Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

FBA – eksport

Zasady dotyczące Programów wysyłkowych i eksportowych FBA

Uwaga: Wszelkie informacje związane z usługą Realizacja przez Amazon (FBA) na tej stronie odnoszą się do sprzedawców, którzy prowadzą sprzedaż do innych krajów na Amazon.co.uk. Jeśli chcesz wystawiać i sprzedawać swoje produkty na którymkolwiek z naszych innych rynków, odwiedź Amazon Global Selling.

Program wysyłkowy i eksportowy FBA („FBA – eksport”) pozwala realizować zamówienia na kwalifikujące się produkty w serwisie Amazon.pl na adres, który nie znajduje się . Dzięki temu programowi będziesz mógł rozszerzyć swoją działalność do ponad 80 krajów bez doświadczania trudności związanych ze złożonością sprzedaży na arenie międzynarodowej – a to wszystko bez dodatkowych opłat i wysiłku z Twojej strony.

Uczestnicząc w programie FBA – eksport, akceptujesz warunki regulaminu programu.

Rejestracja do programu FBA – eksport

Program wysyłkowy i eksportowy FBA oferuje obecnie dwie opcje:
 • Wyłączony: Produkty FBA mogą zamawiać tylko klienci z adresami w Polsce .
 • Na całym świecie: Produkty FBA mogą zamawiać klienci posiadający adresy pocztowe w ponad 80 krajach, w tym w Unii Europejskiej.

Każde konto sprzedawcy ma automatycznie włączoną opcję „Na całym świecie”, chyba że wyłączysz ten program.

Rejestrując się w programie FBA – eksport z włączoną opcją „Na całym świecie”, upoważniasz Amazon i podmioty stowarzyszone do eksportu towarów poza Wielką Brytanię (w tym do podpisywania faktur handlowych) w Twoim imieniu, w zależności od potrzeb. Faktury handlowe będą zawierać wyszczególnienie i opis zawartości przesyłki oraz upoważnienie pośredników i innych osób trzecich do podpisywania dodatkowych dokumentów niezbędnych do eksportu Twoich produktów.

Eksport niektórych produktów jest kontrolowany zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej i poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Tych produktów nie można oferować w ramach programu FBA – eksport. Zazwyczaj dzieje się tak dlatego, że:

 • mają one specyficzne zastosowanie wojskowe
 • mają zastosowanie cywilne i wojskowe
 • zawierają lub wykonane są z materiałów pozyskanych z gatunków zagrożonych lub chronionych
 • mogą zostać użyte do represji lub tortur
 • mają znaczenie kulturowe
 • zawierają substancje szkodliwe dla środowiska lub warstwy ozonowej.

Więcej informacji na temat środków kontroli i przepisów dotyczących eksportu znajdziesz w sekcji Lista środków kontroli i przepisów dotyczących eksportu poniżej.

Jak edytować ustawienia FBA – eksport

Ustawienia FBA – eksport są specyficzne dla danego rynku. Aby edytować ustawienia FBA – eksport, kliknij Realizacja przez Amazon w menu rozwijanym Ustawienia w serwisie Seller Central. Ustawienia FBA – eksport można edytować w obszarze Ustawienia programów wysyłkowych i eksportowych. Możesz zaprzestać eksportowania produktów FBA w dowolnym momencie, zmieniając ustawienia na tej samej stronie lub wykluczając dany ASIN z tego programu, klikając tutaj.

Sprawdź produkty kwalifikujące się do eksportu

Aby uzyskać listę produktów spośród Twoich zapasów FBA, które kwalifikują się do programu FBA – eksport, przejdź do zakładki Raporty, kliknij Realizacja przez Amazon , a w obszarze Zapasy kliknij Pokaż więcej, aby uzyskać dostęp do Raportu o stanie zapasów przeznaczonych na eksport. Możesz sprawdzić tę listę, nawet jeśli masz wyłączoną opcję FBA – eksport. Okresowo aktualizujemy ten raport, więc jeśli nie posiadasz teraz produktów kwalifikujących się do eksportu, sprawdź ponownie później. Raport znajdziesz tutaj.

W ramach programu FBA – eksport korzystasz z ofert produktów ze swojego konta Seller Central, aby sprzedawać kwalifikujące się produkty klientom międzynarodowym dokonującym zakupów w serwisie Amazon.pl . Firma Amazon nie pobiera dodatkowej opłaty za sprzedaż.

W powyższym Raporcie o stanie zapasów przeznaczonych na eksport w ramach FBA produkty są oznaczone jako niedozwolone do międzynarodowej wysyłki w następujących przypadkach:

 • Numery ASIN, które nie mogą być wysyłane transgranicznie (status niekwalifikującego się do eksportu): Kliknij tutaj, aby zapoznać się z listą produktów FBA wykluczonych z eksportu.
 • Numery ASIN nie zostały jeszcze przetworzone (nieokreślony status możliwości eksportu): Są to produkty, które oczekują na weryfikację w celu ustalenia, czy kwalifikują się do programu. Raz w miesiącu przetwarzamy nowe numery ASIN, aby sprawdzić, czy się kwalifikują. Upewnij się, że Twój produkt zawiera pełny opis lub listę punktowaną, dzięki czemu można go będzie przetworzyć pod kątem kwalifikowalności w następnym cyklu.

Amazon generuje raport, który pomaga zidentyfikować produkty kwalifikujące się do programu FBA – eksport, realizować międzynarodowe zamówienia, obsługiwać w stosownych przypadkach cła importowe i odprawy celne oraz wysyłać produkt na adres kupującego w innym kraju.

Umowy dotyczące programu FBA – eksport oraz dystrybucji produktów

Wykluczanie produktów lub krajów z programu FBA – eksport

Jeśli obawiasz się, że umowy dystrybucyjne mogą ograniczać Twoje możliwości sprzedaży w różnych krajach, możesz zrezygnować z uczestnictwa w programie FBA – eksport, wykluczyć z niego określone produkty lub wykluczyć dany kraj i miejsca docelowe z eksportu.

Określone numery ASIN możesz wykluczyć z programu FBA – eksport, korzystając ze strony FBA – eksport: wykluczanie krajów lub regionów dla danego produktu.

Możesz wykluczyć wszystkie swoje produkty z eksportu do dowolnego kraju z poziomu strony Kraje i regiony wykluczone z programu FBA – eksport.

Raporty sprzedaży FBA – eksport

W ramach programu FBA – eksport międzynarodowi klienci będą mogli zamówić Twoje produkty, które kwalifikują się do programu. Aby wyświetlić raport sprzedaży w ramach programu FBA – eksport, przejdź do zakładki Raporty i kliknij Realizacja przez Amazon. W lewym panelu w obszarze Sprzedaż kliknij Wysyłki realizowane przez Amazon. Swoje międzynarodowe zamówienia FBA – eksport możesz wyświetlić, filtrując według docelowego kraju wysyłki. Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp do raportu.

Dla sprzedawców korzystających z API wartością wyliczenia jest _GET_AMAZON_FULFILLED_SHIPMENTS_DATA_.

Międzynarodowe zamówienia w realizacji wielokanałowej

Zamówienia w realizacji wielokanałowej można eksportować do krajów europejskich, które są obsługiwane przez FBA. Zamówienia eksportowe na cały świat, w tym produkty multimedialne, nie są obsługiwane w ramach zamówień w realizacji wielokanałowej. W przypadku międzynarodowych zamówień w realizacji wielokanałowej podczas składania zamówienia koniecznie określ kraj docelowy. Formularz online dotyczący zamówienia w realizacji wielokanałowej zawiera menu rozwijane z listą krajów dostępnych dla programu FBA – eksport. Listę krajów obsługiwanych przez Amazon znajdziesz w sekcji „Do jakich krajów mogę wysyłać produkty?”

 • Klienci z innych krajów mogą odwiedzić Twój rynek główny i kupić produkty kwalifikujące się do międzynarodowej wysyłki.
 • Amazon realizuje międzynarodowe zamówienia i wysyła produkt na zagraniczny adres klienta.
 • Klienci z innych krajów płacą za wysyłkę międzynarodową. Nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi kosztami dla Ciebie.
 • Możesz określić, jakie produkty chcesz wykluczyć z wysyłki międzynarodowej, nawet jeśli kwalifikują się do niej zgodnie z zasadami firmy Amazon.

Podczas przetwarzania zwrotu od klienta w przypadku jednostek wysłanych w ramach programu FBA – eksport stosowane są zasady dotyczące zwrotów Amazon dla programu FBA w celu ustalenia, czy dana jednostka kwalifikuje się do zwrotu. Sprzedawca nie ponosi żadnych kosztów wysyłki w przypadku zwrotów towaru od klientów w ramach programu FBA – eksport.

Międzynarodowa przesyłka zwrotna programu FBA – eksport

W ramach programu FBA – eksport Amazon zapewnia realizację zamówień i obsługę klienta, w tym przetwarzanie zwrotu towarów przez kupujących. W celu ustalenia, czy dana jednostka kwalifikuje się do zwrotu, Amazon stosuje swoje zasady dotyczące zwrotów . Jednak, aby zapewnić doskonałą obsługę kupujących, Amazon może w drodze wyjątku zaakceptować zwrot jednostek wysłanych w ramach FBA po ustalonym terminie zwrotu. Nie ponosisz żadnych kosztów wysyłki w przypadku zwrotu towarów od kupujących w ramach programu FBA – eksport.

W przypadku, gdy kupujący dokonuje zwrotu produktu, stosowana będzie standardowa Polityka zwrotów Amazon. Jeśli zwrócony produkt zostanie odebrany w stanie nadającym się do sprzedaży, zostanie ponownie umieszczony w oryginalnych zapasach sprzedawcy. Jeśli zwrócony produkt nie jest w stanie nadającym się do sprzedaży, Amazon określi, kto ponosi za to winę (Amazon czy kupujący) i dokona zwrotu kosztów zgodnie z Zasadami zwrotu kosztów za zgubione lub uszkodzone zapasy FBA.

Jeśli produkt nie jest wadliwy, kupujący musi ponieść koszty przesyłki zwrotnej. Jeśli produkt ma wady, kupujący płaci za odesłanie go do magazynu Amazon. Amazon zwróci kupującemu rzeczywisty koszt wysyłki zwrotnej po odebraniu paczki. Nie ponosisz żadnych kosztów wysyłki w przypadku zwrotu towarów od kupujących w ramach programu FBA – eksport.

Więcej informacji znajdziesz w zasadach dotyczących zwrotu produktów od klientów w ramach FBA.

Wykaz środków kontroli oraz przepisów dotyczących eksportu

Unia Europejska

ROZPORZĄDZENIE RADY UE (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r.

WSPÓLNY WYKAZ UZBROJENIA UNII EUROPEJSKIEJ

ROZPORZĄDZENIE RADY UE 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory

ROZPORZĄDZENIE RADY UE 116/2009 w sprawie wywozu dóbr kultury

ROZPORZĄDZENIE RADY UE 1236/2005 dotyczące handlu niektórymi towarami, które mogłyby zostać wykorzystane do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania

ROZPORZĄDZENIE RADY UE 833/2014

ROZPORZĄDZENIE UE 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową

ROZPORZĄDZENIE UE 842/2006 dotyczące niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych

ROZPORZĄDZENIE RADY UE 689/2008 w sprawie wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

ROZPORZĄDZENIE RADY UE 111/2005

ROZPORZĄDZENIE RADY UE 2017/821

Brytyjskie zarządzenie z 2008 roku dotyczące kontroli eksportu

Brytyjskie zarządzenie z 2006 roku dotyczące (kontroli) eksportu źródeł promieniotwórczych

Niemiecka ustawa o handlu zagranicznym i płatnościach (AWG)

Niemieckie rozporządzenie o handlu zagranicznym i płatnościach (AVW)

Niemiecka ustawa o kontroli broni wojennej (KWKG)

Francuski dekret nr 2001-1192 z dnia 13 grudnia 2001 r.

Francuski dekret nr 2012-901 z dnia 20 lipca 2012 r.

Włoska ustawa nr 93 z 1997 r. i włoska ustawa nr 185 z 1990 r.

Włoski dekret legislacyjny nr 221/2017

Hiszpański dekret królewski 679/2014 z dnia 1 sierpnia 2014 r.

Stany Zjednoczone

Amerykańskie przepisy dotyczące administracji eksportowej (EAR)

Amerykańskie przepisy dotyczące międzynarodowego handlu bronią (ITAR)

Uwaga: Niniejszy wykaz wybranych środków kontroli i przepisów dotyczących eksportu jest przedstawiony wyłącznie w celu ogólnego odwołania się i nie stanowi wyczerpującej listy wszystkich przepisów ustawowych, wykonawczych lub innych, które mogą mieć zastosowanie.

Często zadawane pytania

Do jakich krajów mogę wysyłać produkty?

Możesz eksportować produkty do następujących krajów UE: Niemcy, Francja, Belgia, Chorwacja, Luksemburg, Holandia, Hiszpania, Włochy, Portugalia, Irlandia, Austria, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Szwecja.

Ponadto możesz eksportować produkty do następujących krajów spoza powyższej grupy: Argentyna, Australia, Bahrajn, Bermudy, Brazylia, Kanada, Chile, Chiny, Kolumbia, Kostaryka, Ekwador, Egipt, Gwadelupa, Hongkong, Islandia, Indie, Indonezja, Izrael, Japonia, Jordania, Kazachstan, Kenia, Korea, Kuwejt, Liechtenstein, Makao, Malezja, Meksyk, Nowa Zelandia, Nigeria, Norwegia, Oman, Panama, Peru, Filipiny, Arabia Saudyjska, Serbia, Singapur, Republika Południowej Afryki, Szwajcaria, Tajwan, Tajlandia, Trynidad i Tobago, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Zjednoczone Królestwo, Stany Zjednoczone, Urugwaj, Wenezuela.

Jeśli zarejestruję się w programie eksportu w ramach FBA, czy moje produkty FBA zostaną wystawione na sprzedaż w innych sklepach Amazon?

Nie. Twoje produkty FBA będą dostępne w sprzedaży tylko w tych sklepach Amazon, w których oferujesz produkty.

Jakie są moje zobowiązania podatkowe wynikające z uczestnictwa w programie eksportu w ramach FBA?

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za obliczanie, fakturowanie, raportowanie i zapłatę wszystkich ceł, podatków, ankiet lub innych odliczeń, a także za wszelkie niezbędne deklaracje Intrastat. Jeśli nie masz pewności co do swoich zobowiązań z tytułu podatku VAT, zalecamy zweryfikowanie skutków tych zobowiązań w lokalnym urzędzie skarbowym lub skontaktowanie się z doradcą podatkowym.

Obecnie korzystam z programu Ogólnoeuropejska Realizacja przez Amazon (PAN-EU FBA) lub Europejska Sieć Realizacji (EFN), aby oferować moje produkty klientom z Europy. Czy warto włączyć eksport w ramach FBA?

Tak. Po włączeniu eksportu w ramach FBA klienci międzynarodowi oraz klienci spoza sklepów Amazon mogą przeglądać i kupować kwalifikujące się produkty na Amazon.pl.

Programy realizacji transgranicznej Zasięg (kraje) Twój koszt (FBA) Czas dostawy (dni) Uczestniczę w programie Ogólnoeuropejska Realizacja przez Amazon (PAN-EU FBA) lub EFN; czy nadal mam obowiązek aktywowania eksportu w ramach FBA?
Eksport w ramach FBA 80 Opłata krajowa 1 do 12 dni Tak
Ogólnoeuropejska Realizacja przez Amazon (PAN-EU FBA) 4* Opłata krajowa Prime
Europejska Sieć Realizacji (EFN) Do 4* Opłata EFN (opłata krajowa + transgraniczna) 3 do 5 dni
Uwaga: Zjednoczone Królestwo jest wyłączone z tego programu ze względu na wprowadzenie granicy celnej między Zjednoczonym Królestwem a UE 1 stycznia 2021 r. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na naszej stronie pomocy dotyczącej brexitu.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates