Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

O weryfikacji dwuetapowej

Czym jest weryfikacja dwuetapowa?

Weryfikacja dwuetapowa to dodatkowa warstwa zabezpieczeń dodawana, gdy korzystasz z adresu e-mail do logowania do konta. Logując się do Seller Central, będziesz wpisywać zwykły login i hasło, a następnie dodatkowy kod, który przekażemy na wskazane przez Ciebie urządzenie za pomocą wiadomości SMS, połączenia głosowego lub aplikacji uwierzytelniającej.

Weryfikacja dwuetapowa jest wymagana, by uzyskać dostęp do konta Seller Central, i zapewnia najlepszą ochronę przed nieautoryzowanym dostępem do konta Sprzedawcy, nawet jeżeli skradziono Twoje hasło, a zwłaszcza jeśli używasz tego samego hasła w wielu witrynach.

Jak działa weryfikacja dwuetapowa?

Logując się do konta z włączoną weryfikacją dwuetapową, najpierw będziesz wprowadzać nazwę użytkownika i hasło do Seller Central, tak jak zwykle. Następnie zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie kodu. Kod ten jest wysyłany na urządzenie wybrane podczas konfiguracji. Nieautoryzowani użytkownicy nieposiadający dostępu do tego urządzenia nie będą mogli zalogować się na Twoje konto.

Jakie są wymagania dla urządzenia używanego do weryfikacji dwuetapowej?

Podczas pierwszej aktywacji weryfikacji dwuetapowej należy wyznaczyć dwa różne urządzenia do otrzymywania kodów — jedno będzie podstawową metodą otrzymywania kodów, a drugie będzie służyć jako metoda zapasowa, jeśli utracisz dostęp do urządzenia podstawowego.

Kody można otrzymywać na następujące sposoby: za pomocą aplikacji uwierzytelniającej, połączenia głosowego przez telefon komórkowy lub stacjonarny bądź wiadomości SMS. Aplikacje uwierzytelniające są zalecane, ponieważ są łatwe w użyciu, nie wymagają dostępu do sieci i są dostępne bezpłatnie w sklepach z aplikacjami na komputery osobiste i urządzenia inteligentne, w tym telefony komórkowe i tablety. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj artykuł Używanie aplikacji uwierzytelniającej do weryfikacji dwuetapowej.

Nie można używać aplikacji uwierzytelniającej równocześnie jako metody podstawowej i zapasowej, dlatego należy wybrać telefon z obsługą wiadomości SMS lub połączeń głosowych jako podstawową lub zapasową metodę otrzymywania kodów. W poniższej tabeli przedstawiono dostępne metody podstawowe i zapasowe:

Jeśli podstawową metodą otrzymywania kodu jest: Jako metodę zapasową należy wybrać jedną z następujących opcji:
Telefon z obsługą wiadomości SMS (dla wiadomości tekstowych)
 • Inny telefon umożliwiający rozmowy głosowe*
 • Inny telefon z obsługą wiadomości SMS*
 • Aplikacja uwierzytelniająca
Telefon umożliwiający rozmowy głosowe (stacjonarny)
 • Inny telefon umożliwiający rozmowy głosowe*
 • Inny telefon z obsługą wiadomości SMS*
 • Aplikacja uwierzytelniająca
Aplikacja uwierzytelniająca
 • Telefon z obsługą wiadomości SMS
 • Telefon umożliwiający rozmowy głosowe

* Nie można używać tego samego numeru telefonu zarówno dla podstawowej, jak i zapasowej metody otrzymywania kodów.

Zazwyczaj będziesz używać tylko podstawowej metody otrzymywania kodów; jeśli jednak nie będziesz mieć dostępu do metody podstawowej lub nie otrzymasz kodu za jej pomocą, możesz wysłać kod za pomocą metody zapasowej, klikając Nie otrzymałeś(-aś) kodu?

Jeśli zgubisz lub zmienisz numer telefonu dla podstawowej metody otrzymywania kodów, możesz go zaktualizować w Seller Central po pomyślnym zalogowaniu się przy użyciu metody zapasowej. Aby wprowadzić zmiany w metodach podstawowej i zapasowej, potrzebujesz dostępu do co najmniej jednego z Twoich urządzeń. Jeśli nie masz dostępu do metody podstawowej ani zapasowej, przeczytaj artykuł Odzyskiwanie konta za pomocą weryfikacji dwuetapowej

Co zrobić, jeśli nie mam drugiego numeru telefonu lub telefonu komórkowego do weryfikacji dwuetapowej?

Jeśli nie masz drugiego numeru telefonu lub nie możesz pobrać aplikacji uwierzytelniającej, dla metody zapasowej zalecamy użycie numeru telefonu małżonka, członka rodziny lub znajomego — osoby, której ufasz i która ma numer telefonu dostępny niedaleko od Ciebie na wypadek, jeśli stracisz dostęp do metody podstawowej.

Telefon komórkowy nie jest konieczny do weryfikacji dwuetapowej. Oprócz korzystania z aplikacji uwierzytelniającej możesz także otrzymywać kod za pośrednictwem połączenia głosowego na telefon stacjonarny.

Aby uzyskać więcej informacji o aplikacjach uwierzytelniających, przeczytaj artykuł Używanie aplikacji uwierzytelniającej do weryfikacji dwuetapowej.

Jak włączyć weryfikację dwuetapową?

Jeśli jesteś istniejącym użytkownikiem Seller Central, który nie włączył weryfikacji dwuetapowej, przy następnym logowaniu do Seller Central zasugerowane zostanie aktywowanie weryfikacji dwuetapowej. Kliknij opcję „Włącz weryfikację dwuetapową” i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Możesz również uzyskać dostęp do strony Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń ze strony sprzedaży detalicznej, co przeprowadzi Cię przez identyczną procedurę.

 • Weryfikacja dwuetapowa jest powiązana z loginem, którego używasz do uzyskania dostępu do kont Amazon. Jeśli używasz tego samego loginu zarówno dla konta kupującego, jak i konta sprzedawcy Amazon, ten proces zabezpieczy oba konta.
 • Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś(-aś), Amazon zaleca utworzenie indywidualnych loginów z różnymi adresami e-mail, za pomocą opcji Uprawnienia użytkownika, dla wszystkich, którzy uzyskują dostęp do konta sprzedawcy. Niewykonanie tego może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa w przyszłości, a także spowodować utratę dostępu dla innych osób korzystających z tego konkretnego loginu. Więcej informacji można znaleźć w temacie Pomocy Ustaw uprawnienia użytkownika.
 • Jeśli posiadasz już indywidualne loginy sprzedawcy dla każdego użytkownika korzystającego z konta sprzedawcy, każde konto będzie musiało włączyć weryfikację dwuetapową oddzielnie.

Aby uzyskać wskazówki krok po kroku dotyczące włączania weryfikacji dwuetapowej – przeczytaj artykuł Jak włączyć weryfikację dwuetapową

Czy zawsze muszę wprowadzać kod weryfikacji dwuetapowej, gdy loguję się na swoje konto?

Po pomyślnym uzyskaniu dostępu do konta w procesie weryfikacji dwuetapowej możesz uprościć przyszłe logowanie na komputerach i urządzeniach, których zwykle używasz.

Następnym razem, gdy wprowadzisz kod na swoim komputerze lub urządzeniu, powiedz nam, abyśmy w przyszłości nie pytali o kod na tym urządzeniu, klikając pole wyboru obok pozycji Nie pytaj o kody na tym urządzeniu.

Uwaga: To ustawienie może się zresetować z wielu powodów niezależnych od firmy Amazon, dlatego nie będziemy mogli Ci pomóc w rozwiązywaniu problemów. Możemy jednak poinformować, że znane są następujące działania, które mogą kolidować z działaniem tej funkcji:
 • Ustawienie przeglądarki tak, by blokowała korzystanie z plików cookie
 • Czyszczenie pamięci podręcznej lub usuwanie plików cookie (sprawdź ustawienia przeglądarki internetowej)
 • Aktualizacje komputera, urządzenia lub aplikacji na urządzeniu, w tym przeglądarek internetowych
 • Uzyskiwanie dostępu do usługi Seller Central z przeglądarki internetowej innej niż ta, której użyto do dodania zaufanego urządzenia
 • Używanie paska narzędzi przeglądarki wpływającego na ustawienia przeglądarki
 • Używanie anonimowego trybu przeglądarki lub programów, które zasłaniają tożsamość, w tym korzystanie z serwerów proxy i VPN
 • Jeśli korzystałeś(-aś) z aplikacji mobilnej sprzedawcy, wylogowanie się z niej może zresetować status zaufanego urządzenia na urządzeniu mobilnym

Uzyskiwanie dostępu do Seller Central z różnych lokalizacji lub sieci (LAN, WAN, WLAN) lub zmiany adresu IP. Posiadanie wielu użytkowników, którzy używają tych samych danych logowania, może zwiększyć liczbę takich przypadków, więc upewnij się, że każda osoba uzyskująca dostęp do konta ma swoje własne dane logowania. Zobacz Ustaw uprawnienia użytkownika, aby uzyskać więcej informacji.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates