Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Przesyłanie pliku produktowego

Individual sellers: Funkcja jest dostępna dla sprzedawców posiadających profesjonalny plan sprzedaży.

Realizacja przez Amazon (FBA)

Jeśli przesyłasz dane zapasów na potrzeby Realizacji przez Amazon (FBA), postępuj zgodnie z dodatkowymi wskazówkami podanymi na stronie Wystawianie wielu ofert produktów FBA naraz.

Gdy utworzysz lub zmodyfikujesz plik produktowy, możesz go zapisać jako plik tekstowy rozdzielany tabulatorami (.txt) lub plik w formacie Excel (.xls).

Aby przesłać plik, wykonaj następujące czynności:


 1. W menu Zapasy w Seller Central wybierz Dodaj wiele produktów naraz.
 2. Kliknij Prześlij plik produktowy. Przeciągnij plik produktowy i upuść go w polu Prześlij plik (lub kliknij Przeglądaj pliki). Po wybraniu pliku pasek stanu wskaże postęp sprawdzania poprawności pliku (od 0 do 100%).
  Uwaga: Zakończenie sprawdzania poprawności pliku nie oznacza zakończenia procesu przesyłania pliku.

  Po zakończeniu sprawdzania poprawności pliku typ pliku zostanie wykryty automatycznie w większości przypadków, z wyjątkiem plików z zapasami i plików niebędących plikami Amazon. Jeśli typ pliku nie zostanie wybrany automatycznie, użyj listy rozwijanej, aby go wskazać.

  Korzystając z pliku produktowego do tworzenia nowych stron w katalogu Amazon, wybiera się zwykle pierwszą opcję: „Pliki produktowe dla kategorii innych niż Książki, Muzyka, Wideo, DVD (BMVD)”.

  Uwaga: W przypadku plików produktowych dla kategorii Książki, Muzyka, Wideo, DVD (BMVD) oraz szablonów pliku z zapasami pole przesyłania będzie zawierać dodatkowe opcje ustawień wysyłki. Więcej informacji na temat korzystania z tych opcji znajdziesz na stronie Wysyłanie produktów z kategorii Książki, Muzyka, Wideo, DVD (BMVD).
 3. W razie potrzeby poniżej znajdziesz informacje na temat opcji „Opróżnij i zastąp”.
 4. Po sprawdzeniu wszystkich informacji na stronie kliknij Prześlij plik u dołu strony.

Samo przesłanie pliku produktowego nie wystarczy, aby pomyślnie zakończyć operację. Po przesłaniu pliku produktowego kliknij link umożliwiający sprawdzenie wyniku operacji. Więcej informacji na temat interpretacji wyników operacji przesyłania pliku znajdziesz na stronie Przeglądanie wyników operacji na zapasach.

Opróżnianie i zastępowanie zapasów

Jeśli chcesz usunąć wszystkie swoje zapasy i zastąpić je wyłącznie produktami, których dane przesyłasz w pliku, kliknij Opróżnij i zastąp zapasy w prawym górnym rogu pola Prześlij plik.

Uwaga: Spowoduje to usunięcie wszystkich ofert, które nie znajdują się w pliku produktowym.

Przed użyciem opcji „Opróżnij i zastąp” zalecamy wygenerowanie raportu o aktywnych ofertach. Zawiera on informacje o wszystkich ofertach produktów na koncie sprzedawcy i obejmuje również kody SKU z zerowym stanem magazynowym (0). Raport o aktywnych ofertach ułatwia zapoznanie się z istniejącym rejestrem zapasów i może również służyć jako plik kopii zapasowej na wypadek ewentualnych błędów w pliku wysyłanym przy użyciu funkcji „Opróżnij i zastąp”.

Oferty dodaje się zwykle i modyfikuje, przesyłając plik produktowy z zaznaczoną opcją Dodaj w przypadku każdego dodawanego lub zmienianego SKU. Jest to również opcja domyślna, więc jeśli nie wybierzesz innej opcji, założymy, że dodajesz lub modyfikujesz dane zapasów zgodnie z opisem zawartym w rejestrze. (Opcja dodawania oraz operacja „Opróżnij i zastąp” nie są używane w przypadku plików z cenami i ilościami, które umożliwiają wyłącznie modyfikowanie istniejących danych).

Zamiast usuwać produkty o zerowym stanie magazynowym za pomocą funkcji „Opróżnij i zastąp”, ustaw ich ilość na zero (0) w pliku produktowym lub użyj pliku z cenami i ilościami w celu szybkiej aktualizacji. Skorzystanie z funkcji „Opróżnij i zastąp” spowoduje trwałe usunięcie wskazanych kodów SKU wraz z powiązanymi danymi o produktach. Aby ponownie zaoferować kupującym usunięty w ten sposób produkt, konieczne prześlij ponownie wszystkie dane produktu w pliku produktowym dla konkretnej kategorii produktów. Więcej informacji znajdziesz na stronie Modyfikowanie pliku produktowego.

Jeśli wprowadzasz bardzo istotną zmianę w swoich ofertach, obejmującą wiele operacji dodawania i usuwania, rozważ przesłanie informacji tylko o tych produktach, które dodajesz lub modyfikujesz, a także zaznaczenie opcji „Opróżnij i zastąp”. Ponieważ jednak spowoduje to usunięcie wszystkich ofert nieznajdujących się w pliku produktowym, to jeśli plik, którego użyjesz, korzystając z funkcji „Opróżnij i zastąp”, nie będzie zawierać wszystkich dostępnych zapasów, konieczne może okazać się przesłanie dodatkowo pliku z opcją Dodaj w celu ponownego przesłania wszystkich ofert, które nadal chcesz udostępniać do sprzedaży na Amazon. Więcej informacji znajdziesz na stronie Korzystanie z funkcji Opróżnij i zastąp

Wprawdzie usunięcie wszystkich ofert i zaczęcie od zera może być niekiedy wygodne, zwłaszcza jeśli stracisz orientację co do stanu zapasów Twoich produktów oferowanych na Amazon, zaznaczenie opcji „Opróżnij i zastąp” może jednak spowodować wydłużenie ogólnego czasu przetwarzania pliku produktowego.

Użycie opcji Usuń istniejące oferty podczas wysyłania pliku nie spowoduje usunięcia żadnej z ofert utworzonych i zarządzanych wyłącznie za pomocą narzędzia Dodaj produkt. Ofert tych nie można też usunąć za pomocą opcji „Opróżnij i zastąp”. Jeśli konieczne będzie ich usunięcie, możesz to zrobić ręcznie na stronie Zarządzaj zapasami. Możesz też usunąć te oferty przy użyciu szablonu pliku z zapasami z opcją „x”. W tym celu możesz użyć raportu o aktywnych ofertach i przekształcić go w szablon pliku z zapasami. Zapoznaj się ze stroną Aktualizacja zapasów za pomocą raportów.

Po utworzeniu lub zmodyfikowaniu pliku produktowego możesz przesłać plik tekstowy rozdzielany tabulatorami (.txt):

 1. W menu Zapasy wybierz Dodaj wiele produktów naraz.
 2. Kliknij Prześlij plik produktowy. W prawym górnym rogu pola Prześlij plik kliknij Opróżnij i zastąp zapasy.
 3. Przeciągnij plik produktowy i upuść go w polu Opróżnij i zastąp zapasy. Możesz ewentualnie kliknąć Przeglądaj pliki i wybrać utworzony wcześniej plik w formacie Excel lub plik tekstowy rozdzielany tabulatorami (*.txt).
 4. Po wybraniu pliku pasek stanu wskaże postęp sprawdzania poprawności pliku (od 0 do 100%).
  Uwaga: Zakończenie sprawdzania poprawności pliku nie oznacza zakończenia procesu przesyłania pliku.

  Po zakończeniu sprawdzania poprawności pliku typ pliku zostanie wykryty automatycznie w większości przypadków. Jeśli typ pliku nie zostanie wybrany automatycznie, użyj menu rozwijanego, aby go wskazać.

 5. Po sprawdzeniu wszystkich informacji na stronie kliknij Opróżnij i zastąp, aby przesłać plik.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates