Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Niedozwolone działania sprzedawcy

Niedozwolone działania sprzedawców określono w celu utrzymania programu sprzedaży, który jest bezpieczny dla kupujących i sprawiedliwy dla sprzedawców produktów i usług. Nieprzestrzeganie warunków niniejszej polityki może skutkować anulowaniem ofert, zawieszeniem korzystania z narzędzi i raportów Amazon i/lub odebraniem uprawnień do sprzedaży.

Uwaga: Niniejsza polityka stanowi uzupełnienie i w żaden sposób nie ogranicza innych zobowiązań sprzedawcy wynikających z Umowy ze sprzedawcą lub innych ustaleń.

Ogólne wytyczne

Poniższe wytyczne obowiązują zarówno sprzedawców produktów, jak i sprzedawców usług. Wytyczne dotyczące produktów lub usług znajdują się w informacjach pod tą sekcją.

Wysyłka produktów BMVD

Książki, muzyka, filmy i płyty DVD oferowane za pośrednictwem serwisu Amazon muszą zostać wysłane w ciągu dwóch dni roboczych od daty udostępnienia sprzedawcy potwierdzenia zamówienia.

Próby przekierowania transakcji lub kupujących:

Wszelkie próby obejścia ustalonego procesu sprzedaży Amazon lub przekierowania użytkowników Amazon na inną stronę internetową lub proces sprzedaży są zabronione. W szczególności: wszelkie reklamy, wiadomości marketingowe (oferty specjalne) lub „wezwania do działania”, które prowadzą, nakłaniają lub zachęcają użytkowników Amazon do opuszczenia strony internetowej Amazon, są zabronione. Działania niedozwolone obejmują:

 • Korzystanie z poczty elektronicznej mające na celu odsunięcie klientów od procesu sprzedaży Amazon.
 • Uwzględnienie hiperłączy, adresów URL lub adresów internetowych w wiadomościach e-mail z potwierdzeniem, wygenerowanych przez sprzedawcę lub w polach opisu produktu/oferty, które mają na celu odsunięcie klientów od procesu sprzedaży Amazon.

Niezatwierdzone i niewłaściwe nazwy firm:

Nazwa firmy (identyfikująca podmiot gospodarczy w serwisie Amazon) musi być nazwą, która: dokładnie identyfikuje sprzedawcę; nie wprowadza w błąd; oraz której masz prawo używać (tzn. nazwa nie może zawierać znaku towarowego innej osoby lub w inny sposób naruszać jakiegokolwiek znaku towarowego lub innego prawa własności intelektualnej jakiejkolwiek osoby). Ponadto nie można używać nazwy firmy, która zawiera przyrostek stosowany w wiadomości e-mail, taki jak .com, .net, .biz itd.

Niewłaściwa komunikacja przez e-mail:

Niechciane wiadomości e-mail do klientów Amazon (poza wiadomościami niezbędnymi do realizacji zamówienia i związanej z tym obsługi klienta) oraz wiadomości e-mail związane z wszelkimi komunikatami marketingowymi są zabronione.

Odpowiednie traktowanie numerów telefonów klienta:

Amazon zapewnia profesjonalnym sprzedawcom, którzy realizują własne zamówienia, dostęp do numerów telefonów klientów, aby umożliwić sprzedawcom przestrzeganie wymogów ich przewoźników dotyczących etykiet wysyłki. Jeśli otrzymasz tego rodzaju dane klienta, musisz przestrzegać zasad dotyczących danych osobowych klienta firmy Amazon, które znajdują się w naszej Umowie ze sprzedawcą.

Zapoznaj się z poniższymi zasadami i wskazówkami, aby upewnić się, że używasz numerów telefonów klientów w prawidłowy sposób.

 • Odpowiednie traktowanie numerów telefonów klienta:
  • Drukuj numery na etykietach, aby spełnić wymogi przewoźnika.
  • Usuń wszelkie dane dotyczące numeru telefonu klienta, które zachowujesz po przetworzeniu zamówień klienta.
  • Monitoruj, kto w Twojej organizacji ma dostęp do numerów telefonów klientów, ponieważ ochrona tych danych to Twój obowiązek.

Bezpośrednie adresy e-mail:

Kupujący i sprzedawcy mogą komunikować się ze sobą za pośrednictwem historii Wiadomości między kupującymi a sprzedawcą, która przypisuje obu stronom unikatowe adresy e-mail wygenerowane przez firmę Amazon. Sprzedawcom zabrania się dostarczania lub pozyskiwania bezpośrednich, niegenerowanych przez firmę Amazon adresów e-mail na stronie internetowej Amazon lub w korespondencji za pośrednictwem historii Wiadomości między kupującymi a sprzedawcą.

Składanie zawiadomień o naruszeniu przepisów jako przedstawiciel lub agencja ochrony marki

Amazon rozumie, że wiele marek może zlecać agencjom ochrony marki lub przedstawicielom zgłoszenie w ich imieniu naruszenia własności intelektualnej i akceptuje zgłoszenia od upoważnionych przedstawicieli. Amazon nie zezwala jednak osobom posiadającym aktywne konta sprzedaży na składanie zawiadomień o naruszeniu przepisów jako przedstawiciel marki, w sytuacji gdy złożenie tych zawiadomień mogłoby przynieść korzyści dla ich własnego konta sprzedaży (np. poprzez usunięcie konkurencyjnych ofert). Konto sprzedaży każdej osoby składającej zawiadomienia jako przedstawiciel korzystający z własnego statusu sprzedawcy może zostać zlikwidowane.

Nadużycie usługi sprzedaży Amazon:

Wszyscy sprzedawcy mogą uzyskać dostęp do usługi sprzedaży Amazon i korzystać z niej. Jeśli sprzedawca wielokrotnie przesyła nadmierną ilość danych lub w inny sposób korzysta z usługi w nadmierny lub nieuzasadniony sposób, może spowodować nieproporcjonalne obciążenie i utrudnić innym sprzedawcom możliwość łatwego dostępu do usługi i korzystania z niej. W przypadku niewłaściwego użycia lub nadmiernego lub nieuzasadnionego korzystania z usługi sprzedaży Amazon, firma Amazon może, według własnego uznania, ograniczyć lub zablokować dostęp do kanałów produktów lub innych funkcji, które są nadużywane, dopóki użytkownik nie zaprzestanie nadużycia.

Niewłaściwe korzystanie z usługi Amazon Case Management lub grożenie pracownikom Amazon

W przypadku pytań lub problemów z Twoim kontem sprzedawcy Amazon, możesz skorzystać z naszego działu obsługi sprzedawców; możesz też ocenić jakość obsługi zapewnianej przez naszych pracowników działu obsługi sprzedawcy, aby pomóc nam nieustannie się doskonalić. Zabronione jest nadużywanie tej funkcji. Mierzymy wyniki naszych pracowników według wysokich standardów jakości, aby móc zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę klienta. Oczekujemy także od naszych sprzedawców profesjonalnych metod komunikacji i uczciwych ocen w odniesieniu do naszych klientów i pracowników.

Nieprawidłowe stosowanie ocen, opinii lub recenzji:

Wszelkie próby manipulowania ocenami, opiniami lub recenzjami są zabronione.

 • Oceny i opinie: Funkcje ocen i opinii umożliwiają kupującym ocenę ogólnej jakości obsługi sprzedawcy, co pomaga sprzedawcy budować swoją reputację w serwisie Amazon Marketplace. Nie możesz publikować obraźliwych lub nieodpowiednich ocen ani dołączać danych osobowych uczestnika transakcji. Obejmuje to również publikowanie ocen lub opinii na własnym koncie. Możesz poprosić kupującego o opinię; nie możesz mu jednak zapłacić ani zaoferować żadnej zachęty w zamian za wystawienie lub usunięcie opinii. Ponadto surowo zabrania się publikowania ocen i opinii podszywając się pod inną osobę lub w celach komercyjnych.
 • Recenzje: Recenzje są ważnym elementem Amazon Marketplace, stanowiąc forum pozytywnych lub negatywnych opinii na temat szczegółów produktów i usług oraz doświadczeń recenzentów. Nie wolno Ci pisać recenzji produktów lub usług, w których masz udziały finansowe, w tym recenzji produktów lub usług sprzedawanych przez Ciebie lub Twoją konkurencję. Ponadto nie wolno Ci zapewniać wynagrodzenia (w tym produktów bezpłatnych lub w promocyjnej cenie) za recenzję. Zabrania się pozyskiwania recenzji w postaci zwracania się z prośbą wyłącznie o pozytywne recenzje lub oferowania wynagrodzenia. Nie należy prosić kupujących o modyfikację lub usunięcie recenzji.

Niewłaściwe wykorzystanie miejsca w rankingu sprzedaży:

Funkcja rankingu bestsellerów pozwala kupującym ocenić popularność produktu. Zabrania się wszelkich prób manipulowania miejscem w rankingu sprzedaży. Nie wolno Ci pozyskiwać lub świadomie przyjmować fałszywych lub nieprawdziwych zamówień, w tym składać zamówień na własne produkty. Nie wolno Ci oferować kupującym wynagrodzenia w zamian za zakup Twoich produktów ani udostępniać kupującym kodów do zrealizowania w celu podniesienia miejsca w rankingu sprzedaży. Nie wolno Ci też informować o pozycji produktu w rankingu bestsellerów na stronie szczegółowych informacji o produkcie, w tym również w nazwie i opisie produktu.

Nieprawidłowo dopasowane oferty produktów:

Wystawiając przedmioty na sprzedaż przy użyciu istniejącej strony szczegółowych informacji o produkcie oferowany produkt musi być wymieniony na stronie szczegółowych informacji o produkcie, która dokładnie opisuje produkt pod każdym względem, włącznie (między innymi) z następującymi atrybutami: producent, edycja, powiązanie, wersja, format lub kompatybilność odtwarzania. Sprzedawcom nie wolno dopasowywać swoich przedmiotów do strony szczegółowych informacji z innym kodem ISBN, UPC, EAN lub innym identyfikatorem zewnętrznym.

Exception: Klubowe edycje płyt audio należy wystawiać na stronie szczegółowych informacji dla standardowej edycji płyty CD, nawet jeśli kody EAN tych dwóch edycji są różne, jeśli spełnione są następujące kryteria:
 • Zawartość w obu edycjach jest identyczna; oraz
 • Strona z kodem EAN do edycji klubowej nie istnieje jeszcze w naszym katalogu. Użyj komentarzy do ofert, aby wskazać, że przedmiot jest edycją klubową. Format produktów (CD) musi być identyczny.

Przesyłanie obrazów ukazujących nieprawidłowe oznaczenia produktów bezmarkowych:

Przesyłanie obrazów produktów ukazujących Twój znak towarowy umieszczony na nich w sposób tymczasowy lub nietrwały (np. na naklejce lub na opakowaniu produktu itp.) jest zabronione w przypadku, gdy produkt ten jest produktem bezmarkowym, nieopatrzonym na stałe Twoim znakiem towarowym. Firma Amazon zastrzega sobie prawo do usuwania, sprawdzania lub edytowania wszelkich obrazów produktów naruszających ten zakaz.

Tworzenie duplikatów stron szczegółowych informacji o produkcie:

Tworzenie strony szczegółowych informacji o produkcie dla produktu już funkcjonującego w katalogu Amazon jest zabronione.

Tworzenie oddzielnych ofert:

Sprzedawcy nie mogą tworzyć osobnych ofert dla identycznych egzemplarzy tego samego przedmiotu. Indywidualne wystawianie tego samego przedmiotu kilka razy wprowadza kupujących w błąd i jest frustrujące dla innych sprzedawców. Aby oferować wiele egzemplarzy tego samego przedmiotu należy skorzystać z pola ilości i wystawiać je osobno tylko w przypadku oferowania tego samego przedmiotu na różnych warunkach.

Nadużycie gwarancji Amazon od A do Z:

Wszelkiego rodzaju nadużycia procesu roszczeń w ramach gwarancji Amazon od A do Z są zabronione. Sprzedawcy, którzy mają nadmierną liczbę lub kwotę pieniężną roszczeń z tytułu gwarancji od A do Z, zostają objęci rozwiązaniem umowy. W przypadkach, gdy kupujący jest niezadowolony z produktu lub usługi, może skontaktować się z Tobą w celu ustalenia zwrotu pieniędzy, zwrotu towaru lub wymiany, stosownie do przypadku. Amazon zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Ciebie zwrotu kosztów, jeśli zwrócimy kupującemu koszty zgodnie z warunkami gwarancji Amazon od A do Z.

Nadużycie funkcji wyszukiwania i przeglądania:

Gdy klienci korzystają z wyszukiwarki Amazon i struktury przeglądania, oczekują trafnych i dokładnych wyników. W związku z tym wszelkie próby manipulowania funkcją przeglądania i wyszukiwania są zabronione. Zachowania niedozwolone obejmują m.in:

 • Sztuczne symulowanie ruchu klientów (poprzez boty internetowe, płacenie za kliknięcia w organiczne wyniki wyszukiwania itp.).
 • Dostarczanie wprowadzających w błąd lub nieistotnych informacji katalogowych (nazwa, podpunkty, opis, warianty, słowa kluczowe itp.).
 • Dodawanie identyfikatorów produktów (nazw marek, nazw produktów, kodów ASIN itd.), nawet jeśli należą one do sprzedawcy, do ukrytych atrybutów słów kluczowych.

Aby uzyskać szerszy kontekst i więcej wytycznych, zapoznaj się z tematem Optymalizacja ofert do wyszukiwania.

Niewłaściwe wykorzystanie personalizacji produktu

W ramach programu personalizacji nie wolno wystawiać następujących produktów — komputerów osobistych, laptopów, wież komputerowych, konsol gier wideo lub tabletów. Obejmuje to odnowienie wyżej wymienionych produktów bazowych.

Gdy kupujący szukają w serwisie Amazon produktów z możliwością personalizacji, oczekują, że produkty te będą przygotowane na żądanie, przy użyciu ich osobistych wyborów podanych w procesie zakupu. Każde pole niestandardowe (na przykład wprowadzanie tekstu, przesyłanie obrazu lub opcja konfiguracji) napotkane przez klienta podczas tworzenia spersonalizowanego produktu musi służyć dalszej personalizacji produktu pożądanego przez klienta. Zabrania się wszelkich prób manipulowania niestandardowymi funkcjonalnościami w sposób omijający istniejące zasady Amazon lub błędnie przedstawiający spersonalizowane produkty. Zachowania niedozwolone obejmują m.in:

 • Oferowanie gwarancji: Nie możesz oferować żadnej gwarancji (własnej, podmiotu zewnętrznego lub producenta) jako opcji personalizacji.
 • Łączenie: Nie możesz oferować dodatkowych produktów, które nie zapewniają dalszej personalizacji przedmiotu. Na przykład, jeśli oferujesz spersonalizowane etui na telefon, nie możesz zaoferować dodatkowych kabli do ładowania ani innych akcesoriów dostępnych na rynku.
 • Wystawianie ofert z UPC producenta: Ze względu na to, że personalizacja zasadniczo zmienia przedmiot producenta, nie można używać UPC producenta podczas tworzenia ASIN. Możesz wprowadzić własny unikalny kod UPC z certyfikatem GS1 lub ubiegać się o zwolnienie z GTIN.
 • Oferowanie bezpłatnych promocji: W ramach personalizacji nie możesz oferować bezpłatnych przedmiotów. Na przykład, jeśli oferujesz standardowe samochodowe stereo, nie możesz zapytać, czy kupujący chciałby otrzymać za darmo odświeżacz powietrza w ramach personalizacji. Twój produkt podstawowy musi posiadać element personalizacji.
 • Tak/Nie jako personalizacja: Jeśli zdecydujesz się użyć konfiguracji tekstu lub produktu jako personalizacji, nie możesz oferować personalizacji będącej wartością typu „tak/nie”. Ten typ wartości nie zwiększa personalizacji elementu.

Naruszenia i niewłaściwe użycie niestandardowego zestawu funkcji mogą spowodować utratę niestandardowego zestawu funkcji z niemożnością przywrócenia.

Manipulacja ceną po dokonaniu transakcji i nadmierne opłaty za wysyłkę:

Każda próba podwyższenia ceny sprzedaży przedmiotu po zakończeniu transakcji jest zabroniona. Nie możesz też ustawić nadmiernych kosztów realizacji zamówień i wysyłki.

Przedsprzedaż produktów BMVD:

Sprzedawcy nie powinni wystawiać na sprzedaż lub dopasowywać produktów z kategorii Książki, Muzyka, Filmy lub płyty DVD, które Amazon określa jako dostępne w przedsprzedaży. Książki, muzyka, filmy i płyty DVD oferowane za pośrednictwem serwisu Amazon muszą zostać wysłane w ciągu dwóch dni roboczych od daty udostępnienia sprzedawcy potwierdzenia zamówienia. Ważne jest również utrzymywanie dokładnych zapisów stanu zapasów, ponieważ przypadki „braków na magazynie” mogą znaleźć odzwierciedlenie w Twoim rankingu opinii sprzedawcy. Jeśli oferowany przez Ciebie przedmiot nie będzie dostępny do natychmiastowej wysyłki przy zamówieniu, anuluj zamówienie lub powiadom kupującego i w razie potrzeby rozpocznij zwrot kosztów. Amazon natychmiast anuluje każdą ofertę sprzedawcy dotyczącą książek, muzyki, wideo lub płyt DVD, którą Amazon wyznaczy jako nadającą się do przedsprzedaży.

Wystawianie produktów niedozwolonych:

Zakazane są części lub produkty pochodzące z wieloryba, delfina, morświnia, rekina, słonia (w tym kości słoniowej słonia) lub z innych zagrożonych roślin lub zwierząt objętych regulacjami.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates