Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Wycofywanie zapasów z centrum logistycznego

Aby wycofać zapasy z centrum logistycznego Amazon, prześlij zlecenie wycofania zapasów.

Uwaga: Zapasów zarezerwowanych nie można wycofać.

Dostępne są następujące metody wycofania zapasów:

 • Likwidacja: zaoferuj nadwyżkę zapasów likwidatorom, aby odzyskać pieniądze.
 • Zwrot: podaj adres zwrotny, a odeślemy zapasy do Ciebie.
 • Usuwanie: możesz zlecić Amazon usunięcie zapasów za Ciebie.

Możesz także przekazać zapasy w ramach darowizny. Więcej informacji znajdziesz na stronie Program Darowizny w ramach FBA.

Aby wycofać zapasy z centrów logistycznych, wykonaj jedną z tych czynności:

 • Utwórz zlecenie wycofania zapasów (przejdź do sekcji Tworzenie zlecenia wycofania zapasów poniżej).
 • Skorzystaj z raportu Produkty zalecane do wycofania (przejdź do sekcji Tworzenie zlecenia wycofania zapasów poniżej).
 • Konfigurowanie automatycznego wycofywania zapasów. Więcej informacji znajdziesz na stronie Automatyczne wycofywanie zapasów.
 • Wycofaj wiele zapasów naraz, przesyłając plik produktowy.
  Ważne: W przypadku transgranicznego zlecenia wycofania zapasów należy przesłać plik Zlecenie wycofania zapasów z adresem docelowym poza obszarem macierzystego sklepu Amazon. Więcej informacji znajdziesz na stronie Tworzenie zlecenia wycofania zapasów za pomocą pliku Zlecenie wycofania zapasów.

Ważne: Amazon zastrzega sobie prawo do wycofania wszelkich zapasów, które stanowią zagrożenie bezpieczeństwa. Amazon przechowuje nienadające się do sprzedaży i wycofane zapasy przez 30 dni. Po tym czasie zapasy zostaną usunięte automatycznie, jeśli nie zostanie złożone zlecenie wycofania zapasów. Przed każdym usunięciem zainicjowanym przez Amazon otrzymasz powiadomienie e-mailem, ponadto obciążymy Cię opłatą za usunięcie. Więcej informacji znajdziesz na stronie Obowiązkowe wycofanie zapasów w ramach FBA.

Opłaty za wycofanie zapasów są naliczane za każdy wycofany produkt. Więcej informacji znajdziesz na stronie Opłaty za wycofanie i usunięcie zapasów w ramach FBA.

Tworzenie zlecenia wycofania zapasów

Rozpocznij tworzenie zlecenia wycofania zapasów na stronie Zarządzaj zapasami, na stronie Usuwanie zapasów nienadających się do realizacji, na stronie Zarządzaj zapasami bez aktywnych ofert lub na podstawie raportu Produkty zalecane do wycofania. Raport Produkty zalecane do wycofania zawiera tylko te zapasy, które wkrótce zaczną podlegać opłatom za magazynowanie długoterminowe.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  Wskazówka: Jeśli lista produktów zalecanych do wycofania obejmuje więcej niż jedną stronę, utwórz osobne zlecenie wycofania zapasów dla każdej strony.
 2. Na stronie Tworzenie zlecenia wycofania zapasów w obszarze Metoda wycofania wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz Likwidacje, aby zlikwidować zapasy i odzyskać pieniądze. Więcej informacji znajdziesz na stronie Likwidacje w ramach FBA.
  • Wybierz Adres zwrotny, aby zapasy zostały zwrócone do wyznaczonego odbiorcy, na przykład do Twojego magazynu albo do producenta lub do centrum recyklingu. Wprowadź adres, na który mają zostać wysłane zapasy.
  • Wybierz Usuń, aby usunąć zapasy z centrum logistycznego.
 3. W celu ustawienia identyfikatora zlecenia wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wprowadź niestandardowy identyfikator zlecenia.
  • Jeśli pozostawisz to pole puste,zostanie utworzony identyfikator zlecenia.
  Wskazówka: Zapisz identyfikator zlecenia wycofania zapasów do celów śledzenia.
 4. W obszarze Szczegóły produktu zostaną wyświetlone informacje dotyczące wybranych produktów. Aby dodać zapasy do listy, wprowadź tytuł, MSKU, ASIN lub FNSKU w polu tekstowym wyszukiwania i dodawania produktów u dołu strony i kliknij Szukaj. Wybierz produkty, które chcesz wycofać, i kliknij Dodaj wybrane.
 5. W obszarze Wycofywana ilość nadająca się do realizacji wprowadź liczbę jednostek nadających się do realizacji, które mają zostać wycofane. Ilość ta nie może być większa niż łączna liczba jednostek dostępna do wycofania.
 6. W obszarze Wycofywana ilość nienadająca się do realizacji wprowadź liczbę jednostek nienadających się do realizacji, które mają zostać wycofane. Ilość ta nie może być większa niż łączna liczba jednostek dostępna do wycofania.
 7. Aby usunąć produkt z listy, wybierz Usuń.
 8. Kliknij Zweryfikuj.
 9. Sprawdź identyfikator zlecenia, metodę wycofania, adres docelowy i szczegółowe informacje dotyczące produktów wybranych do wycofania.
 10. Kliknij Potwierdź, aby sfinalizować zlecenie wycofania zapasów. Jeśli zdecydujesz się nie finalizować zlecenia wycofania zapasów, kliknij Anuluj zlecenie.
Dalsze działania

Anulowanie zlecenia wycofania zapasów

Zlecenie wycofania zapasów można anulować, jeśli ma ono status Planowanie, Oczekujące lub Przetwarzanie.

 1. Na stronie Zarządzaj zamówieniami kliknij Wyszukiwanie zaawansowane.
 2. Z listy rozwijanej Szukaj wybierz Identyfikator zlecenia i wprowadź identyfikator zlecenia wycofania zapasów. Kliknij Szukaj.
 3. W obszarze Status sprawdź, czy status to Planowanie, Oczekujące lub Przetwarzanie.
 4. W obszarze Działanie kliknij Anuluj to zamówienie.
Ważne: Twoje zlecenie wycofania zapasów może być już w trakcie przetwarzania przed otrzymaniem żądania anulowania. Sprawdź później, czy zlecenie wycofania zapasów zostało pomyślnie anulowane.

Odbieranie dostawy

Jeśli odbiorcą przesyłki zawierającej wycofane zapasy jest osoba trzecia, upewnij się, że zna ona Twoją nazwę przedsiębiorcy, wie o nadchodzącej przesyłce i jest przygotowana do odbioru wszystkich palet lub opakowań jednocześnie.

Upewnij się, że numer telefonu podany w zleceniu wycofania zapasów jest poprawny. Nasi przewoźnicy zadzwonią pod ten numer, aby zaplanować czas dostawy.

Jeśli wyznaczony odbiorca to producent, Amazon nie zwróci kosztu produktów, których producent nie odkupi.

Ważne: Przesyłając zlecenie wycofania zapasów, zgadasz się, że jednostki w nim ujęte zostaną odebrane, wszystkie naraz, po dostarczeniu pod wskazany adres docelowy. Jeśli wyznaczony odbiorca nie odbierze wszystkich jednostek naraz, możemy zlecić przewoźnikowi ich usunięcie. Jeśli tak się stanie, poniesiesz koszty usunięcia, a zwrot kosztów od Amazon nie będzie możliwy. Jeśli nieudane dostawy będą się powtarzać, możesz stracić możliwość składania zleceń wycofania zapasów w odniesieniu do każdego z produktów przechowywanych w centrach logistycznych. Za takie zapasy nadal będą naliczane opłaty za magazynowanie. Mogą one także podlegać opłatom za magazynowanie długoterminowe.

Uszkodzone lub nieprawidłowe produkty

Przyjmij dostawę wycofanych jednostek i udokumentuj wszelkie uszkodzenia przy odbiorze. Koszty uszkodzonych jednostek zwrócimy zgodnie z Zasadami zwrotu kosztów za zgubione lub uszkodzone zapasy FBA. Odrzucone jednostki podlegają umowie odbioru opisanej w poprzedniej sekcji.

Aby otrzymać zwrot kosztów za jednostkę, konieczne jest przedstawienie dowodu uszkodzenia takiej jednostki. Zdjęcia „przykładowe” – czyli zdjęcia innych jednostek – nie są akceptowane, podobnie jak zdjęcia, na których znajduje się wiele jednostek.

Jeśli przesyłka zawiera produkty, które nie należą do Ciebie, odbierz dostawę i przygotuj dokumentację otrzymanych przedmiotów, zanim skontaktujesz się z nami.

Dostarczenie kompletnych i wyraźnych zdjęć uszkodzonych lub nieprawidłowych produktów pomoże naszemu zespołowi szybciej rozwiązać problem.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates