Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Informacje wymagane do rozpoczęcia sprzedaży na Amazon

Przekazywanie informacji do Amazon Payments Europe

Zgodnie z przepisami unijnymi, aby móc otrzymać przychody z transakcji w sklepach Amazon na terenie Unii Europejskiej, musisz podać Amazon Payments Europe informacje o sobie i swojej firmie.

Aby podać wymagane informacje, zaloguj się do Seller Central i kliknij Informacje o koncie w menu rozwijanym Ustawienia. Na stronie Informacje o koncie sprzedawcy kliknij każdą sekcję podświetloną na czerwono. Podane informacje wykorzystamy do otwarcia Twojego konta sprzedawcy. Jeśli będziemy potrzebować dodatkowych informacji, skontaktujemy się z Tobą.

Wiemy, że przywiązujesz wagę do sposobu wykorzystywania i udostępniania informacji na swój temat. Tym bardziej doceniamy Twoje zaufanie, że będziemy z nimi postępować ostrożnie i rozsądnie.

Świadczy o tym Informacja o prywatności Amazon Payments Europe – Sprzedaż na Amazon.

Możesz liczyć na naszą pomoc w trakcie całego procesu. Poniżej znajdziesz odpowiedzi na często zadawane pytania.

Zgodność z prawem

Dlaczego mam obowiązek podać wymagane informacje?

Rozporządzenia i inne przepisy UE zawierają wymóg prawny weryfikacji Twojej tożsamości w celu umożliwienia Ci korzystania z naszej usługi płatniczej. Aby usprawnić przebieg weryfikacji, musisz dostarczyć nam pewne informacje lub dokumenty.

Ile mam czasu na dostarczenie informacji?

Na dostarczenie informacji lub dokumentów dotyczących weryfikacji masz 60 dni. Nie obejmuje to czasu potrzebnego na zapoznanie się z informacjami lub dokumentami przez Amazon. Gdy będziemy potrzebować informacji, na stronie Informacje o koncie zobaczysz powiadomienie. Możemy podać dodatkowe informacje dotyczące naszej prośby za pomocą powiadomienia dotyczącego konta.

Uwaga: Okres 60 dni rozpoczyna się od dnia rejestracji. Jeśli w tym czasie nie dostarczysz wymaganych informacji lub dokumentów, możemy tymczasowo dezaktywować Twoje konto sprzedawcy.

Informacje o koncie podlegają weryfikacji w przypadku zaktualizowania informacji lub w określonych odstępach czasu.

Co się stanie, jeśli nie podam wymaganych informacji?

Jeśli nie podasz wymaganych informacji, nie będziesz w stanie korzystać ze swojego konta sprzedawcy, a tym samym – sprzedawać produktów na Amazon.

Co się stanie, jeśli nie zaakceptuję umów biznesowych?

Zaakceptowanie Umowy Amazon Payments – Sprzedaż na Amazon oraz Umowy Amazon Services Europe Business Solutions jest warunkiem rejestracji w usłudze. Jeśli nie zgadzasz się na te warunki, nie możesz zarejestrować konta sprzedawcy. W rezultacie unieważnimy Twoje uprawnienia do sprzedaży w sklepach Amazon w Unii Europejskiej.

Jaka jest różnica między osobą prywatną a przedsiębiorcą?

Jeśli rejestrujesz się jako osoba prywatna, wybierając Jestem osobą fizyczną, robisz to w kontekście działalności prywatnej. Rejestracja jako sprzedawca biznesowy oznacza, że będziesz prowadzić działalność komercyjną lub profesjonalną. Często sprzedawcy biznesowi są zarejestrowanymi podmiotami prawnymi. W zależności od wymogów lokalnych mających zastosowanie do Twojej działalności możesz również prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą bez konieczności rejestrowania się jako przedsiębiorca. W tym wypadku zarejestruj się w usłudze jako przedsiębiorca i wybierz odpowiednią opcję z menu rozwijanego.

Kim jest przedstawiciel prawny przedsiębiorcy?

Przedstawiciel prawny to osoba upoważniona przez przedsiębiorcę do działania w jego imieniu (np. do akceptowania warunków umów lub otwarcia konta). Może być właścicielem podmiotu lub osobą, która ma uprawnienia do działania w jego imieniu. Wprowadzając informacje dotyczące przedstawiciela prawnego, upewnij się, że odzwierciedlają one oficjalną dokumentację przesłaną do Amazon Payments Europe.

Gromadzenie informacji

Jakie informacje mam obowiązek dostarczyć?

 • Punkty kontaktowe i beneficjenci rzeczywiści w przypadku sprzedawców indywidualnych: Możemy poprosić Cię o dostarczenie jednego z następujących dokumentów:
  • kompletny, ważny paszport
  • krajowy dowód tożsamości
  • prawo jazdy (mogą występować różnice regionalne)
  • zezwolenie na pobyt
  • dodatkowy dokument, o który możemy poprosić: kopia dokumentu potwierdzającego adres, np. rachunek za media, wyciąg bankowy lub wyciąg z karty kredytowej wystawiony na nazwisko danej osoby i opatrzony datą z ostatnich 180 dni. Dokumenty od dostawców usług finansowych i z banków internetowych nie są akceptowane.

  Dokument musi spełniać następujące kryteria:

  • Musi być kopią dokumentu tożsamości ze zdjęciem wydanego przez organ rządowy.
  • Musi być aktualny.
  • Musi zawierać pełne imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia i kraj obywatelstwa.
  • Musi zawierać numer identyfikacyjny i datę ważności.
  • Musi być podpisany.

  Jeśli dostarczony dokument nie zawiera wszystkich wymaganych informacji, możemy poprosić o dokument uzupełniający (np. akt urodzenia).

  Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i inne spółki, w których odpowiedzialność wspólników jest ograniczona: Spółki akcyjne oraz spółki komandytowo-akcyjne zarejestrowane w Polsce: Możemy poprosić Cię o dostarczenie jednego lub kilku z następujących dokumentów:
  • wyciąg spółki z rejestru KRS lub GUS opatrzony datą z ostatnich 180 dni
  • statut spółki poświadczony notarialnie (Umowa zawarcia spółki lub Statut spółki)
  • rachunek za media, wyciąg bankowy lub wyciąg z karty kredytowej wystawiony na firmę i opatrzony datą z ostatnich 180 dni. Dokumenty od dostawców usług finansowych i z banków internetowych nie są akceptowane.

   Spółki cywilne zarejestrowane w Polsce: wypis z CEIDG dla każdego wspólnika opatrzony datą z ostatnich 180 dni

  • rachunek za media, wyciąg bankowy lub wyciąg z karty kredytowej wystawiony na firmę i opatrzony datą z ostatnich 180 dni. Dokumenty od dostawców usług finansowych i z banków internetowych nie są akceptowane.

   Inne spółki: spółki jawne, spółki partnerskie lub spółki komandytowe zarejestrowane w Polsce: Możemy poprosić Cię o dostarczenie jednego lub kilku następujących dokumentów:

  • wyciąg spółki z rejestru KRS lub GUS opatrzony datą z ostatnich 180 dni
  • statut spółki poświadczony notarialnie (Umowa zawarcia spółki lub Statut spółki)
  • rachunek za media, wyciąg bankowy lub wyciąg z karty kredytowej wystawiony na firmę i opatrzony datą z ostatnich 180 dni. Dokumenty od dostawców usług finansowych i z banków internetowych nie są akceptowane. Dokumenty od dostawców usług finansowych i z banków internetowych nie są akceptowane.

   Jednoosobowa działalność gospodarcza zarejestrowana w Polsce: W ramach potwierdzenia prowadzenia przez Ciebie jednoosobowej działalności gospodarczej możemy poprosić Cię o dostarczenie następującego dokumentu:

  • wypis z CEIDG opatrzony datą z ostatnich 180 dni
  • dodatkowe dokumenty, których możemy wymagać: kopia rachunku za media, wyciąg bankowy lub wyciąg z karty kredytowej wystawiony na imię i nazwisko osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą lub nazwę handlową i opatrzony datą z ostatnich 180 dni. Dokumenty od dostawców usług finansowych i z banków internetowych nie są akceptowane.

   Organizacje non-profit zarejestrowane w Polsce: W momencie rejestracji należy dostarczyć wszystkie poniższe dokumenty:

  • wypis z rejestru opatrzony datą z ostatnich 180 dni
  • statut spółki poświadczony notarialnie (Umowa zawarcia spółki lub Statut spółki)
  • potwierdzona lista wszystkich członków zarządu (musi zawierać pełne imiona i nazwiska oraz daty urodzenia) opatrzona datą z ostatnich 180 dni i podpisana przez przedstawiciela prawnego organizacji non-profit
  • dodatkowe dokumenty, których możemy wymagać: kopia rachunku za media, wyciąg bankowy lub wyciąg z karty kredytowej wystawiony na daną organizację non-profit i opatrzony datą z ostatnich 180 dni. Dokumenty od dostawców usług finansowych i z banków internetowych nie są akceptowane.

Weryfikacja informacji

Jak długo potrwa weryfikacja moich danych?

Po otrzymaniu wszystkich wymaganych informacji przystępujemy do weryfikacji Twojego konta. Może ona potrwać do 10 dni. Jeśli sytuacja na koncie jest skomplikowana, weryfikacja może zająć więcej czasu.

Czy mogę prowadzić sprzedaż w trakcie weryfikacji moich danych?

Gdy trwa weryfikacja informacji podanych przez Ciebie podczas rejestracji, możesz rozpocząć sprzedaż na Amazon z pewnymi ograniczeniami. W zależności od pewnych kryteriów może być jednak konieczne podanie wszelkich wymaganych informacji oraz zweryfikowanie ich jeszcze przed otwarciem konta sprzedawcy. W takim przypadku nie możesz rozpocząć sprzedaży, dopóki nie zakończymy weryfikacji Twojego konta.

Jak mogę odwołać się od decyzji Amazon o odrzuceniu mojego wniosku?

Decyzje w ramach procesu weryfikacji są ostateczne i opierają się na przesłanych przez Ciebie informacjach oraz dokumentach.

Wpływ na sprzedaż na Amazon

Co się stanie z moimi zamówieniami, jeśli nie podam wymaganych informacji dotyczących tożsamości lub moje dane oczekują na weryfikację?

Jeśli masz zgodę na rozpoczęcie sprzedaży na Amazon natychmiast po zarejestrowaniu się, możesz w pewnym zakresie realizować istniejące zamówienia podczas trwającej jeszcze weryfikacji Twoich informacji. Musisz jednak jak najszybciej podać wymagane informacje o tożsamości, aby uniknąć ewentualnych ograniczeń konta sprzedawcy.

Dlaczego mój wniosek o konto sprzedawcy został odrzucony?

Możemy odmówić Ci otwarcia konta z kilku powodów. Jednym z nich może być brak możliwości zweryfikowania Twojej tożsamości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podanie niepełnych lub niepoprawnych informacji to częsty powód nieudanej weryfikacji. Jeśli uważasz, że weryfikacja Twoich informacji powinna była przebiec pomyślnie i chcesz się odwołać, skontaktuj się z Działem Obsługi Partnerów Sprzedaży.

Co się stanie z moimi zapasami FBA (Realizacja przez Amazon)?

Jeśli nie jesteś w stanie otworzyć konta sprzedawcy, możesz poprosić o zwrot zapasów.

Często zadawane pytania dotyczące sprzedaży na Amazon

Gdzie mogę uzyskać kopię mojego wyciągu z rejestru działalności gospodarczej?

Możesz z łatwością poprosić o kopię wyciągu z rejestru działalności gospodarczej dla swojej działalności online, w witrynie internetowej swojego krajowego lub lokalnego rejestru przedsiębiorców. Jeśli Twoja działalność jest zarejestrowana w Polsce, możesz uzyskać wyciąg z rejestru KRS, wykonując następujące czynności:

 • Przejdź do https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/.
 • Podaj dane podmiotu i kliknij Szukaj, a następnie Wyświetl.
 • Na kolejnej stronie wybierz Pobierz wydruk informacji aktualnych, aby pobrać kopię wyciągu z rejestru KRS w formacie PDF.

Aby uzyskać wyciąg z rejestru GUS, wykonaj następujące czynności:

 • Przejdź do https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx.
 • Wpisz REGON, NIP lub KRS i kliknij Szukaj. Następnie kliknij REGON.
 • Na kolejnej stronie wybierz Zapisz jako PDF i Zapisz, aby pobrać wyciąg z rejestru GUS.

Aby uzyskać wypis z CEIDG, wykonaj następujące czynności:

 • Przejdź do https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/search.aspx.
 • Podaj dane podmiotu i kliknij Szukaj.
 • Na kolejnej stronie kliknij Drukuj/Pobierz PDF, a następnie Pobierz plik, aby pobrać wypis z CEIDG.

Po wprowadzeniu części danych elementy zaznaczone na czerwono zmieniły się. Dlaczego?

Oznacza to, że Amazon Payments Europe wymaga więcej danych, aby zweryfikować Twoją tożsamość. W niektórych przypadkach wymagamy dodatkowych informacji, aby zachować zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Być może otrzymaliśmy od Ciebie również pewne informacje, których nie mogliśmy zweryfikować, dlatego konieczne jest ponownie wprowadzenie tej części danych.

W jaki sposób mogę podać te informacje?

Aby podać wymagane informacje w Seller Central, przejdź do Ustawienia > Informacje o koncie . Na swojej stronie Informacje o koncie sprzedawcy kliknij każdy element zaznaczony na czerwono. Wpisz każdy adres, używając znaków łacińskich.

Jak mogę przesłać więcej niż jeden dokument naraz?

Niekiedy liczba dokumentów, których wymagamy, może przekraczać liczbę pól w Seller Central przeznaczonych do przesyłania dokumentów. W takim przypadku przed przesłaniem ich do weryfikacji musisz połączyć je w jeden dokument. Możesz wykorzystać jedną z dwóch zalecanych i opisanych poniżej metod:

 • Scal zeskanowane obrazy w jeden dokument programu Microsoft Word i utwórz dokument PDF. Najprostszym sposobem jest wstawienie obrazów JPEG do dokumentu programu Word, a następnie utworzenie dokumentu PDF podczas zapisywania pliku, jak opisano poniżej:
  • Aby wstawić zeskanowane obrazy dokumentów (w formacie JPG) do dokumentu programu Microsoft Word i utworzyć plik PDF:
   1. Kliknij Wstaw na pasku narzędzi u góry programu Microsoft Word.
   2. Kliknij Obrazy i znajdź plik, który chcesz dodać do dokumentu.
   3. Powtarzaj te kroki, aż dodasz wszystkie wymagane obrazy do dokumentu.
   4. Upewnij się, że każdy obraz znajduje się na osobnej stronie.
   5. Kliknij Plik > Zapisz jako , a następnie wybierz „PDF” jako typ dokumentu.
  • Do utworzenia pliku PDF użyj programu Adobe Acrobat.

   Alternatywnie, podczas skanowania dokumentów możesz zdecydować się na utworzenie dokumentu PDF i zeskanowanie stron do jednego pliku.

Co mam zrobić, jeśli nie mogę przesłać dokumentów za pomocą dostępnego narzędzia?

Jeśli podczas przesyłania dokumentów wystąpią problemy, skontaktuj się z Działem Obsługi Partnerów Sprzedaży.

Co zrobić, jeśli podane informacje wymagają aktualizacji?

Wybierz kolejno Ustawienia > Informacje o koncie , a następnie kliknij każdą z sekcji, które chcesz zaktualizować. Jeśli zweryfikowaliśmy już Twoje dane lub proces weryfikacji jeszcze się nie rozpoczął, możesz zaktualizować podane wcześniej informacje. Wszelkie aktualizacje wymagają weryfikacji. W zależności od wyników weryfikacji możemy wymagać od Ciebie podania dodatkowych informacji.

Dlaczego nie mogę edytować swoich danych?

Informacje nie mogą zostać zaktualizowane, jeśli są w trakcie weryfikacji.

Czy mogę zapisać swoje dane i dokończyć wypełnianie formularza później?

Tak. Możesz wrócić do formularza i kontynuować wprowadzanie danych na dowolnym etapie procesu. Po wprowadzeniu informacji koniecznie kliknij Prześlij na każdym ekranie.

Możesz nadal korzystać z Seller Central. Jeśli jednak nie podasz informacji w określonym terminie, zawiesimy Twoje uprawnienia do sprzedaży. Możemy przywrócić je dopiero po wprowadzeniu przez Ciebie wymaganych informacji oraz ich zweryfikowaniu.

Wymagane informacje zostały już przeze mnie podane. Dlaczego Amazon Payments Europe wymaga ode mnie dodatkowych informacji?

Podczas weryfikacji możemy stwierdzić, że do zarejestrowania konta wymagane są dodatkowe informacje.

W jaki sposób dowiem się, że Amazon Payments Europe wymaga dodatkowych informacji?

Jeśli będziemy potrzebować dodatkowych informacji, otrzymasz powiadomienie na adres e-mail podany w trakcie rejestracji, które znajdziesz również w sekcji powiadomień w Seller Central. Aby zobaczyć, jakie dodatkowe informacje są wymagane, przejdź do Ustawienia > Informacje o koncie i poszukaj sekcji, które są podświetlone na czerwono. Możemy podać dodatkowe informacje dotyczące naszej prośby na koncie Seller Central w sekcji Powiadomienia dotyczące konta.

Co mam zrobić lub z kim mam się skontaktować, jeśli na liście rozwijanej nie ma kraju siedziby mojej działalności?

Jeśli na liście rozwijanej nie ma kraju Twojej siedziby, oznacza to, że obecnie nie obsługujemy tego kraju. Sprawdź listę ponownie za jakiś czas, ponieważ stale zwiększamy liczbę obsługiwanych krajów.

Co mam zrobić, jeśli nie posiadam jednego z wymaganych dokumentów?

Jeśli nie masz jednego lub kilku żądanych dokumentów, skontaktuj się z nami i podaj szczegóły dotyczące tych dokumentów. Odpowiemy Ci i poinformujemy o innych dokumentach, które możemy zaakceptować.

Dlaczego moje dokumenty muszą być opatrzone datą z określonego okresu?

Okres ważności niektórych dokumentów jest określany przez organy, które je wydają. Na przykład wyciągi z rejestrów są zazwyczaj ważne przez trzy miesiące. Po upływie tego czasu zawarte w nich informacje niekoniecznie są aktualne.

W przypadku rachunków za media w celu weryfikacji adresu wymagamy kopii rachunku opatrzonej datą z ostatnich 180 dni.

W jakim języku należy wpisywać informacje?

Możesz podać informacje w języku angielskim lub w dowolnym z obsługiwanych języków (francuskim, włoskim, hiszpańskim, niemieckim, holenderskim, szwedzkim, polskim, portugalskim, tureckim, chińskim lub japońskim).

Dodatkowe często zadawane pytania

Jakie informacje należy podać w dokumencie, aby udowodnić posiadanie konta bankowego?

Amazon Payments musi zweryfikować podaną przez Ciebie w trakcie rejestracji nazwę oraz numer konta bankowego. Kryteria akceptacji dokumentów są następujące:

Numer konta

Dokument musi zawierać numer konta i zgadzać się z kontem bankowym zarejestrowanym w Amazon Payments na potrzeby wypłaty środków.

Nazwa lub imię i nazwisko posiadacza konta

Nazwa lub imię i nazwisko posiadacza konta musi być wymienione w dokumencie i pokrywać się z nazwą lub imieniem i nazwiskiem podmiotu prowadzącego sprzedaż (czyli nazwą podmiotu lub nazwiskiem sprzedawcy w przypadku osoby prywatnej).

Uwaga: Nazwisko beneficjenta rzeczywistego (np. akcjonariusza lub udziałowca) może nie zostać zaakceptowane w przypadku sprzedawcy biznesowego. Zależy to od przepisów lokalnych.

Nazwa i logo banku

Na dokumencie musi być wyraźnie widoczna nazwa banku, jego logo lub oba te elementy.

Data

Jeśli data wystawienia dokumentu jest dostępna, nie może być starsza niż 180 dni.

W celu ochrony prywatności:

 • Usuń wszelkie dane transakcyjne lub szczegółowe informacje dotyczące salda Twojego konta z dokumentu, jeśli nie chcesz udostępniać nam tych informacji.
 • Usuń informacje o karcie kredytowej (numer karty i dane transakcyjne), jeśli są one widoczne na dokumencie.
 • Usuń z dokumentu wszelkie pozostałe informacje poufne. Zatwierdzimy dokument, jeśli spełnione zostaną (podane wyżej) kryteria akceptacji.

Zatwierdzimy dokument, jeśli spełnione zostaną podane wyżej kryteria akceptacji.

Co mam zrobić, jeśli posiadam dokument sporządzony w języku nieobsługiwanym przez Amazon?

Możemy wymagać przesłania poświadczonych tłumaczeń dokumentów (np. na język angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, holenderski, szwedzki lub polski), jeśli zostały one sporządzone w języku nieobsługiwanym przez Amazon. Więcej informacji znajdziesz na stronie Akceptowane tłumaczenia dokumentów.

Kiedy Amazon Payments Europe zweryfikuje podane przeze mnie informacje?

W niektórych przypadkach weryfikujemy wszystkie podane przez Ciebie informacje podczas tworzenia i aktualizacji konta, co może potrwać kilka dni. W tym czasie możesz mieć dostęp do swojego konta w Seller Central, w tym możliwość aktualizacji i przesyłania nowych ofert produktów. Nie możesz jednak rozpocząć sprzedaży na Amazon, dopóki nie zostaną zweryfikowane wszystkie informacje i nie zakończy się proces weryfikacji Twojego konta. Większość informacji, których od Ciebie potrzebujemy, znajdziesz na stronie Informacje o koncie sprzedawcy, chociaż możemy później potrzebować dodatkowych dokumentów lub informacji.

Upewnij się, że podane informacje są kompletne i poprawne, aby umożliwić nam szybką weryfikację.

Dlaczego Amazon Payments Europe nie obsługuje kraju mojej siedziby?

Kraj Twojej siedziby może nie być obecnie obsługiwany i mogliśmy nie uwzględnić go na liście rozwijanej z różnych powodów, takich jak ograniczenia międzynarodowe lub nasza zdolność przetwarzania informacji i dokumentów w określonych językach. Sprawdź listę ponownie za jakiś czas, ponieważ stale zwiększamy liczbę obsługiwanych krajów.

Dlaczego trzeba zaakceptować Regulamin Amazon Payments Europe?

Aby sprzedawać na Amazon, musisz otworzyć konto na Amazon Payments Europe. Akceptacja regulaminu Amazon Payments Europe jest częścią procesu rejestracji konta sprzedawcy.

W jaki sposób Amazon Payments Europe przetwarza moje dane?

W celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem Amazon Payments Europe ma obowiązek gromadzenia i weryfikacji określonych informacji w ramach procedury otwarcia i prowadzenia konta sprzedaży. Będziemy wykorzystywać Twoje dane wyłącznie w sposób określony w dokumencie Informacja o prywatności. Wiemy, że przywiązujesz wagę do sposobu wykorzystywania i udostępniania informacji na swój temat. Tym bardziej doceniamy Twoje zaufanie, że będziemy z nimi postępować ostrożnie i rozsądnie. Świadczy o tym Informacja o prywatności Amazon Payments Europe – Sprzedaż na Amazon.

Dlaczego nie widzę opcji Wypłać teraz w Seller Central?

Gdy tylko otworzymy Twoje konto sprzedawcy, opcja Wypłać teraz będzie dostępna w Seller Central. Nie zobaczysz jej jednak w dwóch przypadkach: jeśli wysokość wypłaty będzie niższa niż 1 EUR lub została już raz użyta danego dnia.

Jak definiuje się główną osobę kontaktową?

Główną osobą kontaktową jest osoba, która ma dostęp do konta sprzedawcy. Podaje ona w imieniu posiadacza konta (zarejestrowanego sprzedawcy) dane potrzebne do rejestracji oraz inicjuje transakcje, takie jak wypłaty środków i zwroty pieniędzy. Czynności podejmowane przez główną osobę kontaktową uznaje się za podjęte przez posiadacza konta.

Jeśli główna osoba kontaktowa nie jest beneficjentem rzeczywistym ani prawnym przedstawicielem podmiotu, wymagane będzie upoważnienie podpisane przez przedstawiciela prawnego potwierdzające, że główna osoba kontaktowa jest upoważniona do działania w imieniu podmiotu.

Jak definiuje się beneficjenta rzeczywistego?

Beneficjent rzeczywisty to osoba fizyczna, która bezpośrednio lub pośrednio posiada ponad 25% udziałów lub praw głosu w podmiocie lub posiada prawo własności do podmiotu na innej podstawie. Jeżeli nikt nie spełnia tych kryteriów, za beneficjenta rzeczywistego uznaje się każdą osobę, która zajmuje stanowisko kierownicze wyższego szczebla.

Jak dodać beneficjenta rzeczywistego do konta?

Gdy beneficjent rzeczywisty nie jest tą samą osobą, co główna osoba kontaktowa, musisz podać dane każdego z beneficjentów rzeczywistych spełniających powyższe kryteria. Jeśli nie ma beneficjentów rzeczywistych spełniających powyższe kryteria, należy podać na koncie dane kierownika wyższego szczebla.

Aby zaktualizować liczbę beneficjentów rzeczywistych:


 1. Przejdź do strony Informacje dotyczące tożsamości.
 2. Kliknij +Dodaj wszystkich wymaganych beneficjentów rzeczywistych. Pozycję tę znajdziesz u dołu ekranu (zapisaną czcionką w kolorze niebieskim).
 3. Wprowadź dane beneficjentów rzeczywistych.
 4. Powtórz czynności 1–3 dla wszystkich odpowiednich beneficjentów rzeczywistych.
 5. Kliknij Prześlij do weryfikacji.

Co Amazon Payments Europe definiuje jako upoważnienie w przypadku głównej osoby kontaktowej?

Uwaga: Sporządzenie upoważnienia jest konieczne, aby konto mogło kwalifikować się do sprzedaży na Amazon.
Oczekujemy oświadczenia o następującej lub podobnej treści:

------------------------------------------------------------------------
+++++++++
[Papier firmowy]

UPOWAŻNIENIE DO DZIAŁANIA W IMIENIU PRZEDSIĘBIORCY

Niżej podpisany [podaj nazwę przedsiębiorcy] (zwany dalej przedsiębiorcą), należycie reprezentowany przez (imię i nazwisko oraz stanowisko) [dodaj w tym miejscu pełne imię i nazwisko oraz stanowisko podpisującego], potwierdza, że [dodaj w tym miejscu pełne imię i nazwisko osoby kontaktowej] posiada upoważnienie do otwarcia konta płatności na potrzeby sprzedaży na Amazon w ramach usługi Amazon Payments, zaakceptowania Umowy z użytkownikiem oraz innych zasad Amazon, dostępu do konta sprzedawcy Amazon oraz inicjowania transakcji w imieniu i na rzecz przedsiębiorcy.

Data:

Podpisano:

------------------------------------------------------------------------

Czy Amazon ma prawo zmienić umowę bez uprzedzenia?

Chcemy, aby sklep Amazon był dynamiczny, bezpieczny i zgodny z prawem, zarówno dla klientów, jak i sprzedawców. Zmiany w naszych umowach są niezbędne do osiągnięcia tego celu. Prosimy wszystkich sprzedawców o zaakceptowanie każdej umowy, abyśmy mogli nadal oferować zarówno klientom, jak i sprzedawcom, bezkonkurencyjne produkty i usługi.

Co obejmuje Umowa Business Solutions?

Umowa Business Solutions zawiera warunki sprzedaży na Amazon, usługi Realizacja przez Amazon (FBA), innych usług oraz reklamowania produktów.

Nie chcę akceptować nowych umów. Czy mogę skontaktować się z Amazon, aby omówić zmiany?

Umowy należy akceptować w formie pisemnej. Naszym celem jest oferowanie przejrzystej platformy, użytecznej zarówno dla sprzedawców, jak i Amazon.

W razie pytań dotyczących całego procesu skontaktuj się z Działem Obsługi Partnerów Sprzedaży. Jego pracownicy nie mogą jednak uchylać żadnych z postanowień umownych.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates