Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Tworzenie planu wysyłki zbiorczo

Plan wysyłki zbiorczej możesz utworzyć za pomocą arkusza kalkulacyjnego programu Microsoft Excel. Zapisz plan w formacie .txt z rozdzielanymi tabulatorami i prześlij plik do Seller Central. Można również zaktualizować istniejący plan wysyłki zbiorczej.

Pobierz szablon, aby rozpocząć tworzenie planu wysyłki. Jeśli plan wysyłki został już przesłany i chcesz go zaktualizować, użyj szablonu Aktualizacja planu wysyłki.

Ważne: Najpierw należy utworzyć oferty produktów, które mają zostać uwzględnione w planie wysyłki. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie zapasami FBA.

Szablony

Szablony planu wysyłki i aktualizacji planu wysyłki składają się z sześciu zakładek:

 • Zakładka Instrukcje zawiera wskazówki dotyczące korzystania z szablonu.
 • Zakładka Definicje danych zawiera objaśnienia każdej kolumny w szablonie.
 • Zakładka Przykład tworzenia planu zawiera przykłady dla wysyłki poszczególnych produktów.
 • Zakładka Szablon tworzenia planu zawiera pusty arkusz kalkulacyjny na potrzeby przesyłki pojedynczych produktów.
 • Zakładka Liczba paczek (przykłady) zawiera przykłady dla wysyłki produktów w opakowaniach zbiorczych.
 • Zakładka Szablon liczby paczek zawiera pusty arkusz kalkulacyjny dla wysyłki produktów w opakowaniach zbiorczych.

Wskazówka: Utwórz plan zawierający tylko jeden produkt, aby upewnić się, że arkusz kalkulacyjny został poprawnie wypełniony i jesteś w stanie go przesłać.

Aby utworzyć i przesłać plan wysyłki:

 1. Zapoznaj się z instrukcjami i definicjami danych. Poszczególne produkty i produkty w opakowaniach zbiorczych muszą być wymienione oddzielnie. W przypadku poszczególnych produktów zobacz zakładki Przykład tworzenia planu i Szablon tworzenia planu. W przypadku przesyłek w opakowaniach zbiorczych zobacz zakładki Liczba paczek (przykłady) i Liczba paczek.
 2. Wypełnij arkusz kalkulacyjny. Pola z etykietami pogrubioną czcionką to pola wymagane.
 3. Kliknij Plik, a następnie kliknij Zapisz jako. Przejdź do lokalizacji, w której chcesz zapisać plik. Wpisz nazwę pliku w polu tekstowym Nazwa pliku. Z listy rozwijanej Zapisz jako typ wybierz opcję Tekst (rozdzielony tabulatorami) (*.txt). Kliknij Zapisz.
 4. Na stronie Przesyłanie pliku planu wysyłki, w sekcji 2. Prześlij plik z utworzonym planem wysyłki, kliknij Przeglądaj, aby zlokalizować plik, a następnie kliknij Otwórz. Kliknij Prześlij teraz, aby przesłać ukończony plan wysyłki.
  Wskazówka: Zalecamy zachowanie przesłanego pliku w celu uzyskania informacji w przyszłości.
 5. W sekcji 3. Przejrzyj stan pliku i historię, kliknij Odśwież, aby wyświetlić postęp przesyłania. Po zakończeniu przesyłania przejrzyj wygenerowany raport zawierający ewentualne dodatkowe informacje, błędy lub ostrzeżenia. Dwa typowe błędy to:
  • Nieprawidłowy kod SKU sprzedawcy. Jeśli nie można znaleźć kodu MSKU, nie można go dodać do przesyłki. Sprawdź, czy kod MSKU w arkuszu kalkulacyjnym jest poprawny.
  • Produkt dodano do wysyłki, ale musi on zostać zmieniony na Realizowane przez Amazon. Kod MSKU ustawiono na Realizacja przez sprzedawcę. Produkt jest uwzględniony w planie wysyłki i może zostać wysłany do Amazon, ale oferta musi zostać zamieniona na Realizacja przez Amazon, aby była dostępna do sprzedaży za pomocą FBA. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję „Zmiana oferty na Realizacja przez Amazon” w części Lista produktów dla FBA.

Aktualizacja planu wysyłki zbiorczej

Aby zaktualizować plan wysyłki:

 1. Zapoznaj się z instrukcjami i definicjami danych. Poszczególne produkty i produkty w opakowaniach zbiorczych muszą być wymienione oddzielnie. W przypadku poszczególnych produktów zobacz zakładki Przykład i Aktualizuj żądania dotyczące planu przesyłek przychodzących. W przypadku produktów w opakowaniach zbiorczych zobacz zakładki Liczba paczek (przykłady) i Szablon liczby paczek.
 2. Wypełnij arkusz kalkulacyjny. Pola z etykietami pogrubioną czcionką to pola wymagane. Identyfikator planu wysyłki jest dostępny w części Przesyłki oczekujące w kolejce. Aby zmodyfikować ilość, wpisz poprawną sumę w polu Ilość . Aby usunąć SKU z planu wysyłki, wpisz DELETE w polu Ilość .
 3. Kliknij Plik, a następnie kliknij Zapisz jako. Przejdź do lokalizacji, w której chcesz zapisać plik. Wpisz nazwę pliku w polu tekstowym Nazwa pliku. Z listy rozwijanej Zapisz jako typ wybierz opcję Tekst (rozdzielony tabulatorami) (*.txt). Kliknij Zapisz.
 4. Na stronie Przesyłanie pliku planu wysyłki kliknij Aktualizacja planu wysyłki.
 5. W sekcji 2. Prześlij plik Aktualizacja planu wysyłki, kliknij Przeglądaj, aby zlokalizować plik, a następnie kliknij Otwórz. Kliknij Prześlij teraz, aby przesłać zaktualizowany plan.
  Wskazówka: Zalecamy zachowanie przesłanego pliku w celu uzyskania informacji w przyszłości.
 6. W sekcji 3. Przejrzyj stan pliku i historię, kliknij Odśwież, aby wyświetlić postęp przesyłania. Po zakończeniu przesyłania przejrzyj wygenerowany raport zawierający ewentualne dodatkowe informacje, błędy lub ostrzeżenia. Dwa typowe błędy to:
  • Nieprawidłowy kod SKU sprzedawcy. Jeśli nie możesz znaleźć kodu MSKU, nie możesz go dodać do przesyłki. Sprawdź, czy kod MSKU w arkuszu kalkulacyjnym jest poprawny.
  • Produkt dodano do wysyłki, ale musi on zostać zmieniony na Realizowane przez Amazon. Kod MSKU ustawiono na Realizacja przez sprzedawcę. Produkt jest uwzględniony w planie wysyłki i może zostać wysłany do Amazon, ale oferta musi zostać zamieniona na Realizacja przez Amazon, aby była dostępna do sprzedaży za pomocą FBA. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję „Zmiana oferty na Realizacja przez Amazon” w części Lista produktów dla FBA.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates