Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Dodatkowe informacje i materiały dla sprzedawców na temat zasad dotyczących produktów podlegających ograniczeniom

Ważne: Jeśli dostarczasz produkty do sprzedaży na Amazon, musisz przestrzegać wszystkich stosownych przepisów ustawowych i wykonawczych oraz zasad Amazon, które dotyczą tych produktów i ofert produktów.

Sprzedaż nielegalnych produktów lub innych produktów, których sprzedaży zakazano na stronie Ograniczenia dotyczące kategorii, produktów i treści, jest surowo zabroniona. Obowiązkiem każdego partnera sprzedaży jest dokładne zapoznanie się z naszymi zasadami przed wystawieniem produktu. Partnerzy sprzedaży muszą mieć również świadomość, że są odpowiedzialni za zapewnienie zgodności swoich produktów ze wszystkimi stosownymi przepisami prawa, nawet jeśli dany produkt nie został szczegółowo opisany w naszych zasadach. Przepisy często się zmieniają, dlatego partnerzy sprzedaży powinni śledzić na bieżąco zmiany regulacji i podejmować odpowiednie działania.

Z myślą o naszych klientach nieustannie pracujemy nad nowymi rozwiązaniami, które pozwolą nam skuteczniej wykrywać produkty nielegalne oraz produkty naruszające nasze zasady w inny sposób. Ponadto cały czas wprowadzamy zmiany w systemach, których używamy do wykrywania takich produktów. Czasami nasze systemy usuwają produkty, których sprzedaż w naszej witrynie jest dozwolona. Może się tak zdarzyć, jeśli dostarczono nam niekompletne lub niedokładne informacje o produkcie lub jeśli nasze systemy błędnie zidentyfikują dany produkt jako podlegający ograniczeniom. Na przykład w przypadku produktu, który występuje w dwóch wersjach: bez recepty i na receptę, możemy nałożyć na niego ograniczenia, jeśli nie jesteśmy w stanie określić, która wersja produktu jest wystawiana na sprzedaż. W niektórych przypadkach nasze zasady zabraniają sprzedaży niektórych legalnych produktów. Partnerzy sprzedaży, którzy uważają, że usunęliśmy ich produkt w wyniku błędu, powinni skontaktować się z Działem Obsługi Partnerów Sprzedaży. Sprawdzimy wtedy produkt i w razie potrzeby dokonamy odpowiednich korekt w naszych systemach oraz zmienimy status konta partnera sprzedaży. Zmiana statusu oferty dotyczącej produktu podlegającego ograniczeniom na „Brak w magazynie” nie czyni tej oferty zgodną z wymogami. Jeśli uważasz, że nieprawidłowo zidentyfikowaliśmy Twój produkt jako podlegający ograniczeniom na Amazon, natychmiast zamknij taką ofertę, aby zapewnić zgodność z wymogami na czas odwoływania się od naszej decyzji w Dziale Obsługi Partnerów Sprzedaży.

Wobec partnerów sprzedaży, którzy naruszają nasze zasady lub obowiązujące przepisy prawa, mogą zostać podjęte działania na rzecz egzekwowania tych zasad i przepisów. Ich forma może się różnić w zależności od rodzaju naruszenia i historii konta partnera sprzedaży. Podczas ustalania, jakie kroki należy podjąć, bierzemy pod uwagę różne czynniki dotyczące konta partnera sprzedaży, w tym wagę i liczbę naruszeń oraz inne istotne informacje. Partnerzy sprzedaży, którym odebraliśmy uprawnienia do sprzedaży, w większości przypadków mogą odwołać się od tej decyzji. W niektórych sytuacjach możemy przywrócić partnerowi sprzedaży odebrane uprawnienia, o ile wdrożył on solidny plan działania, który skutecznie eliminuje podstawowe przyczyny naruszeń i zapobiegnie ponownemu wystąpieniu tych i innych naruszeń.

Poniżej przedstawiamy kilka dobrych praktyk, które mogą ułatwić partnerom sprzedaży zapewnianie zgodności z naszymi zasadami:

 • Nie zakładaj, że sprzedaż produktu jest dozwolona dlatego, że produkt ten nie jest wyraźnie wymieniony w wykazie „Przykłady niedozwolonych ofert”, lub dlatego, że ma istniejący ASIN.
 • Wyznacz jednego lub kilku pracowników odpowiedzialnych za sprawdzenie każdego produktu, który zamierzasz sprzedawać. Osoby te muszą posiadać dogłębną i aktualną wiedzę na temat produktów, branży i przepisów prawa mających zastosowanie do tych produktów.
 • Uważnie i regularnie przeglądaj naszą stronę Produkty podlegające ograniczeniom, w tym wykaz „Przykłady niedozwolonych ofert”, a także swój katalog produktów. Dotyczy to wszystkich produktów zawartych w plikach produktowych lub przesyłanych za pomocą zautomatyzowanego systemu.
 • Jeśli zaopatrujesz się w produkty u dostawcy innego niż producent, dołóż wszelkich starań, aby ustalić, jakie jest pochodzenie tych produktów oraz w jakich ramach prawnych mogą być one sprzedawane.
 • Jeśli nie masz pewności, czy możesz sprzedawać dany produkt, nie wystawiaj go.
 • W przypadku sprzedaży leków lub suplementów koniecznie sprawdź skład tych produktów i upewnij się, że sprzedaż wszystkich składników jest dozwolona. Oprócz naszej strony Produkty podlegające ograniczeniom w Internecie dostępne są materiały, które mogą pomóc sprzedawcom zdobyć potrzebne informacje.

Przygotowywanie, wdrażanie i zgłaszanie planu działania w przypadku naruszenia zasad dotyczących produktów podlegających ograniczeniom

Co to jest plan działania?

Plan działania zawiera wyjaśnienie problemów, które doprowadziły do dezaktywacji produktu lub konta, a także opis działań mających na celu rozwiązanie problemów związanych z naruszeniem oraz działań zapobiegawczych, które wdrożono, aby dany problem nie powtórzył się w przyszłości.

Wykonalny plan działania musi odpowiadać na następujące cztery pytania:

 • Na czym polegało naruszenie zasad dotyczących produktów podlegających ograniczeniom lub które zasady zostały naruszone?
 • Jaka była przyczyna naruszenia?
 • Jakie działania naprawcze podjęto w celu rozwiązania problemów związanych z naruszeniem?
 • Jakie działania zapobiegawcze podjęto, aby uniknąć naruszeń w przyszłości?

Plan działania powinien być rzeczowy i konkretny. Skoncentruj się na faktach i zdarzeniach, które doprowadziły do wystąpienia problemu, a nie na omawianiu swojego produktu, biznesu czy swoich klientów. Nie opisuj wszystkich niedawnych problemów związanych z zasadami i jakością sprzedaży, które wystąpiły na Twoim koncie, chyba że są one związane z naruszeniem zasad dotyczących produktów podlegających ograniczeniom, którym musisz się obecnie zająć.

Wykonaj poniższe czynności, aby przygotować, wdrożyć i zgłosić plan działania.

Etap 1: Określenie naruszenia zasad dotyczących produktów podlegających ograniczeniom

Określ naruszenie i opisz je w swoim planie działania. Podaj ASIN lub konkretny rodzaj produktu, a także zasady, które zostały naruszone.

Więcej informacji na temat zasad Amazon dotyczących produktów podlegających ograniczeniom znajdziesz na stronie Ograniczenia dotyczące kategorii, produktów i treści.

Unikaj nadmiernych uproszczeń, ponieważ może to doprowadzić do odrzucenia odwołania:

 • Zbyt ogólne plany: wyrażenie żalu w związku z naruszeniem i złożenie obietnicy poprawy bez podania konkretnego wyjaśnienia lub bez wskazania produktu.
 • Niewłaściwa przyczyna źródłowa: „ASIN nie został utworzony przeze mnie. Produkt był już wcześniej wystawiany w witrynie”. lub „Wystawiono produkt podlegający ograniczeniom”.

Etap 2: Wskazanie przyczyny naruszenia zasad dotyczących produktów podlegających ograniczeniom

Wskaż przyczynę naruszenia i opisz ją w swoim planie działania. Należy jak najdokładniej wyjaśnić, dlaczego doszło do naruszenia.

Etap 3: Podjęcie działań naprawczych w celu rozwiązania problemów związanych z naruszeniem zasad dotyczących produktów podlegających ograniczeniom

Podejmij działania naprawcze niezbędne do rozwiązania problemów związanych z naruszeniem i opisz je w swoim planie działania. Działania te mogą obejmować między innymi:

 • usunięcie niedozwolonego produktu z asortymentu
 • zaktualizowanie strony wystawionego produktu w celu usunięcia niedozwolonych twierdzeń
 • dostarczenie informacji na potwierdzenie zgodności produktu z wymogami
 • usunięcie problemu technicznego.

Etap 4: Podjęcie działań zapobiegawczych w celu uniknięcia w przyszłości naruszeń zasad dotyczących produktów podlegających ograniczeniom

Podejmij działania zapobiegawcze, które pozwolą uniknąć naruszeń w przyszłości, i opisz je w swoim planie działania. Działania te mogą obejmować między innymi:

 • samokształcenie i edukacja pracowników w zakresie jednej lub kilku zasad Amazon dotyczących produktów podlegających ograniczeniom
 • zmiana wewnętrznych procesów lub zasad w celu zagwarantowania, że produkty niedozwolone nie będą wystawiane w przyszłości
 • przeprowadzenie kompleksowej weryfikacji ofert na Amazon i usunięcie produktów, które nie są zgodne ze stosownymi przepisami prawa i zasadami Amazon
 • konsultacje z ekspertem prawnym w zakresie przepisów ustawowych i wykonawczych oraz zasad Amazon.

Upewnij się, że podejmowane działania skutecznie zapobiegną przyszłym naruszeniom dotyczącym produktów podlegających ograniczeniom, i nie wpisuj do planu niewłaściwych działań zapobiegawczych. Na przykład:

 • „Nie mając pewności, czy produkt jest dozwolony, skontaktuję się z Działem Obsługi Partnerów Sprzedaży przed jego wystawieniem”. Amazon nie będzie wstępnie kontrolować ofert pod kątem ich zgodności z wymogami ani nie będzie udzielać porad prawnych. Kierowanie pytań o możliwość sprzedaży produktu do Działu Obsługi Partnerów Sprzedaży nie jest efektywną metodą zapewniania zgodności z wymogami.
 • „Nie mając pewności co do zgodności oferty z wymogami, ustawię jej status na Nieaktywne (Brak w magazynie), aby uniknąć dodatkowych naruszeń”. Zmiana statusu ofert na Zamknięte lub Nieaktywne (Brak w magazynie) nie zapobiegnie dezaktywacji Twojego konta sprzedawcy, jeśli okaże się, że produkty, których dotyczą te oferty, są niedozwolone.

Etap 5: Zgłaszanie planu działania

Aby zgłosić plan działania, zapoznaj się z instrukcjami w górnej części panelu Kondycja konta w Seller Central.

Uwaga: Amazon założy, że wszystkie działania naprawcze i zapobiegawcze opisane w Twoim planie zostały wdrożone w momencie jego zgłoszenia. W przypadku wystąpienia nowych naruszeń, które są takie same jak wcześniejsze naruszenia lub bardzo do nich podobne, konieczne będzie przedstawienie nowego planu działania dotyczącego tych naruszeń. Nie będzie można przekształcić ani ponownie użyć poprzedniego planu działania.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates