Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Zasady zwrotu kosztów za zgubione lub uszkodzone zapasy FBA

W przypadku zgubienia lub uszkodzenia zapasów przez przewoźnika partnerskiego, w centrum logistycznym Amazon lub podczas dostawy do klienta, możemy:

 • zastąpić produkt przedmiotem z tym samym SKU sieci logistycznej;
 • dokonać zwrotu szacunkowego przychodu ze sprzedaży tego samego produktu po odliczeniu obowiązującej lokalnie standardowej stawki VAT.
Uwaga: Aby otrzymać zwrot kosztów za zgubione produkty, konieczne będzie przesłanie wymaganej dokumentacji w celu udowodnienia, że dana liczba jednostek została wysłana do centrum logistycznego (ostemplowany i podpisany dowód dostawy, faktury, dokument dostawy itp.).

Zwrot kosztów

Przy ustalaniu kwoty zwrotu bierzemy pod uwagę kilka czynników, w tym poniższe:

 • Twoja historia sprzedaży
 • Średnia cena sprzedaży z wysyłką FBA na platformie Amazon
 • Historia sprzedaży konkretnego ASIN

Szacunkowa kwota zwrotu nie obejmuje obowiązującej lokalnie standardowej stawki VAT. Jeśli jesteś zarejestrowany(-a) w naszej usłudze obliczania podatku VAT, weźmiemy pod uwagę Twój kod podatkowy produktu (PTC) przy obliczaniu obowiązującej stawki podatkowej.

Jeśli nie zdobędziemy wystarczających informacji potrzebnych do obliczenia kwoty zwrotu, przypiszemy wartość do Twoich zapasów w oparciu o podobne produkty.

Jeśli zażądasz ponownego ustalenia kwoty zwrotu, możemy poprosić o dodatkowe informacje, takie jak paragon lub faktura.

Kwota zwrotu za pojedynczy produkt nie przekroczy 9,040 zł. W przypadku produktów o wartości ponad 2,000 zł zalecamy rozważenie zakupu ubezpieczenia OC.

Uwaga: Możemy rozporządzać wszystkimi produktami, za które zwrócimy Ci koszty w ramach niniejszych zasad, w tym sprzedawać je. W związku z tym produkty te, w tym zgubione produkty znalezione już po zwróceniu kosztów, mogą być wystawiane na sprzedaż w Ofertach magazynowych Amazon (jeśli dotyczy) lub innych kanałach sprzedaży.

Unieważnienie zwrotu kosztów

Jeśli zwróciliśmy Ci koszty za zgubione zapasy, które zostały następnie znalezione, lub jeśli stwierdzimy, że omyłkowo dokonaliśmy zwrotu kosztów, możemy zastąpić produkt innym, z tym samym SKU sieci logistycznej, lub unieważnić wystawioną notę uznaniową.

Ograniczenia

Ważne: Roszczenia dotyczące zgubionych produktów z przesyłek do centrów logistycznych Amazon należy przesłać w ciągu 6 miesięcy. Reklamacje dotyczące problemów z dostawą w ramach realizacji wielokanałowej należy przesłać do Amazon w ciągu 90 dni od upływu maksymalnego szacunkowego terminu dostawy zamieszczonego na stronie ze szczegółowymi informacjami o zamówieniu. Wszystkie pozostałe roszczenia dotyczące zgubionych lub uszkodzonych zapasów należy przesłać w ciągu 18 miesięcy od daty zgubienia lub uszkodzenia.

Nasze zasady zabraniają podejmowania wszelkich działań, które miałyby negatywny wpływ na naszą zdolność udzielenia pomocy innym Sprzedawcom. Przykłady takich działań obejmują składanie niewystarczająco sprawdzonych lub przedwczesnych wniosków lub przedwczesne składanie dużych ilości wniosków w krótkim czasie.

Jakich produktów dotyczą te zasady?

 • Produkty uszkodzone w centrum logistycznym Amazon
 • Produkty niewłaściwie umieszczone w centrum logistycznym Amazon
 • Produkty zgubione lub uszkodzone przez przewoźników i dystrybutorów, z których usług korzystamy, aby dostarczyć produkty klientom
 • Produkty zgubione lub uszkodzone podczas wysyłki za pośrednictwem przewoźników partnerskich Amazon (małe przesyłki, przesyłki mniejsze niż pojemność ciężarówki i przesyłki równe pojemności ciężarówki)
  Uwaga: Zasady nie dotyczą produktów z małych przesyłek wysyłanych za pośrednictwem przewoźników partnerskich Amazon, które zostały uszkodzone z powodu nieodpowiedniego zapakowania. Zawsze przestrzegaj wymagań dotyczących przygotowania i pakowania oraz podczas wysyłania, wysyłając produkty do centrum logistycznego Amazon, aby uniknąć uszkodzeń w trakcie transportu.

Jakich produktów nie dotyczą te zasady?

 • FBA – produkty niedozwolone
 • Produkty, które nie spełniają wymagań dotyczących zapasów FBA
 • Podlegające ograniczeniom produkty zgubione lub uszkodzone podczas przetwarzania zleceń wycofania zapasów
 • Wadliwe produkty lub produkty zgubione lub uszkodzone przez klientów, dystrybutorów lub Sprzedawców
 • Produkty, których data ważności minęła
 • Wadliwe produkty, które dotrą do centrum logistycznego uszkodzone
 • Produkty z małych przesyłek wysyłanych za pośrednictwem przewoźników partnerskich Amazon, które zostały uszkodzone z powodu nieodpowiedniego zapakowania
Ważne: Zawsze przestrzegaj wymagań dotyczących przygotowania i pakowania oraz wysyłki, wysyłając produkty do centrum logistycznego Amazon, aby uniknąć uszkodzeń w trakcie transportu.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z regulaminem usługi FBA.

Zanim zgłosisz zgubiony produkt

Jeśli uważasz, że w Twoich zapasach brakuje jakiegoś produktu, użyj następujących narzędzi i raportów, aby zidentyfikować lub usunąć rozbieżność:

Możesz także sprawdzić, czy na Twoim koncie e-mail znajdują się powiadomienia o zwrocie kosztów dotyczące usługi Realizacja przez Amazon (FBA).

Jeśli nie możesz usunąć rozbieżności, skontaktuj się z Działem Obsługi Sprzedawców.

Raport dotyczący korekty stanu zapasów

Aby wyświetlić listę towarów, za które został dokonany zwrot kosztów, lub w przypadku których zwroty kosztów zostały unieważnione, a produkty zostały zwrócone do Twoich zapasów, wykonaj kroki wymienione w raporcie dotyczącym korekty stanu zapasów:

 1. Z listy rozwijanej Grupa przyczyn wybierz jedną z następujących opcji:
  • Uszkodzone: Stwierdzono, że produkt jest uszkodzony.
  • Znalezione: Produkt znajduje się w koszu w centrum logistycznym, a w oprogramowaniu do zarządzania zapasami Amazon nie zapisano informacji o tej lokalizacji produktu.
  • Zgubione: Produkt został niewłaściwie umieszczony.
 2. Kliknij opcję Generuj raport. W kolumnie Powód znajdź jeden z następujących elementów:
  • Uszkodzone w centrum logistycznym Amazon: Uszkodzenie produktu nastąpiło po dotarciu produktu do centrum logistycznego.
  • Uszkodzone przez przewoźnika dostarczającego przesyłki przychodzące Uszkodzenie produktu nastąpiło, gdy paczka była transportowana przez przewoźnika partnerskiego Amazon.
  • Przeniesienie z konta do przechowywania: Produkt został zwrócony do Twoich zapasów.

Aby uzyskać więcej informacji na temat kodów przyczyn korekty, zapoznaj się z artykułem Korekta stanu zapasów.


Zasady zwrotu kosztów za zgubione lub uszkodzone zapasy FBA


Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates