Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Ważne informacje dla sprzedawców międzynarodowych

Ważne przypomnienie o obowiązkach sprzedawcy międzynarodowego

Jeśli prowadzisz sprzedaż międzynarodową w naszej witrynie, pamiętaj o spełnieniu kliku ważnych wymogów, aby zapewnić klientom wspaniałe wrażenia podczas zakupów. Zrozumienie i przestrzeganie tych wymogów ma kluczowe znaczenie dla skutecznej sprzedaży międzynarodowej i jest jednym z warunków uczestnictwa w programach sprzedaży międzynarodowej Amazon.

Jeśli korzystasz z usługi Realizacja przez Amazon (FBA), przejrzyj znajdującą się poniżej listę obowiązków związanych z korzystaniem z FBA.

Zanim zaczniesz prowadzić sprzedaż międzynarodową w którymkolwiek europejskim serwisie Amazon, wykonaj kilka zalecanych czynności, aby zapewnić sobie i swoim klientom satysfakcję z dokonywanych transakcji. Zapoznaj się z poniższymi zasadami dotyczącymi sprzedawców międzynarodowych oraz Zasadami programów dla sprzedawców mającymi zastosowanie do serwisu europejskiego, w którym chcesz oferować swoje produkty. Zasady te stanowią uzupełnienie i w żaden sposób nie ograniczają pozostałych obowiązków sprzedawcy wynikających z umowy i innych. Upewnij się, że rozumiesz nasze zasady i przestrzegasz ich zawsze, a także w przypadku każdego oferowanego przez Ciebie produktu.

 • Przestrzeganie przepisów lokalnych

  Zapoznaj się ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa lokalnego, w tym związanymi ze zgodnością produktu z wymogami. Koniecznie przeczytaj i upewnij się, że rozumiesz Informacje dotyczące importu do UE oraz sprzedaży transgranicznej w UE.

  • Wymagania dotyczące produktu
   • zgodność produktu z wymogami (dotyczącymi np. wtyczek, napięcia, zabawek, leków, kosmetyków, żywności, dokumentacji produktu, wymagań wiekowych)
   • w przypadku produktów leczniczych: prawidłowy adres URL wspólnego logo UE wskazujący na wpis do rejestru osób oferujących w sprzedaży produkty lecznicze; zapoznaj się z adresem URL wspólnego logo UE
   • wymagania dotyczące ochrony środowiska lub zdrowia i bezpieczeństwa (np. REACH, CLP, WEEE, RoHS oraz dotyczące baterii i opakowań)
   • oznaczenia/etykiety (np. oznaczenie urządzeń niskiego napięcia znakiem CE)
   • Zapoznaj się także z naszymi listami produktów podlegających ograniczeniom obowiązującymi w serwisie, w którym chcesz oferować swoje produkty:
  • Wymagania organów publicznych
 • Zarządzanie oczekiwaniami klientów
  • W przypadku zamówień realizowanych przez sprzedawcę wysyłanych spoza serwisu, w którym produkt jest oferowany, podaj dokładny adres wysyłki w profilu sprzedawcy.
  • Wskaż dłuższy czas przygotowania zamówienia do wysyłki z uwzględnieniem czasu transportu z miejsca nadania.
  • Klienci oczekują, że ceny oferowanych produktów będą podane w walucie lokalnej serwisu, w którym oferujesz swoje produkty. Upewnij się, że cena sprzedaży produktu zawiera wszystkie podatki (w tym VAT).
 • Obsługa klienta i zarządzanie zwrotami towarów
  • Upewnij się, że możesz zapewnić kompleksową obsługę klienta, w tym wystawiać faktury VAT, w języku serwisu, w którym oferujesz swoje produkty.
  • W przypadku zamówień realizowanych przez sprzedawcę podaj lokalny adres zwrotny dla każdego serwisu, w którym oferujesz swoje produkty. Możesz skorzystać z usług firmy zewnętrznej, która udostępni lokalny adres do zwrotu zamówień międzynarodowych, np. InterCultural Elements. Możesz również zaoferować kupującym bezpłatną wysyłkę w przypadku zwrotu towaru na adres w kraju siedziby Twojej firmy.
  • Na wypadek usuwania jednostek FBA z centrum logistycznego podaj adres zwrotny w kraju centrum logistycznego, do którego wysyłasz swoje produkty, chyba że Amazon wyraźnie zaproponuje alternatywne rozwiązanie. Pamiętaj, że brak lokalnego adresu zwrotnego uniemożliwi zwrot Twoich produktów. Mogą one zostać usunięte, a Ty nie otrzymasz zwrotu kosztów.
  Uwaga: W przypadku jednostek FBA zapewniamy obsługę klienta obejmującą pakowanie, przygotowanie zamówień do wysyłki, wysyłkę, a także odbiór i rozpatrywanie zwrotów towarów.
 • Korzystanie z Realizacji przez Amazon (FBA)
  • Koniecznie wskaż siebie (lub swojego spedytora) jako importera lub odbiorcę oraz wyznacz brokera celnego. Wysyłaj swoje towary do centrów logistycznych na warunkach dostawy Delivered Duty Paid (dostarczone, cło opłacone) i opłacaj wszelkie obowiązujące cła przywozowe, podatek VAT z tytułu importu oraz inne podatki. Przestrzegając tych warunków, zapobiegniesz ewentualnemu odrzucaniu przesyłek i unikniesz związanych z tym kosztów.
   Zapamiętaj: Odpowiadasz również za wszelkie opłaty lub roszczenia, a także za zorganizowanie ponownej dostawy towarów.
  • Upewnij się, że wszystkie produkty FBA są oznaczone kodem kreskowym z systemu Amazon (naklejką).
 • Określenie metod płatności
  • Podaj konto bankowe w jednym z krajów obsługiwanych przez Amazon. Aktualną listę znajdziesz tutaj. Podaj również informacje o karcie kredytowej akceptowanej przez Amazon.

Nasze „Zasady dotyczące sprzedawców międzynarodowych” stanowią wymogi programu i nie mogą być traktowane jako porada prawna ani podatkowa. Jeśli masz pytania dotyczące przepisów prawa i regulacji, którym podlegają Twoje oferty oraz sprzedaż w europejskich serwisach Amazon, skonsultuj się z doradcą prawnym lub podatkowym. Lista kwestii związanych ze sprzedażą w UE nie jest wyczerpująca. Amazon w żaden sposób nie przygotował, nie zweryfikował ani nie zatwierdził informacji dostępnych pod zewnętrznymi linkami, mogą więc być one niekompletne, niedokładne lub nieaktualne.

Ważne przypomnienie o obowiązkach sprzedawcy w przypadku korzystania z FBA

Zanim zaczniesz korzystać z usługi Realizacja przez Amazon (FBA) w wybranym kraju, w którym Twoja firma nie jest zarejestrowana, koniecznie podaj konto bankowe w kraju obsługiwanym przez Amazon, aby otrzymywać płatności. Ponadto rozważ następujące kwestie ze swoim doradcą prawnym i podatkowym (jeśli uznasz to za konieczne) oraz zarejestruj się w usłudze FBA tylko wtedy, gdy spełnisz wszystkie poniższe warunki:

Dostawa zapasów

Jeśli chcesz wysyłać zapasy bezpośrednio do Amazon spoza wybranego kraju, koniecznie skorzystaj z usług brokera celnego (wybranego samodzielnie lub przez Amazon). Wysyłaj zapasy spoza wybranego kraju bezpośrednio do Amazon na warunkach dostawy Delivered Duty Paid (dostarczone, cło opłacone) i opłacaj wszelkie obowiązujące cła przywozowe oraz inne podatki. Amazon nie odpowiada za żadne należności z tytułu importu, podatki, opłaty przewozowe ani inne opłaty związane z importem towarów do wybranego kraju.

Poręczenie

Jeśli chcesz wysyłać zapasy bezpośrednio do Amazon spoza wybranego kraju, koniecznie uzyskaj poręczenie importowe.

Importer i odbiorca

Jeśli chcesz wysłać zapasy bezpośrednio do Amazon spoza wybranego kraju, wskaż siebie jako importera i odbiorcę. Amazon nie może zostać wskazany jako importer ani odbiorca. W razie potrzeby zarejestruj się jako importer nierezydent. Amazon nie będzie działać jako importer ani odbiorca tych zapasów.

Adres zwrotny

Aktualnie nie możemy zwracać zapasów FBA na adres poza wybranym krajem. Ponadto usługa FBA nie przewiduje obecnie odbioru zapasów przez sprzedawców w naszych centrach logistycznych. Jeśli chcesz otrzymać zwrot zapasów, koniecznie podaj adres zwrotny w wybranym kraju.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates