Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Uzgadnianie przesyłek

Na tej stronie dowiesz się, jak korzystać z narzędzia do uzgadniania przesyłek w procesie wysyłki.

Aby przejść do narzędzia do uzgadniania przesyłek:

 1. W zakładce Zapasy kliknij Zarządzaj przesyłkami FBA.
 2. Odszukaj przesyłkę i kliknij Śledź przesyłkę.
 3. W procesie wysyłki kliknij kartę Zawartość.

Gdy przesyłka dotrze do centrum logistycznego Amazon, na karcie Zawartość przesyłki dostępnej na stronie Podsumowanie znajdziesz informacje o statusie odbieranych jednostek. Jeżeli wystąpią rozbieżności między jednostkami wysłanymi a odebranymi, użyj narzędzi na karcie Zawartość, aby:

 • uzyskać szczegółowe informacje na temat rozbieżności między planem wysyłki a towarem odebranym w centrum logistycznym
 • podać więcej informacji na temat zawartości przesyłki
 • złożyć wniosek o zbadanie brakujących lub nieoczekiwanych jednostek.

Przesyłka może nie kwalifikować się do uzgadniania z jednego z następujących powodów:

 • Nadal trwa przetwarzanie przesyłki w centrum logistycznym.
 • Przesyłka nie została dostarczona do centrum logistycznego.
 • Zawartość przesyłki została odebrana w całości lub uzgodniona.

Gdy zapasy zostaną odebrane w centrum logistycznym lub centrum odbioru, stają się dostępne do sprzedaży. Uzgadnianie wysłanych zapasów trwa zwykle od 14 do 30 dni. W niektórych przypadkach proces ten może potrwać do 60 dni. Status przesyłki możesz śledzić na stronie Przesyłki oczekujące w kolejce. Będzie on brzmiał kolejno: „W trakcie transportu”, „Dostarczono”, „Przyjęto”, „Odbiór” i „Zamknięto”. Więcej informacji znajdziesz na stronie Odbieranie i magazynowanie zapasów przez Amazon.

Komunikaty dotyczące jednostek zlokalizowanych

Kolumna „Rozbieżność” zawiera różnicę między jednostkami oczekiwanymi a zlokalizowanymi, które z kolei widnieją w kolumnie Jednostki oczekiwane / Jednostki zlokalizowane. Po najechaniu kursorem na liczbę jednostek zlokalizowanych znajdziesz dodatkowe informacje o jednostkach odebranych i uzgodnionych.

Komunikaty dotyczące jednostek zlokalizowanych Opis
Otrzymano Produkty są rozliczane w toku standardowego procesu odbioru. Liczba odebranych jednostek wyświetla się na karcie Zawartość przesyłki.
Uzgodniono W miarę możliwości automatycznie badamy rozbieżności dotyczące produktów i dodajemy uzgodnione jednostki do przesyłki lub je z niej usuwamy.
Zwrócono koszty Gdy bierzemy odpowiedzialność za zgubione lub uszkodzone produkty, rozliczamy je jako zwroty kosztów. Kwoty zwrotów są podane w raporcie o płatnościach na karcie Transakcje.

Komunikaty dotyczące statusu

Kolumna „Status” służy do sprawdzania statusu poszczególnych produktów znajdujących się w przesyłce wysyłanej do Amazon.

Komunikaty dotyczące statusu Opis
Odbiór Trwa odbiór produktu.
Wymagane działanie W przypadku danego produktu wystąpiła rozbieżność niekwalifikująca się do zbadania. Wybierz właściwą opcję, aby wyświetlić podgląd wniosku o zbadanie rozbieżności i przesłać go.
Zlokalizowano jednostki – brak wymaganych działań W przypadku danego produktu nie wystąpiły rozbieżności, ponieważ odebraliśmy przesyłkę w całości lub została ona uzgodniona automatycznie. Nie musisz nic robić.
Oczekiwanie na weryfikację towarów niebezpiecznych Możemy weryfikować Twoje produkty pod kątem zgodności z wymogami dotyczącymi towarów niebezpiecznych, aby mieć pewność, że zapasy przechowywane w naszych centrach logistycznych są bezpieczne dla klientów i nie stwarzają zagrożenia podczas transportu. Dopóki ich weryfikacja nie zakończy się, nie mogą one zostać przyjęte przez centrum logistyczne. Dowiedz się więcej na temat procesu kontroli towarów niebezpiecznych w ramach FBA.
Zakończono badanie – zliczono jednostki i potwierdzono zawartość przesyłki Amazon zbadał dostarczone opakowania lub palety i powiązane jednostki, a centra logistyczne potwierdziły liczbę odebranych jednostek. Produkty te nie kwalifikują się już do zbadania. Jeśli dysponujesz informacjami, które pomogą nam zlokalizować brakujące jednostki, skontaktuj się z Działem Obsługi Partnerów Sprzedaży.
Zgłoszono sprawę Produkt został już zgłoszony do zbadania przy użyciu karty Zawartość. Nie musisz nic więcej robić.
Upłynął termin wnoszenia roszczeń Zgodnie z Zasadami zwrotu kosztów za zgubione lub uszkodzone zapasy FBA upłynął już termin wnoszenia roszczeń dotyczących przesyłki.
Zamknięto automatycznie po upływie 90 dni Przesyłka została automatycznie zamknięta. Więcej informacji znajdziesz na stronie Śledzenie przesyłek (przesyłki oczekujące w kolejce).

Wniosek o zbadanie rozbieżności

Przy produktach z przesyłki kwalifikujących się do dodatkowego zbadania, w kolumnie Status widnieje komunikat „Wymagane działanie” wraz z listą dostępnych opcji. Aby wyświetlić podgląd wniosku o zbadanie rozbieżności i przesłać go, wybierz właściwą opcję dla każdego produktu o statusie „Wymagane działanie”.

Możliwe wymagane działania Opis
Nie wysłano jednostek Udało Ci się ustalić, że Ty lub Twój dostawca nie wysłaliście wskazanych jednostek albo zamiast nich wysłaliście inny produkt.
Zbadaj brakujące jednostki Udało Ci się ustalić, że wskazane jednostki znajdowały się w przesyłce, i prosisz Amazon o kontynuowanie badania.
Wysłano nadliczbowe jednostki Udało Ci się ustalić, że Ty lub Twój dostawca umieściliście w przesyłce nadliczbowe jednostki lub inny produkt, który nie został pierwotnie zgłoszony jako zawartość przesyłki.
Zbadaj nadliczbowe jednostki Udało Ci się ustalić, że wskazane jednostki nie znajdowały się w przesyłce, i prosisz Amazon o kontynuowanie badania.
Uwaga: Przed przesłaniem wniosku o zbadanie rozbieżności uzgodnij ewentualne rozbieżności w przesyłce: sprawdź, czy nie wysłano jednostek lub wysłano nadliczbowe jednostki. Po przesłaniu wniosku o zbadanie rozbieżności Amazon potwierdzi otrzymane ilości i spróbuje uzgodnić niewysłane jednostki z jednostkami nadliczbowymi. Uzgodnienia nie będą miały wpływu na Twoje dostępne zapasy.

Przesyłanie dokumentów

Kliknij Wybierz plik, aby wybrać wszystkie dokumenty, a następnie Prześlij, aby załączyć je do wniosku o zbadanie rozbieżności. Potrzebujemy niektórych dokumentów w celu zbadania zgłoszonych rozbieżności. Ich przesłanie pomoże nam jak najszybciej rozpatrzyć Twój wniosek.

Wraz z wnioskiem o zbadanie rozbieżności wymagamy przesłania następujących dokumentów:

 • Dowód własności zapasów: Dowód własności zapasów pomoże nam zidentyfikować ewentualne rozbieżności. Akceptujemy m.in.: fakturę od dostawcy, paragon od innego sprzedawcy lub podpisany dokument dostawy, jeśli jesteś producentem. Koniecznie podaj następujące informacje:
  • data zakupu
  • nazwy produktów zbieżne z nazwami brakujących produktów
  • ilość.
 • Dowód dostawy: W przypadku przesyłek LTL (transport drobnicowy) lub FTL (transport całopojazdowy) list przewozowy zawierający liczbę opakowań w przesyłce i wagę całkowitą odnotowaną w momencie odbioru przesyłki przez przewoźnika. Dokument ten musi być opatrzony pieczęcią Amazon jako dowód na to, że przesyłka została odebrana w centrum logistycznym, a odbiór został pokwitowany. Twój przewoźnik powinien posiadać kopię tego dokumentu. Informacje te pomogą nam zweryfikować, czy przesyłka została odebrana w całości i wysłana zgodnie z planem.

Wskazówka: Jeśli jako dowód własności zapasów przedstawiasz paragon lub fakturę, nie musisz ujawniać zapłaconej ceny – możesz ją zasłonić lub w inny sposób uniemożliwić jej odczytanie.

Podawanie dodatkowych informacji

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych rozbieżności zwróć się z prośbą o ich zbadanie do Działu Obsługi Partnerów Sprzedaży. Opisz rozbieżności w dostępnym formularzu. Ułatwi nam to szybkie zbadanie rozbieżności i rozwiązanie problemów.

Przykładowe rodzaje informacji Opis
Wszelkie znane rozbieżności Czy Ty lub Twój dostawca dostarczyliście więcej lub mniej jednostek niż pierwotnie planowaliście? Czy Ty lub Twój dostawca wysłaliście niewłaściwy produkt?
Opis opakowań wysyłkowych Zespół centrum logistycznego przeprowadza fizyczną kontrolę jednostek, więc wszelkie informacje o kolorze, rozmiarze oraz jakichkolwiek znakach szczególnych dostępne na opakowaniach wysyłkowych pomogą szybciej je odnaleźć.
Kody produktów Zweryfikuj kody UPC, EAN lub JAN na swoich produktach. Czy pokrywają się one z kodami produktów widocznymi w Seller Central?
Wszelkie czynności pominięte przy przygotowywaniu przesyłki Jeżeli produkt nie został odpowiednio przygotowany przed wysłaniem, może to spowodować opóźnienia w procesie jego odbioru, ponieważ będziemy musieli wykonać pominięte przez Ciebie czynności.

Wyświetlanie podglądu wniosku i wysyłanie wniosku

Po sklasyfikowaniu rozbieżności w przesyłce kliknij Wyświetl podgląd wniosku i sprawdź podane informacje. Jeśli wszystko się zgadza, kliknij Prześlij wniosek. Przesłanie wniosku spowoduje utworzenie sprawy dotyczącej produktów wymagających zbadania, która zostanie skierowana do Działu Obsługi Partnerów Sprzedaży.

Po przesłaniu wniosku otrzymasz numer sprawy. Zobaczysz go również przy kolejnej wizycie na stronie „Narzędzie do uzgadniania przesyłek”. Możesz sprawdzać status sprawy i powiązaną korespondencję, klikając numer sprawy lub przechodząc bezpośrednio na stronę „Sprawy i wnioski”.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates