Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Zasady tworzenia ASIN

Limit tworzenia numerów ASIN

Aby chronić doświadczenia zakupowe naszych klientów, ograniczamy liczbę ofert (ofert i ASIN), które można utworzyć w danym tygodniu, dopóki nie utworzysz historii sprzedaży w serwisie Amazon. Wraz ze wzrostem sprzedaży Twoje możliwości wzrosną. Zachęcamy do ustalania priorytetów produktów, które wystawiasz, aby szybko zwiększyć sprzedaż.

Ponadto, jeśli jesteś uznanym sprzedawcą i utworzyłeś(-aś) dużą liczbę nowych ofert, zastrzegamy sobie prawo do tymczasowego usunięcia możliwości tworzenia nowych ofert. Twój status będziemy oceniać co tydzień.

Jeśli uważasz, że uprawnienia do tworzenia ofert zostały Ci odebrane w wyniku błędu, skontaktuj się z Działem Obsługi Partnerów Sprzedaży .

Zasady dotyczące wariantów

Następujące niedozwolone praktyki, dotyczące zarówno nadrzędnego ASIN, jak i relacji między nadrzędnym i podrzędnym ASIN, są przykładami nieprawidłowego użycia wariantów. Praktyki te skutkują negatywnymi wrażeniami z zakupów i mogą doprowadzić do tymczasowego lub trwałego odebrania uprawnień do sprzedaży lub tworzenia kodów ASIN:

 • modyfikowanie strony produktu (nadrzędnego lub podrzędnego) w taki sposób, aby różniła się zasadniczo od pierwotnej oferty produktu
 • modyfikowanie strony produktu nadrzędnego w taki sposób, aby nie pasowała do produktów podrzędnych
 • dodawanie niewłaściwych wariantów podrzędnych niebędących rzeczywistymi wariantami produktu nadrzędnego w tym m.in.:
  • dodawanie produktów, które różnią się zasadniczo od nadrzędnego ASIN
  • dodawanie zdjęć lub nazw produktów, które różnią się zasadniczo od nadrzędnego ASIN
  • dodawanie produktów, które są nowszymi wersjami lub modelami nadrzędnego ASIN
 • dodawanie do istniejącego produktu nadrzędnego wariantu w postaci wielu sztuk w opakowaniu, o ile produkt nie został wytworzony w tej postaci przez producenta.
  • Jeśli masz utworzoną ofertę wielu sztuk w opakowaniu, ale produkt nie jest sprzedawany w tej postaci bezpośrednio przez producenta, dopasuj ją do strony identycznego produktu. Jeśli strona identycznego produktu nie istnieje, utwórz nową stronę produktu z unikatowym UPC.
  • Dodawanie produktu podrzędnego w postaci opakowania zawierającego wiele sztuk, powstałego poprzez utworzenie pakietu zawierającego co najmniej dwa takie same produkty, np. utworzenie opakowania zawierającego sześć sztuk poprzez utworzenie pakietu zawierającego dwa opakowania po trzy sztuki. Produkty zawierające wiele sztuk w opakowaniu muszą być pakowane przez producenta. Klient, który chce kupić co najmniej dwie sztuki tego samego produktu, może wybrać interesującą go liczbę produktów podczas zakupu.

Uwaga: Więcej informacji znajdziesz na stronie Ogólne informacje dotyczące wariantów.

Zasady dotyczące tworzenia zduplikowanych kodów ASIN

Tworzenie nowego ASIN, gdy produkt już istnieje w katalogu Amazon, jest zabronione i może spowodować tymczasowe zawieszenie lub trwałe usunięcie uprawnień do tworzenia ASIN lub sprzedaży.

Dopasowanie produktów do istniejących produktów w katalogu Amazon pomaga zwiększyć zadowolenie klienta. Dopasowanie do istniejącego produktu zamiast tworzenia duplikatu oferty pozwala w pełni korzystać z zainteresowania kupujących i ruchu dla tego produktu.

W jaki sposób tworzone są duplikaty?

Duplikaty są najczęściej tworzone, gdy wystąpi jedna lub więcej z następujących czynności:

 • Użytkownik nieprawidłowo używa UPC, EAN, ISBN, ASIN lub JAN nienależących do produktu (np. z innego produktu) w celu identyfikacji sprzedawanego produktu.
 • Wprowadzone zostaną odrębne UPC, EAN, ISBN lub JAN dla identycznych produktów. Na przykład:
  • Przypisujesz produktowi nowe UPC lub EAN na każdym rynku Amazon, na którym sprzedajesz produkt.
  • Przypisujesz nowe UPC lub EAN dla zgodnych produktów, takich jak ładowarka do laptopów, która jest zgodna z wieloma laptopami.
 • Otrzymałeś(-aś) zwolnienie z wymogu podania identyfikatora produktu dla produktu, który faktycznie ma identyfikator produktu. Wystawienie go bez identyfikatora spowoduje utworzenie duplikatu.

Wskazówki, aby uniknąć tworzenia zduplikowanych numerów ASIN

Upewnij się, że podczas wystawiania produktu zawsze używasz odpowiedniego kodu UPC, EAN, ISBN, ASIN lub JAN. Kody są wiarygodnymi danymi, które można wykorzystać do dopasowania produktów do istniejących produktów w katalogu. Używanie nieprawidłowych kodów UPC, EAN, ISBN, ASIN lub JAN do wystawiania produktu jest zabronione i może skutkować zawieszeniem lub trwałym usunięciem uprawnień do tworzenia ASIN. Poniżej znajdziesz alternatywne rozwiązania pomocne przy wystawianiu ofert produktów bez przypisanego standardowego identyfikatora produktu:

Rejestracja marki w Amazon

Jeśli jesteś właścicielem marki lub producentem produktów, które oferujesz, i jesteś w stanie jednoznacznie zidentyfikować każdy z nich za pomocą innych atrybutów, np. numeru modelu, prawdopodobnie spełniasz warunki rejestracji marki w Amazon Brand Registry, co pozwoli Ci na używanie alternatywnego identyfikatora produktu.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Amazon Brand Registry.

Wniosek o zwolnienie z obowiązku podania UPC na poziomie marki lub SKU

Jeśli potwierdzono, że w przypadku produktu, który oferujesz, nie jest znany UPC, EAN, ISBN, ASIN ani JAN, oraz jeśli oferujesz unikatowy asortyment, możesz ubiegać się o zwolnienie z obowiązku podania UPC na poziomie marki lub SKU. Więcej informacji na temat warunków, które trzeba spełnić, znajdziesz na stronie Wystawianie oferty produktu bez przypisanego GTIN (UPC, EAN, JAN lub ISBN).

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates