Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Tworzenie, edytowanie i usuwanie szablonów wysyłki

Szablony wysyłki umożliwiają tworzenie ustawień wysyłki (domyślne poziomy usług, regiony wysyłki, czasy transportu i stawki za wysyłkę) dla wielu produktów jednocześnie. Można utworzyć do 20 szablonów wysyłki dla określonych grup SKU.

Przed utworzeniem szablonu sprawdź, czy domyślny adres wysyłki jest zgodny z prawdą i upewnij się, że rozumiesz obowiązujące wymagania.

Tworzenie nowego szablonu wysyłki


 1. W menu Ustawienia kliknij przycisk Ustawienia wysyłki.
 2. Zanim utworzysz nowy szablon wysyłki, na karcie Ogólne ustawienia wysyłki sprawdź, czy domyślny adres wysyłki jest poprawny.
 3. Na karcie Szablony wysyłki kliknij przycisk Utwórz nowy szablon wysyłki.
 4. Wprowadź nazwę szablonu (na przykład „Darmowa wysyłka”).
 5. Wybierz właściwy model stawek dla swoich stawek za wysyłkę:
  1. Za sztukę/wg wagi
  2. Przedział cenowy
 6. Dokonaj edycji szablonu, zależnie od potrzeb.
 7. Kliknij Zapisz.
 8. Przypisz jednostki SKU do szablonu wysyłki.

Edytowanie istniejącego szablonu wysyłki

Jeśli chcesz edytować przypisany do szablonu adres odbioru przesyłki, zapoznaj się z powyższymi wskazówkami.

 1. W menu Ustawienia kliknij przycisk Ustawienia wysyłki.
 2. Z listy szablonów wysyłki wybierz szablon, który chcesz edytować.
 3. Kliknij przycisk Edytuj szablon po prawej stronie ekranu.
 4. Włącz opcje wysyłki krajowej lub międzynarodowej (na przykład: Przyspieszona), zaznaczając pole wyboru obok nazwy wybranej opcji wysyłki.
 5. Wybierz regiony, klikając opcję Edytuj lub Dodaj nowy region.
 6. W wyskakującym oknie Wybierz regiony dla dostaw zaznacz lub odznacz region lub regiony, dla których chcesz ustawić taki sam czasu transportu i takie same koszty wysyłki.
 7. Kliknij OK.
 8. Dla wybranego regionu (lub regionów) wybierz Typ adresu. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Wymagania minimalne).
 9. Ustaw dla regionu (regionów) czas wysyłki (w dniach roboczych).
 10. Ustaw stawki za wysyłkę.
  1. Zalecamy maksymalne uproszczenie stawek za wysyłkę. Oferowanie bezpłatnej dostawy może zwiększyć sprzedaż, a w konsekwencji zwiększyć szanse na wygranie Buy Box.
  2. Dla tej samej opcji wysyłki można utworzyć więcej niż jedną regułę, co pozwala dostosować ustawienia wedle potrzeb dla poszczególnych regionów.
 11. W razie potrzeby powtórz te czynności.
 12. Kliknij Zapisz.

Usuwanie istniejącego szablonu wysyłki

Nie można usunąć domyślnego szablonu wysyłki ani przeniesionego szablonu. Wykonaj następujące działania, aby usunąć dowolny z pozostałych szablonów.

 1. Usuń z szablonu wszystkie jednostki SKU.
 2. Otwórz Ustawienia wysyłki, wybierz szablon, a następnie wybierz polecenie Usuń z menu rozwijanego u góry po prawej stronie.

Przeglądanie wcześniejszych zmian


 1. Wybierz szablon w Ustawieniach wysyłki.
 2. Kliknij opcję Historia wersji w menu rozwijanym z prawej strony przycisku Edytuj szablon.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates