Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Zarządzanie zapasami bez aktywnych ofert

Zapasy bez aktywnych ofert to zapasy FBA w centrach logistycznych, które nie mają powiązanych aktywnych ofert i dlatego nie są dostępne w sprzedaży na Amazon. Gdy zapasy są bez aktywnych ofert, wymagają ponownej aktywacji ofert produktów lub usunięcia zapasów.

Amazon powiadamia o zapasach bez aktywnych ofert na trzy sposoby:

Przyczyny zapasów bez aktywnych ofert

Jeśli usuniesz lub zamkniesz ofertę produktu, lub zmienisz ją z Realizacja przez Amazon (FBA) na Realizacja przez sprzedawcę, może to spowodować powstanie zapasów bez aktywnych ofert. Zapasy bez aktywnych ofert mogą również powstać w wyniku problemów z ofertą produktu, zgłoszeń dotyczących naruszenia lub błędów systemowych.

Pełną listę przyczyn zapasów bez aktywnych ofert znajdziesz na stronie Rozwiązywanie problemów związanych z zapasami bez aktywnych ofert.

Unikanie problemów związanych z zapasami bez aktywnych ofert

Nie zamykaj ani nie usuwaj oferty produktu z zapasów natychmiast po sprzedaży

Zapasy bez aktywnych ofert powstaną, jeśli w centrum logistycznym zostaną zgubione zapasy lub jeśli klient zwróci produkt bez aktywnej oferty.

Szablony przesyłania wielu zapasów naraz

Jeśli w szablonie przesyłania wielu zapasów naraz zostanie wypełniona kolumna ilości, np. z pliku z zapasami, statusy ofert zmieniają się automatycznie z Realizacja przez Amazon (FBA) na Realizacja przez sprzedawcę, co spowoduje powstanie zapasów bez aktywnych ofert.

Ponadto, jeśli nie wypełnisz kolumny Czy ten produkt to bateria lub jest zasilany bateriami?, może to spowodować powstanie zapasów bez aktywnych ofert w niektórych kategoriach.

Unikaj tworzenia wielu ofert tego samego produktu

Podczas tworzenia nowej lub poprawiania istniejącej oferty produktu upewnij się, że wartości ASIN, SKU i stanu są takie same jak wartości na liście zapasów bez aktywnych ofert.

Przed wysłaniem przesyłki należy podać wszystkie ważne informacje dotyczące oferty produktu, takie jak marka, kategoria, cena i stan.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates