienie Zalecane działanie pojawi się, jeśli w przesyłce zostały uwzględnione produkty, które zidentyfikowaliśmy jako trudno zbywalne, co oznacza, że prawdopodobnie nie zostaną one sprzedane w odpowiednim czasie. Zalecamy usunięcie tych produktów z przesyłki. Jeśli jednak nadal chcesz dołączyć te produkty, możesz zaznaczyć pole, aby potwierdzić powiadomienie i kontynuować tworzenie przesyłki.

Powiadomienie o nadwyżce zapasów

Powiadomienie Nadwyżka zapasów pojawi się, jeśli w przesyłce zostały uwzględnione produkty, które zostały rozpoznane jako nadwyżka zapasów, co oznacza, że liczba jednostek, które masz obecnie w zapasach, jest większa od zalecanej. Zalecamy usunięcie tych produktów z przesyłki i podjęcie działań w celu zmniejszenia nadwyżki zapasów na stronie Zarządzaj nadwyżką zapasów. Jeśli jednak nadal chcesz wysłać te produkty do Amazon, możesz zaznaczyć pole, aby potwierdzić powiadomienie i kontynuować tworzenie przesyłki.

Duplikowanie lub usuwanie planu

Jeśli regularnie wysyłasz te same produkty, możesz zaoszczędzić czas przez zduplikowanie poprzedniego planu i wprowadzenie zmian. Aby zduplikować plan, kliknij Duplikuj, a następnie wybierz plan, który chcesz skopiować.

Możesz usunąć plan, nad którym pracujesz, przez kliknięcie Usuń.

Następne kroki

Gdy wprowadzisz wszystkie zamierzone zmiany, kliknij przycisk Kontynuuj.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates