Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Czym są środki zatrzymane na koncie?

Wyświetlanie środków zatrzymanych na koncie w raporcie o płatnościach jest zupełnie normalne w przypadku sprzedaży na Amazon. Jest to kwota pieniędzy, którą zatrzymujemy, aby zapewnić, że masz wystarczającą ilość środków na uregulowanie wszelkich zobowiązań finansowych nieobjętych Zasadami dotyczącymi zatrzymania środków na podstawie daty dostawy.

Jeśli Twoje środki zostaną zatrzymane, pojawią się one w pozycji Środki zatrzymane na koncie, w zakładce Podsumowanie, w raporcie o płatnościach.

Najczęstsze przyczyny zatrzymania środków na koncie

Wniesiono roszczenia z Gwarancji od A do Z

Po wniesieniu roszczenia z Gwarancji od A do Z kwota roszczenia zostanie zatrzymana do czasu rozstrzygnięcia roszczenia. Rozstrzygnięcie niektórych roszczeń może potrwać do 14 dni, a nawet dłużej, ale zatrzymane środki zostaną zwolnione po rozpatrzeniu roszczeń.

W przypadku jednego lub kilku zamówień wystąpiono o obciążenie zwrotne

Pieniądze mogą zostać zatrzymane, jeśli złożono wniosek o obciążenie zwrotne Twojego konta dotyczące transakcji z ostatnich 90 dni. Zatrzymane środki zostaną zwolnione po rozpatrzeniu obciążenia zwrotnego.

Wyniki sprzedawcy spadły poniżej naszych wskaźników referencyjnych

Pieniądze mogą zostać zatrzymane, jeśli wskaźniki jakości sprzedaży spadną poniżej wartości referencyjnych. Niższe wskaźniki często wskazują na większe prawdopodobieństwo wystąpienia roszczeń, obciążeń zwrotnych i zwrotów towaru.

Twoje konto jest w trakcie weryfikacji

Możemy zatrzymać środki, jeśli zauważymy nieoczekiwaną zmianę w sprzedaży lub aktywności na Twoim koncie, lub jeśli jesteś nowym sprzedawcą z szacunkowym czasem dostawy dłuższym od okresu rozliczeniowego.

Lokalne przepisy wymagają od nas pobrania od sprzedawcy podatku dochodowego u źródła (różnego w zależności od sklepu Amazon)

Pieniądze mogą zostać zatrzymane w związku ze statusem rejestracji podatkowej oraz obowiązkiem pobrania podatku dochodowego u źródła, ustalanego w oparciu o Twoją sprzedaż, i jego zapłaty przez Amazon. .

Może się okazać, że środki zostały zatrzymane na koncie sprzedawcy z kilku przyczyn. Na przykład jeśli wobec zamówienia na kwotę 200 PLN zawnioskowano o obciążenie zwrotne, a w związku z zamówieniem na kwotę 100 PLN wniesiono roszczenie z Gwarancji od A do Z, łączna kwota środków zatrzymanych na koncie z tytułu tych dwóch zamówień wyniesie 300 PLN.

Czym różnią się środki zatrzymane na koncie od transakcji odroczonej?

Wypłata środków w przypadku większości transakcji podlega tymczasowemu odroczeniu na czas oczekiwania na dostawę lub płatność od kupującego. Zatrzymanie na poziomie konta stosuje się z jednego z podanych powyżej powodów w stosunku do środków, które zostały już zwolnione do wypłaty. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony Czym jest transakcja odroczona.

Jak mogę szybciej otrzymać pieniądze?

W niektórych sytuacjach możesz podjąć pewne działania w celu szybszego zwolnienia środków:

Zobacz także

Dlaczego mi nie zapłacono

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates