Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Suplementy diety

Suplementy diety to artykuły spożywcze, które mają na celu uzupełnienie normalnej diety. Suplementy zawierają składniki o działaniu odżywczym lub fizjologicznym, co oznacza, że wywołują fizyczny efekt w ludzkim ciele. Przykłady suplementów diety obejmują witaminy, minerały, pierwiastki śladowe, aminokwasy, błonnik, rośliny lub ekstrakty ziołowe.

Wymogi obowiązujące w UE: Aby upewnić się, że produkty te są bezpieczne do spożycia, stworzono wiele różnych wymagań dotyczących ich składu i prezentacji. Te dodatkowe wymogi są określone w kilku europejskich aktach prawnych.Głównym z nich jest dyrektywa UE 2002/46/WE. Niniejsza dyrektywa jest wdrażana przez ustawodawstwo krajowe w każdym państwie członkowskim; mogą więc występować niewielkie różnice w podejściu w zależności od jurysdykcji. Jednym z przykładów takich różnic może być to, czym jest suplement diety i które składniki mogą być zawarte w suplemencie diety.

Suplementy diety sprzedawane są w dawkach w postaci tabletek, kapsułek, tabletek powlekanych lub proszków i płynów przeznaczonych do spożycia w małych, odmierzonych ilościach. W przeciwieństwie do zwykłych produktów spożywczych, do suplementów diety należy dołączyć informację na temat zalecanej dawki oraz inne obowiązkowe informacje i ostrzeżenia dla konsumentów, na przykład o obowiązku przechowywania w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Wymogi obowiązujące w Zjednoczonym Królestwie: Aby upewnić się, że produkty te są bezpieczne do spożycia, stworzono wiele różnych wymagań dotyczących ich składu i prezentacji. Te dodatkowe wymogi zostały określone w kilku brytyjskich aktach prawnych.Głównym z nich jest Rozporządzenie w sprawie suplementów diety (Anglia) z 2003 r.

Suplementy diety sprzedawane są w dawkach w postaci tabletek, kapsułek, tabletek powlekanych lub proszków i płynów przeznaczonych do spożycia w małych, odmierzonych ilościach. W przeciwieństwie do zwykłych produktów spożywczych, do suplementów diety należy dołączyć informację na temat zalecanej dawki oraz inne obowiązkowe informacje i ostrzeżenia dla konsumentów, na przykład o obowiązku przechowywania w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Poniżej prezentujemy przegląd wymogów dotyczących sprzedaży i etykietowania suplementów diety. Należy również zapoznać się z broszurą Agencji ds. Standardów Żywności (FSA) na temat suplementów diety: https://www.food.gov.uk/sites/default/files/media/document/foodsupplementsenglish_0.pdf

Ograniczenia dotyczące suplementów diety

Suplementy diety są na Amazon objęte określonymi ograniczeniami. Aby sprzedawać suplementy diety, konieczne jest uzyskanie zgody. Wniosek o zgodę można złożyć tutaj.

Ponadto na niektórych rynkach wymagane jest krajowe zgłoszenie przed wprowadzeniem do obrotu, zanim dany suplement diety będzie można oferować i sprzedawać na Amazon w tej jurysdykcji.

Wymagania dotyczące oferowania suplementów diety

 • Produkty, które sprzedajesz, muszą być nowe.
 • Wszystkie produkty muszą być przeznaczone do sprzedaży w UE i zgodne ze wszystkimi obowiązującymi w UE (lub krajowymi) przepisami i regulacjami.
 • Dla każdego produktu wymagany jest prawidłowy kod kreskowy (identyfikator produktu) zarejestrowany i powiązany z produktem.
 • Konieczne jest wystawianie ofert produktów pod właściwą kategorią w szablonie pliku do aktualizowania zapasów dla kategorii Zdrowie i higiena osobista . Dzięki temu Twoje oferty będą poprawnie zaklasyfikowane i będą przekazywać klientom poprawne, odpowiednie informacje.

Poniższa lista zawiera uściślenie rodzaju produktów, które należy przesyłać pod kategorią Suplementy diety. Nie jest ona jednak wyczerpująca. Jeśli nie widzisz swojego produktu na tej liście lub nie masz pewności co do rodzaju produktów, do którego należy przyporządkować Twój produkt, skontaktuj się z Działem Obsługi Partnerów Sprzedaży .

Możesz również zapoznać się z naszą stroną pomocy na temat rodzajów produktów do higieny osobistej oraz z naszą listą dozwolonych i zakazanych ofert dla kategorii Leki, akcesoria do leków i suplementy diety.

Wymagania dotyczące etykietowania

Oprócz informacji wymaganych na mocy Rozporządzenia 1169/2011 w sprawie informacji dotyczących żywności dla konsumentów na etykiecie suplementu diety należy uwzględnić następujące informacje:

 • Oznaczenie „suplement diety”
 • Nazwa(-y) składników odżywczych lub substancji charakteryzujących produkt, mających działanie odżywcze lub fizjologiczne
 • Porcja zalecana do codziennego spożycia
 • Ostrzeżenie, aby nie przekraczać podanej zalecanej dawki dobowej
 • Stwierdzenie, że suplementy diety nie powinny być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety
 • Oświadczenie, że produkt powinien być przechowywany w miejscu niedostępnym dla małych dzieci
 • Ilość składników o działaniu odżywczym lub fizjologicznym obecnych w produkcie. Należy je zadeklarować w postaci numerycznej i w ilości na porcję produktu, zgodnie z zaleceniami do codziennego spożycia.
 • Informacje o witaminach i minerałach muszą być również wyrażone jako procent referencyjnych wartości spożycia wymienionych w informacjach dotyczących żywności dla konsumentów.

Oświadczenia

Na etykiecie można stosować wyłącznie oświadczenia żywieniowe i zdrowotne zatwierdzone zgodnie z Rozporządzeniem UE (WE) nr 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności („Rozporządzenie”).

Celem rozporządzenia jest ochrona konsumentów przed wprowadzającymi w błąd i fałszywymi oświadczeniami dotyczącymi produktów oraz harmonizacja przepisów w całej UE w celu ułatwienia handlu.

Oświadczenia żywieniowe

Oświadczenie żywieniowe to każde oświadczenie, w którym stwierdza się, sugeruje lub daje do zrozumienia, że dana żywność ma szczególne korzystne właściwości odżywcze ze względu na obecność, brak, zwiększony lub obniżony poziom wartości energetycznej lub określonego składnika odżywczego lub innej substancji. Oświadczenia żywieniowe dostarczają informacji o składzie odżywczym żywności, na przykład „źródło wapnia”, „niska zawartość tłuszczu”, „bogate w błonnik” lub „obniżona zawartość soli”.

W odniesieniu do żywności mogą być sporządzane tylko oświadczenia żywieniowe wymienione w załączniku do Rozporządzenia i tylko wtedy, gdy produkt spełnia konkretne warunki stosowania tego oświadczenia. Na przykład oświadczenie w sprawie „obniżonej zawartości tłuszczu” można stosować wyłącznie do produktów zawierających nie więcej niż 3 g tłuszczu na 100 g w przypadku substancji stałych.

Oświadczenia zdrowotne

Oświadczenie zdrowotne to każde oświadczenie, w którym stwierdza się, sugeruje lub daje do zrozumienia, że istnieje związek między kategorią żywności, produktem żywieniowym lub jednym z jego składników a zdrowiem. Dozwolone są wyłącznie oświadczenia zdrowotne zatwierdzone przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i Komisję Europejską. Rejestr UE zawiera wykaz konkretnych oświadczeń zdrowotnych oraz wyniki ich oceny (niezależnie od statusu ich zatwierdzenia), jak również warunki ich stosowania. Przykład konkretnego oświadczenia zdrowotnego: „wapń pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu kości”. Dopuszcza się oświadczenia bardziej ogólne i niekonkretne, takie jak „dobre dla Ciebie” lub „zdrowe”, jeżeli dołączono do nich odpowiednie, konkretne, zatwierdzone oświadczenie zdrowotne wymienione w rejestrze UE, pod warunkiem że spełniają one konkretne warunki stosowania.

Oświadczenia zdrowotne nie mogą:

 • Sugerować, że niejedzenie danego produktu żywieniowego może mieć (negatywny) wpływ na zdrowie
 • Odnosić się do tempa lub ilości utraty wagi
 • Odnosić się do zaleceń konkretnych lekarzy lub pracowników służby zdrowia

Ogólnie rzecz biorąc, oświadczenia nie mogą być fałszywe, niejednoznaczne ani wprowadzające w błąd, nie mogą zachęcać do nadmiernego spożywania żywności, popierać tego, ani sugerować, że zrównoważona dieta nie może dostarczyć niezbędnych składników odżywczych. Oświadczenia nie mogą budzić wątpliwości co do bezpieczeństwa lub zdatności odżywczej innych produktów spożywczych. Nie mogą one odnosić się do zmian w funkcjonowaniu organizmu, które mogą wywołać lub wykorzystać strach konsumenta.

Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne są dozwolone tylko wtedy, gdy można oczekiwać, że przeciętny konsument zrozumie korzystne skutki wyrażone w oświadczeniu. Jak wspomniano powyżej, jeżeli stosowane są oświadczenia dotyczące ogólnego dobrego samopoczucia (takie jak „superfoods”, „antyoksydanty”, „dobre dla Ciebie”), konieczne jest dołączenie do nich konkretnych oświadczeń zdrowotnych, tzn. wyjaśnień, dlaczego dany produkt jest uznawany za „superfood”. Na przykład makrelę, jako część zdrowej zrównoważonej diety, można uznać za superfood, ponieważ jest źródłem kwasów tłuszczowych Omega-3 (zawiera x mg kwasu eikozapentaenowego i kwasu dokozaheksaenowego na 100 g i na 100 kcal). Kwas Omega 3 przyczynia się do prawidłowej czynności serca.

Oświadczenia medyczne

Nie można twierdzić, że suplementy diety mają właściwości zapobiegania chorobom u ludzi lub ich leczenia, lub odwoływać się do takich właściwości. W przypadku suplementów diety tego rodzaju oświadczenia medyczne nigdy nie są dozwolone. Tylko produkty licencjonowane jako produkty lecznicze mogą być opatrzone takimi oświadczeniami.

Nowatorskie produkty spożywcze i zakazane składniki

Załączniki do dyrektywy 2002/46/WE zawierają wykaz witamin i minerałów oraz ich form chemicznych dopuszczonych do stosowania w produkcji suplementów diety. Aby można było rozważyć włączenie dodatkowych witamin i minerałów do tego wykazu, konieczne jest zatwierdzenie ich przez Komisję po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa przez EFSA.

„Nowatorskie produkty spożywcze” to żywność, która nie była powszechnie spożywana przez ludzi na terenie UE przed dniem 15 maja 1997 r. Nowatorskie produkty spożywcze mogą być nowo opracowaną, innowacyjną żywnością, żywnością wytwarzaną przy użyciu nowych technologii i procesów produkcyjnych, a także żywnością, która jest lub była tradycyjnie spożywana poza UE. Przykłady nowatorskich produktów spożywczych obejmują nowe źródła witaminy K (menachinon) lub ekstrakty z istniejącej żywności (olej z kryla antarktycznego bogaty w fosfolipidy), produkty rolne z państw trzecich (np. nasiona chia, sok owocowy noni) lub żywność pochodząca z nowych procesów produkcyjnych (żywność poddana działaniu promieniowania UV, np. mleko, chleb, grzyby i drożdże).

Przed wprowadzeniem nowatorskich produktów spożywczych do obrotu w UE należy przeprowadzić ocenę bezpieczeństwa i wydać zezwolenie przed dopuszczeniem do obrotu.

Oprócz nowatorskich produktów spożywczych nie dopuszcza się również stosowania niektórych innych składników w suplementach diety. Na przykład jako składniki w produkcji suplementów diety niedozwolone są następujące substancje:

 • Niektóre zakazane składniki ziołowe, w szczególności przeznaczone do celów leczniczych, takie jak ziele efedryny i kava kava
 • Składniki lecznicze, w tym składniki dopuszczone jako tradycyjne leki ziołowe, oraz
 • Lecznicze ilości składników zwykle dozwolonych

Produkty sprzedawane w serwisie Amazon nie mogą zawierać żadnych niezatwierdzonych składników (na przykład niezatwierdzonych witamin lub minerałów, dodatków lub środków aromatyzujących), nowatorskich produktów spożywczych ani zakazanych składników.

Bezpieczne górne granice

Aby zapewnić bezpieczeństwo spożycia suplementów diety, producent musi wziąć pod uwagę bezpieczne górne granice ustalone na podstawie naukowej oceny ryzyka oraz dane dotyczące spożycia witamin i minerałów z innych produktów spożywczych, przy jednoczesnym uwzględnieniu dawki witamin i minerałów uznawanej za odpowiednią dla przeciętnego człowieka. EFSA opublikowała opinie naukowe na temat bezpiecznych górnych granic dla różnych witamin, minerałów i innych substancji. Niektóre państwa członkowskie mają maksymalne limity prawne dotyczące witamin i minerałów, podczas gdy inne udzielają jedynie wskazówek. Na przykład Zjednoczone Królestwo posiada Wytyczne dotyczące górnych granic dla witamin i minerałów z grupy ekspertów ds. minerałów i witamin.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates