Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Standardy łańcucha dostaw

Oczekujemy, że wszystkie produkty przeznaczone do sprzedaży w sklepach Amazon lub przesyłane do Amazon będą wytwarzane i produkowane zgodnie ze standardami łańcucha dostaw Amazon, nawet jeśli są one bardziej restrykcyjne niż obowiązujące przepisy prawa. Z zaangażowaniem dążymy do zapewnienia produkcji towarów z poszanowaniem praw człowieka, środowiska naturalnego oraz podstawowej godności pracowników.

Analizujemy wiarygodne zarzuty lub zgłoszenia dotyczące naruszeń naszych standardów łańcucha dostaw w odniesieniu do m.in. następujących kwestii:

  • praca przymusowa, niewola kontraktowa lub praca dzieci
  • dyskryminacja, nękanie lub fizyczna, werbalna lub psychiczna przemoc wobec pracowników
  • kwestie związane ze środowiskiem, takie jak zrzuty odpadów przemysłowych lub niebezpiecznych, stwarzających zagrożenie dla pracowników lub społeczeństwa
  • niebezpieczne warunki pracy
  • naruszenie norm etycznych.

Możemy poprosić Cię o dostarczenie pewnych dokumentów dotyczących Twoich produktów lub łańcucha dostaw.

Jeśli uznamy, że Twoje produkty są wytwarzane z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa lub którejkolwiek z naszych zasad, w tym naszych standardów łańcucha dostaw, podejmiemy odpowiednie działania naprawcze. Mogą to być m.in.: zwrot zapasów na Twój koszt, natychmiastowe zawieszenie lub odebranie uprawnień do sprzedaży, zniszczenie zapasów w naszych centrach logistycznych bez zwrotu kosztów lub zakończenie relacji biznesowych.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates