Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Wskazówki dotyczące użytkowania Odznaki „Dostępne w Amazon” przez sprzedawców

Jeśli jesteś sprzedawcą Amazon, możesz używać odznaki „Dostępne w Amazon” (dalej „Odznaka”) przedstawionej niżej, o ile postępujesz zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi używania znaków towarowych (dalej „Wytyczne”) na tej stronie. Jeśli postępujesz zgodnie z Wytycznymi, nie potrzebujesz dalszej zgody na używanie Odznaki ze strony Amazon. Wytyczne zawierają następujące wymagania:

 • Odznaki można używać wyłącznie do reklamowania dostępności produktów na stronie internetowej Amazon.
 • Odznaki nie można w żaden sposób modyfikować i musi ona być prezentowana w całości.
 • Odznaki nie można prezentować w sposób sugerujący sponsoring lub wsparcie ze strony Amazon.
 • W materiałach marketingowych „online” i „offline” (dotyczy to również ofert produktów na stronach Amazon) nie można używać logo Amazon ani znaków towarowych Amazon innych niż Odznaka, chyba że otrzymano pisemne pozwolenie od Amazon.

Wytyczne dotyczące używania znaków towarowych

Wytyczne mają zastosowanie wobec używania Odznaki, która jest znakiem towarowym należącym wyłącznie do Amazon. Terminy „my” „nas”, „Amazon” i formy pochodne używane w niniejszych Wytycznych oznaczają spółki Amazon Services LLC, Amazon EU S.àR.L. lub dowolną z ich spółek powiązanych, natomiast termin „Ty” i formy pochodne oznaczają sprzedawcę (osobę fizyczną lub podmiot gospodarczy) używającego Odznaki. Wymaga się stałego przestrzegania Wytycznych. Wszelkie wykorzystanie Odznaki z naruszeniem Wytycznych spowoduje automatyczne zakończenie licencji na wykorzystanie Odznaki.


 1. Możesz używać Odznaki wyłącznie do reklamowania dostępności swoich produktów na stronie Amazon. Możesz używać Odznaki wyłącznie (a) na własnej stronie, (b) w reklamach online lub (c) w reklamach offline.
 2. Możesz powiązać Odznakę ze stroną Amazon.
 3. Możesz używać Odznaki wyłącznie w sposób wyraźnie dopuszczony przez Amazon w niniejszych Wytycznych. Ponadto sposób użytkowania musi być: (i) zgodny z najbardziej aktualną wersją Wytycznych; (ii) zgodny z wszelkimi innymi warunkami, ustaleniami lub zasadami dotyczącymi używania Odznaki publikowanymi każdorazowo przez Amazon.
 4. Poniżej zamieszczono zatwierdzony obraz Odznaki przeznaczony do użytku. Nie możesz w żaden sposób modyfikować Odznaki, w tym między innymi poprzez zmianę proporcji, koloru lub czcionki Odznaki ani poprzez dodawanie lub usuwanie jakichkolwiek elementów do/z Odznaki.
 5. Odznakę należy prezentować w całości, zachowując rozsądne odstępy między każdą krawędzią Odznaki a innymi elementami wizualnymi, graficznymi lub tekstowymi. Pod żadnym pozorem nie wolno umieszczać Odznaki na tle, które wpływałoby negatywnie na czytelność lub widoczność Odznaki.
 6. Nie używaj Odznaki jako części zdania. Na przykład: nie stosuj wyrażenia „Nasze produkty są opatrzone (Odznaka), dlatego kupuj je w sieci”.
 7. Nie możesz używać Odznaki w żaden sposób sugerujący sponsoring lub wsparcie ze strony Amazon. Odznaki można używać wyłącznie w sposób dopuszczony w niniejszych Wytycznych Amazon.
 8. Nie możesz używać Odznaki w celu dyskredytowania firmy Amazon, jej produktów lub usług ani w sposób mogący — w ocenie Amazon — umniejszać lub szkodzić reputacji firmy Amazon lub renomie związanej z Odznaką lub innymi znakami towarowymi Amazon.
 9. Jeśli nie uzgodniono inaczej, obrazy produktów nie mogą zawierać logo ani innych znaków towarowych firmy Amazon ani odmian, modyfikacji lub obrazów zbliżonych do logo i innych znaków towarowych Amazon. Obejmuje to między innymi słowa lub logo zawierające terminy „AMAZON”, „PRIME”, „ALEXA” lub wzór Amazon Smile, jak również inne odznaki Amazon, w tym „Wybrane przez Amazon”, „Wybór Premium”, „Amazon Alexa”, „Współpracuje z Amazon Alexa”, „Najlepszy Sprzedawca” lub „Top Sprzedawca”.
 10. W materiałach i na materiałach zawierających Odznakę (pisemnych lub elektronicznych) możesz umieścić następujące oświadczenie: „Znak towarowy Amazon jest używany na podstawie licencji spółki Amazon.com, Inc. lub jej podmiotów stowarzyszonych”.
 11. Niniejszym potwierdzasz, że wszystkie prawa do Odznaki oraz wszystkie inne znaki towarowe Amazon są wyłączną własnością Amazon, a wszelka renoma uzyskana na podstawie używania Odznaki służy wyłącznie korzyści Amazon. Nie możesz podejmować żadnych działań, które będą sprzeczne z prawami do Odznaki Amazon ani własnością Odznaki lub dowolnych innych znaków towarowych Amazon.

Amazon zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszych Wytycznych lub zatwierdzonej Odznaki oraz podjęcia odpowiednich działań przeciwko wszelkiemu użytkowaniu bez zgody lub jakiegokolwiek użycia niezgodnego z niniejszymi Wytycznymi.

W razie pytań dotyczących Wytycznych prosimy o kontakt pod adresem trademarks@amazon.com w celu uzyskania wsparcia.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wymagań dotyczących obrazów produktów, odwiedź  stronę.

Wytyczne dotyczące użytkowania Odznaki „Dostępne w Amazon”


Pobieranie Odznaki „Dostępne w Amazon” (US)

Zasoby logo do druku i do wyświetlania na ekranie.

Odznaka „Dostępne w Amazon” (wersje międzynarodowe)

Międzynarodowe wersje Odznaki. Obejmują zarówno animacje, jak i pliki statyczne.

Pobieranie (animowanej) Odznaki „Dostępne w Amazon”

Animowane wersje Odznaki.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates