Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Polityka Amazon dotycząca przeciwdziałania podrabianiu produktów

Produkty oferowane w sprzedaży na Amazon muszą być oryginalne. Sprzedaż podrabianych produktów jest surowo zabroniona. Nieprzestrzeganie niniejszej polityki może skutkować utratą uprawnień do sprzedaży, wstrzymaniem środków na koncie oraz usunięciem będących w naszym posiadaniu zapasów.

Obowiązkiem każdego sprzedawcy i dostawcy jest pozyskiwanie, sprzedawanie oraz dostarczanie klientom wyłącznie oryginalnych produktów. Niedozwolone są m.in. bootlegi, podróbki, pirackie kopie produktów lub treści, produkty, które zostały nielegalnie odtworzone, powielone lub wyprodukowane, oraz takie, które naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich. Jeśli sprzedajesz lub dostarczasz nieoryginalne produkty, możemy natychmiast zawiesić lub zamknąć Twoje konto sprzedawcy (oraz wszelkie powiązane konta), a także usunąć nieoryginalne produkty z naszych centrów logistycznych na Twój koszt. Ponadto nie przekazujemy sprzedawcom zapłaty, dopóki nie upewnimy się, że nasi klienci otrzymali oryginalne produkty, które zamówili. Jeśli stwierdzimy, że konta Amazon użyto do sprzedaży nieoryginalnych towarów, popełnienia oszustwa lub prowadzenia innej niezgodnej z prawem działalności, możemy wstrzymać płatności.

Wspólnie z producentami, posiadaczami praw, właścicielami treści, dostawcami i sprzedawcami pracujemy nad udoskonalaniem metod wykrywania nieoryginalnych produktów oraz zapobiegania dostarczaniu ich klientom. Podejrzane oferty usuwamy na podstawie wewnętrznej weryfikacji produktów. Współpracujemy również z posiadaczami praw oraz organami ścigania na całym świecie, podejmując i wspierając działania prawne przeciwko sprzedawcom i dostawcom, którzy świadomie naruszają niniejszą politykę oraz szkodzą naszym klientom. Za wszelkie szkody poniesione przez posiadaczy praw sprzedawcom i dostawcom nieoryginalnych produktów grożą, oprócz kar grzywny i pozbawienia wolności, sankcje cywilne, w tym przepadek wpływów ze sprzedaży nieoryginalnych produktów, obowiązek wypłaty odszkodowań oraz pokrycia opłat związanych z doradztwem prawnym.

Dla produktów sprzedawanych w naszej witrynie oferujemy Gwarancję od A do Z. Ponadto zachęcamy właścicieli praw, którzy mają zastrzeżenia co do oryginalności produktów, do powiadomienia nas o tym. Niezwłocznie zbadamy takie zgłoszenie i podejmiemy wszelkie stosowne działania w celu ochrony klientów, sprzedawców i posiadaczy praw.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates