Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Śledzenie przesyłek (Przesyłki oczekujące w kolejce)

Strona Przesyłki oczekujące w kolejce zawiera szczegółowe informacje na temat wszystkich przesyłek, nad którymi pracujesz, oraz przesyłek wysłanych do Amazon. Strona Podsumowanie wysyłki zawiera szczegółowe informacje na temat konkretnej przesyłki wysłanej do Amazon.

Przesyłki oczekujące w kolejce

Aby znaleźć Przesyłki oczekujące w kolejce, wybierz Zarządzaj przesyłkami FBA z menu rozwijanego Zapasy w Seller Central. Strona ma dwie zakładki:

 • Zakładka Przesyłki: Wyświetla stan wszystkich przesyłek utworzonych i wysyłanych do centrów logistycznych Amazon. Aby zobaczyć specyfikę każdej przesyłki, w tym adres wysyłki i poszczególne jednostki SKU, kliknij Pobierz listę jednostek SKU po prawej stronie strony, w obszarze Śledź przesyłkę lub Przygotuj wysyłkę . Aby anulować lub usunąć przesyłkę, kliknij nazwę przesyłki lub Przygotuj wysyłkę, lub Śledź przesyłkę, a następnie kliknij Anuluj przesyłkę lub Usuń przesyłkę.
 • Zakładka Plan wysyłki: Wyświetla wszystkie plany wysyłki, identyfikatory planu i status każdego z nich. Można filtrować według Statusu za pomocą przycisków dla opcji W przygotowaniu, Utworzone przesyłki i Usunięte/anulowane . Można również sortować według identyfikatora przesyłki i daty Ostatniej aktualizacji oraz wyświetlać zarówno wysłane, jak i odebrane jednostki. Aby zmodyfikować plan wysyłki, kliknij nazwę planu wysyłki lub Przygotuj plan wysyłki, lub Wyświetl plan wysyłki i wprowadź żądane zmiany. Nie będzie można zmienić kroków w procesie, które są oznaczone ikoną kłódki.

Strona Podsumowanie wysyłki

Strona Podsumowanie wysyłki może mieć do sześciu zakładek:

 • Zdarzenia związane z wysyłką: pozwala śledzić przesyłki od momentu ich utworzenia do zamknięcia. Na jednej stronie możesz zobaczyć sekwencję statusów przyjmowanych kolejno przez przesyłkę wraz z informacjami o lokalizacji przesyłki. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w poniższej sekcji Zdarzenia związane z wysyłką.
 • Identyfikator śledzenia przesyłki nadany przez przewoźnika: W tej zakładce możesz wprowadzić informacje o śledzeniu przewoźnika i zobaczyć szczegóły śledzenia przesyłek małych paczek. Pamiętaj, aby podać te informacje, aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień podczas przyjęcia.
 • Zawartość przesyłki: zawiera informacje o liczbie jednostek, których odbiór został potwierdzony przez Amazon, oraz informacje o sposobie uzgadniania jednostek w przesyłce. Więcej informacji na temat uzgadniania przesyłek znajdziesz na stronie Uzgadnianie przesyłek.
 • Problemy: pojawi się, jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy z przesyłką, i będzie zawierać informacje o działaniach, które możesz podjąć.
 • Palety: zawiera szczegółowe informacje na temat, które zostały wysłane przez Ciebie do centrów logistycznych Amazon.

Zakładka Zdarzenia związane z wysyłką

W zakładce Zdarzenia związane z wysyłką na stronie Podsumowanie wysyłki znajdziesz kolejne aktualizacje dotyczące przesyłek od momentu ich utworzenia do zamknięcia. Dzięki temu możesz lepiej ocenić stan swoich zapasów. Oto opisy poszczególnych statusów wraz z wymogami:

 1. Utworzono przesyłkę: Twoja przesyłka została utworzona. Ten stan obejmuje dwa etapy:
  • Gotowe do wysyłki: podano wszystkie informacje dotyczące przesyłki, opatrzono etykietami jednostki i opakowania, a zapasy są gotowe do przekazania przewoźnikowi.
   Uwaga: Status przesyłki zmienia się automatycznie na Gotowe do wysyłki po wydrukowaniu etykiet na opakowania (w przypadku małych paczek) lub na palety (w przypadku przesyłek paletowych).
  • Wysłano: przewoźnik odebrał przesyłkę lub została dostarczona przez Ciebie przewoźnikowi.
   Uwaga: Przycisk Oznacz jako wysłane został usunięty, ponieważ obecnie precyzyjnie aktualizujemy status przesyłki na podstawie jej numeru śledzenia. Status przesyłki zmienia się na Wysyłano po wprowadzeniu prawidłowego numeru śledzenia przesyłki na karcie Śledź przesyłkę, którą znajdziesz na stronie Podsumowanie wysyłki, lub na etapie Dane umożliwiające śledzenie przesyłki w procesie Wyślij do Amazon.

Uwaga: Jeśli korzystasz z usług przewoźnika partnerskiego Amazon, status przesyłki zmieni się na Wysłano, gdy odbierze ją przewoźnik. Jeśli nie korzystasz z przewoźnika partnerskiego Amazon, przesyłka uzyska status Wysłane po zaznaczeniu jej jako Wysłane na stronie Podsumowanie.
 • Generowanie listu przewozowego (BOL): Status ten ma zastosowanie tylko do przesyłek mniejszych niż pojemność ciężarówki (LTL) i przesyłek o pojemności ciężarówki (FTL) wysyłanych z przewoźnikiem partnerskim. Przewoźnik wydaje list przewozowy, aby potwierdzić zgodę na nadanie przesyłki. Listy przewozowe są potrzebne, aby umożliwić szybką weryfikację towaru przy dostawie do centrum logistycznego. W przypadku transportu drobnicowego (LTL) i całopojazdowego (FTL) realizowanego przez przewoźnika partnerskiego list przewozowy zostanie wygenerowany nie później niż o 8:00 czasu lokalnego w dniu odbioru i zostanie wysłany na adres e-mail osoby, z którą należy się kontaktować w sprawach dotyczących przesyłki.
 • Odbiór: Status ten dotyczy przesyłek mniejszych niż pojemność ciężarówki (LTL) i przesyłek o pojemności ciężarówki (FTL) wysyłanych z przewoźnikiem partnerskim i wskazuje, że przewoźnik odebrał przesyłkę. Pamiętaj, aby podać list przewozowy przewoźnika podczas odbioru. Jeśli przewoźnik się spóźnia, skontaktuj się bezpośrednio z przewoźnikiem, korzystając z informacji na liście przewozowym. W przypadku innych problemów skontaktuj się z Działem obsługi sprzedawców.
 • Nadane: Status ten dotyczy tylko przesyłek mniejszych niż pojemność ciężarówki (LTL) i przesyłek o pojemności ciężarówki (FTL) wysyłanych z Chin. Ty lub Twój przewoźnik nadajecie przesyłkę w punkcie załadunku Amazon w Chinach.
 • W trakcie transportu: Firma Amazon otrzymała informacje od przewoźnika, że przesyłka jest już w drodze. Jeśli wysyłasz przesyłkę z przewoźnikiem partnerskim Amazon, informacje o śledzeniu będą aktualizowane automatycznie, a w zakładce Zdarzenia związane z wysyłką zobaczysz mapę zawierającą ostatnią zaktualizowaną lokalizację przesyłki. Mapa śledzi lokalizację pierwszego pudełka odebranego dla przesyłki małej paczki lub pierwszej palety odebranej dla przesyłki mniejszej niż pojemność ciężarówki (LTL) lub przesyłki o pojemności ciężarówki (FTL).

  W przypadku przesyłek mniejszych niż pojemność ciężarówki (LTL) i przesyłek o pojemności ciężarówki (FTL) wysyłanych z przewoźnikiem partnerskim zobaczysz datę wyznaczoną w punkcie przeładunkowym centrum logistycznego. Jeśli nie korzystasz z przewoźnika partnerskiego, upewnij się, że Twój przewoźnik ustali wyznaczony termin dostawy w centrum logistycznym.

 • Dostarczono: Firma Amazon otrzymała informacje od przewoźnika, że przesyłka została dostarczona do placówki centrum logistycznego, ale centrum logistyczne nie sprawdziło jej jeszcze.
  Ważne: W przypadku przesyłek małych paczek może to potrwać do czterech dni od zaplanowanej daty dostawy, zanim przesyłka uzyska status Przyjęte. W przypadku przesyłek mniejszych niż pojemność ciężarówki (LTL) i przesyłek o pojemności ciężarówki (FTL) może to potrwać do 10 dni. W czasie wzmożonego ruchu może to potrwać dłużej.
 • Czasami przesyłka, która została dostarczona do centrum logistycznego nie będzie wyświetlana jako Dostarczone. Może się to zdarzyć z powodu braku synchronizacji informacji między przewoźnikiem a centrum logistycznym.
 • Przyjęte: Przyczepa, na której znajduje się przesyłka, została przeniesiona z placu do drzwi punktu przeładunkowego i jest gotowa do rozładunku. Przyjęte zapasy nie przeszły jeszcze przez proces odbierania.
  Ważne: W przypadku przesyłek małych paczek może potrwać do dwóch dni zanim przesyłki posiadające status Przyjęte zostały przeniesione do statusu Odbieranie. W przypadku przesyłek mniejszych niż pojemność ciężarówki (LTL) i przesyłek o pojemności ciężarówki (FTL) może to potrwać do dziewięciu dni. W czasie wzmożonego ruchu może to potrwać dłużej.
 • Odbieranie: Firma Amazon rozpoczęła skanowanie etykiet identyfikatorów przesyłki. Jednostki są dostępne do sprzedaży, gdy tylko zostaną odebrane. Jako że jednostki mogą być wysyłane do innych centrów logistycznych bliżej klientów, udostępnienie odebranych jednostek do natychmiastowej wysyłki może potrwać do 18 dni.
 • Data, kiedy przesyłka zostanie zakwalifikowana do dochodzenia, zostanie wyświetlona po zarejestrowaniu wszystkich pudełek. W tym dniu lub po tej dacie, jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy z przesyłką, będzie ona kwalifikowała się do dochodzenia. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę Jak firma Amazon odbiera i przechowuje Twoje zapasy oraz Raport stanu otrzymanych zapasów.
  Uwaga: Nieprzestrzeganie wymogów firmy Amazon dotyczących pakowania, przygotowania lub wysyłki może opóźnić ich odbiór. Więcej informacji znajdziesz na stronie Wymagania dotyczące pakowania i przygotowania, Wymagania dotyczące przesyłek i ich kierowania , Dostawa małych paczek do Amazon .
 • Zamknięto: Amazon potwierdził rzeczywistą liczbę jednostek otrzymanych w przesyłce w stosunku do liczby jednostek wysłanych. Jeśli wystąpi jakiś problem z Twoją przesyłką, teraz kwalifikuje się ona do dochodzenia.

  Przesyłka automatycznie uzyska status Zamknięto, jeśli status Odbiór nie zmienił się przez co najmniej 90 dni lub jeden z pozostałych statusów nie zmienił się przez co najmniej 180 dni.

Więcej zasobów:

Podsumowanie procesu wysyłki

Podsumowanie problemów z przesyłkami przychodzącymi

Uzgodnij wysyłkę

Usługa nieplanowana

Aby otrzymywać powiadomienia e-mail, gdy przesyłki osiągną status Przyjęte, Odbierane lub Odebrane w całości:


 1. Wybierz Preferencje powiadomień z menu rozwijanego Ustawienia .
 2. Zlokalizuj sekcję Powiadomienia o zamówieniu i kliknij Edytuj.
 3. Kliknij, aby zaznaczyć pole obok opcji Powiadomienia o przesyłce przychodzącej . (Aby zatrzymać otrzymywanie powiadomień, odznacz to pole).
 4. Kliknij Zapisz.

Śledzenie wyznaczonego terminu w punkcie przeładunkowym

W zakładce Przesyłki wyznaczone terminy w punkcie przeładunkowym ładunków drobnicowych (LTL) i całopojazdowych (FTL) wraz ze znacznikami dat można śledzić pod przyciskami Przygotuj wysyłkę i Śledź przesyłkę. Szczegóły dotyczące wyznaczonego terminu w punkcie przeładunkowym obejmują:

 • Odbiór ładunku drobnicowego (LTL) lub całopojazdowego (FTL): data odbioru ładunku drobnicowego (LTL) lub całopojazdowego (FTL) spod adresu nadania przesyłki.
 • Żądanie wyznaczenia terminu przyjęcia w punkcie przeładunkowym: Data i godzina otrzymania przez Amazon prośby od przewoźnika o wyznaczenie terminu w punkcie przeładunkowym w centrum logistycznym.
 • Przyznany termin w punkcie przeładunkowym: Data i godzina, gdy firma Amazon wyznaczyła przewoźnikowi termin dostarczenia przesyłki do centrum logistycznego.
 • Przyznany termin w punkcie przeładunkowym: Data wyznaczonego terminu w punkcie przeładunkowym.
 • Przyjęto w punkcie przeładunkowym: Data i godzina sprawdzenia w centrum logistycznym.
 • Rozładowano w punkcie przeładunkowym: godzina rozpoczęcia rozładunku przesyłki w centrum logistycznym.
Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates