Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Zasady Amazon dotyczące nazwy marki

Na tej stronie wyjaśniamy zasady Amazon dotyczące nazwy marki, w tym następujące zagadnienia:

 • komunikaty o błędach związane z zasadami Amazon dotyczącymi nazwy marki
 • definicja marki, definicja produktu niemarkowego
 • prawidłowe stosowanie atrybutu marki
 • często zadawane pytania
 • wyjątki od zasad Amazon dotyczących nazwy marki.

Zasady Amazon dotyczące nazwy marki wyjaśniają, jak używać atrybutu marki w przypadku kodów ASIN. Atrybut marki wystawionego produktu powinien być zgodny z nazwą marki, która wyprodukowała produkt (tzn. w przypadku produktu AmazonBasics na stronie produktu powinna zawsze wyświetlać się informacja „by AmazonBasics”).

Amazon uważa markę za nazwę reprezentującą produkt lub zestaw produktów. Produkty tej samej marki mają wspólną nazwę, logo lub inny znak identyfikacyjny, który pojawia się na produktach lub ich opakowaniach i pozwala odróżnić te produkty od podobnych produktów nienależących do tej marki.

 • Każdy nowy atrybut marki musi zostać zatwierdzony przez Amazon, zanim będzie można wystawić produkty z nowym atrybutem marki. U dołu strony znajdziesz listę kodów błędów, które mogą pojawić się w przypadku wystawiania produktów, a także instrukcje dotyczące działań, które należy podjąć w przypadku ich pojawienia się.
 • Jeśli wystawiasz produkt niemarkowy, w polu atrybutu marki podaj Niemarkowe.

Komunikaty o błędach związane z zasadami Amazon dotyczącymi nazwy marki

Jeśli podczas próby utworzenia nowego ASIN pojawi się jeden z wymienionych poniżej komunikatów o błędzie, kliknij link w tym komunikacie. Otworzy się automatycznie wygenerowany wniosek o zgodę na sprzedaż, który pozwoli Ci rozpocząć proces zatwierdzania nazwy Twojej marki. Aby przyspieszyć rozpatrzenie wniosku, upewnij się, że Twoje dokumenty spełniają wszystkie wymagania wskazane we wniosku o zgodę na sprzedaż.

Kod błędu Komunikat o błędzie Wymagane informacje
5664 Zauważyliśmy, że prawdopodobnie wystawiasz produkt niemarkowy, ale nie stosujesz wartości Niemarkowe jako nazwy marki, co jest sprzeczne z zasadami dotyczącymi nazwy marki. Jeśli uważasz, że przestrzegasz naszych zasad, skontaktuj się z Działem Obsługi Partnerów Sprzedaży, podając kod błędu 5664.

Kontaktując się z Działem Obsługi Partnerów Sprzedaży, podaj następujące informacje:

 • nazwa marki użyta podczas wystawiania produktu
 • rzeczywiste zdjęcia produktu, opakowania lub obu tych elementów, na których widoczny jest znak marki (zdjęcia mogą przedstawiać produkt, opakowanie lub oba te elementy trzymane w dłoni lub umieszczone na stole; oznaczenie marką musi być trwałe)
 • w przypadku szablonów pliku produktowego – numer partii z raportu z przetwarzania zapasów.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Zasady dotyczące nazwy marki.

Nazwa marki użyta podczas wystawiania produktu. Jeśli podany atrybut nazwy marki to rodzaj produktu, opis produktu, numer modelu lub jakakolwiek informacja inna niż nazwa marki, odrzucimy wniosek.

Zdjęcia produktu, opakowania lub obu tych elementów muszą spełniać następujące kryteria:

 • Oznaczenie marką jest trwałe.
 • Znak marki na produkcie, opakowaniu lub obu tych elementach odpowiada dokładnie nazwie marki użytej podczas wystawiania produktu.
 • Jakość zdjęć nie musi być taka sama, jak w przypadku kodów ASIN. Produkt, opakowanie lub oba te elementy mogą być trzymane w dłoni lub umieszczone na stole.

Przykład zdjęcia spełniającego wszystkie wymagania dla nazwy marki AmazonBasics:


W przypadku szablonów pliku produktowego – numer partii z raportu z przetwarzania zapasów.

5665

Złóż wniosek o zatwierdzenie swojej marki.

Wprowadzona nazwa marki nie została zatwierdzona przez Amazon. Złóż wniosek o zatwierdzenie swojej marki, abyśmy mogli go rozpatrzyć. Jeśli nazwa marki zostanie zatwierdzona, będzie można jej używać podczas wystawiania produktów.

Czym jest marka? Czym jest produkt niemarkowy?

Co uważa się za markę na Amazon?

Amazon uważa markę za nazwę reprezentującą produkt lub zestaw produktów. Produkty tej samej marki mają wspólną nazwę, logo lub inny znak identyfikacyjny, który pojawia się na produktach lub ich opakowaniach i pozwala odróżnić te produkty od podobnych produktów nienależących do tej marki. Marki posiadają często znaki towarowe pełniące funkcję wspólnej nazwy lub logo.

Na przykład, marka AmazonBasics produkuje wiele różnych produktów, takich jak plecaki, baterie i artykuły kuchenne. Atrybut marki w przypadku każdego produktu AmazonBasics powinien mieć wartość AmazonBasics, niezależnie od tytułu ASIN czy sprzedawcy.

Atrybut marki to pole, w którym sprzedawcy wpisują wartość zwaną wartością marki, podczas tworzenia lub edycji ASIN. Wartość marki powinna odpowiadać nazwie marki, która wyprodukowała produkt, a nie rodzajowi czy opisowi produktu.

Klienci widzą obecnie atrybut marki jako notkę na stronie produktu oznaczonego ASIN, znajdującą się powyżej lub poniżej nazwy produktu. Kupujący mogą kliknąć atrybut marki dotyczący danego ASIN, aby znaleźć inne produkty tej samej marki, dlatego ważne jest, aby dostarczać właściwe informacje.

Marka nie może być jednostką SKU ani opisem ASIN, ani też jakąkolwiek inną nazwą nieznajdującą się na oznaczonych marką produktach lub opakowaniach. Nazwa konta sprzedawcy nie będzie uważana za ważną markę, chyba że Twoje produkty lub ich opakowania są również oznaczone tą nazwą. Oznaczenie produktów i opakowań marką musi być trwałe.

Jeśli Twoje produkty lub opakowania nie są oznaczone marką, ale dysponujesz zarejestrowanym znakiem towarowym swojej marki, możesz dokonać rejestracji w . Pozwoli Ci to wystawiać produkty oznaczone kodami ASIN z użyciem nazwy swojej marki jako wartości marki.

Sprzedawcy nie mogą posługiwać się fałszywymi informacjami o istniejącej marce w przypadku swoich kodów ASIN. Na przykład, nie możesz zastosować wartości Amaz0nB4$1c$ w swoim atrybucie marki ASIN, jeśli próbujesz wystawić produkt AmazonBasics.

Na poniższej stronie produktu w atrybucie marki (czerwony kwadrat) widnieje wartość marki AmazonBasics. Ponadto oznaczenie produktu marką jest trwałe.

Czym jest produkt niemarkowy?

Gdy produkt jest niemarkowy, oznacza to, że produkt nie należy do żadnej marki. W takich przypadkach koniecznie nadaj atrybutowi marki wartość Niemarkowe, aby wskazać, że produkt nie jest powiązany z żadną marką. Produkty niemarkowe nie mają wspólnej nazwy, logo ani innej nazwy służącej do oznaczania produktów lub ich opakowań.

Jeśli produkt nie posiada identyfikatora produktu, takiego jak Global Trade Item Number (GTIN) czy Universal Product Code (UPC), musisz uzyskać zgodę od Amazon na wystawianie produktów niemarkowych w wybranym kraju i w wybranej kategorii produktów. Więcej informacji na temat uzyskiwania zgody na wystawianie produktów bez identyfikatora znajdziesz na stronie Wystawianie produktów nieposiadających identyfikatora produktu. Musisz uzyskać taką zgodę w przypadku każdego kraju i każdej kategorii produktów, w których chcesz wystawiać produkty niemarkowe bez identyfikatora produktu.

Prawidłowe stosowanie atrybutu marki

Kiedy sprzedawcy powinni używać nazwy marki jako wartości marki ASIN?

Użyj nazwy marki jako wartości marki, gdy produkt, który sprzedajesz, należy do wspomnianej marki. Marki oznaczają swoje produkty, opakowania lub oba te elementy swoją nazwą. Nazwa ta pozwoli Ci określić wartość, którą należy zastosować w atrybucie marki. Na przykład, pojemnik białka w proszku pochodzący od OWN PWR będzie miał nadrukowaną na opakowaniu nazwę OWN PWR. W takim wypadku ASIN powinien również mieć wartość OWN PWR w atrybucie marki.

ASIN Wartość marki ASIN Komentarze
OWN PWR Wartość marki jest prawidłowa. Wartość marki to OWN PWR, ponieważ produkt pochodzi z OWN PWR i jest oznaczony nazwą OWN PWR.
OWN PWR białko serwatkowe

Wartość marki jest nieprawidłowa. Wartość marki ASIN nie jest zgodna ze znakiem marki na produkcie.

Ponieważ produkt pochodzi od OWN PWR i jest oznaczony nazwą tej marki, prawidłową wartością marki jest OWN PWR.

AmazonBasics Atrybut marki został użyty prawidłowo. Atrybut marki to AmazonBasics, ponieważ produkt pochodzi od AmazonBasics i jest oznaczony nazwą marki AmazonBasics.
Value Resale Shop

Atrybut marki został użyty nieprawidłowo. Atrybut marki to nazwa konta sprzedawcy, a nie nazwa marki widniejąca na produkcie.

Ponieważ produkt pochodzi od AmazonBasics i jest oznaczony nazwą tej marki, prawidłowym atrybutem marki jest AmazonBasics.

amazonbasics_mouse_black

Atrybut marki został użyty nieprawidłowo. Atrybut marki to SKU ASIN, a nie nazwa marki na produkcie.

Ponieważ produkt pochodzi od AmazonBasics i jest oznaczony nazwą tej marki, prawidłowym atrybutem marki jest AmazonBasics.

GBbFP054dfo78

Atrybut marki został użyty nieprawidłowo. Atrybut marki to losowe litery i cyfry, a nie nazwa marki widniejąca na produkcie.

Ponieważ produkt pochodzi od AmazonBasics i jest oznaczony nazwą tej marki, prawidłowym atrybutem marki jest AmazonBasics.

Kiedy sprzedawcy powinni stosować wartość Niemarkowe jako wartość marki ASIN?

Użyj wartości marki Niemarkowe, gdy produkt, który sprzedajesz, nie należy do żadnej marki. Na przykład, paczka ręczników papierowych nienależących do żadnej marki nie byłaby oznaczona marką, więc w przypadku takiego ASIN należy stosować wartość marki Niemarkowe.

Gdy produkt jest oznaczony marką, nie należy stosować wartości Niemarkowe. Na przykład, mysz komputerowa, która jest oznaczona marką AmazonBasics w sposób trwały, nie powinna mieć wartości marki Niemarkowe. Zamiast tego należy stosować wartość marki AmazonBasics.

ASIN Wartość marki ASIN Komentarze
Niemarkowe Wartość marki jest prawidłowa. Atrybut marki to Niemarkowe, ponieważ produkt nie należy do żadnej marki i nie jest oznaczony nazwą żadnej marki.
Niemarkowe

Wartość marki jest nieprawidłowa. Atrybut marki to Niemarkowe, chociaż produkt należy do marki.

Ponieważ produkt pochodzi od AmazonBasics i jest oznaczony nazwą tej marki, prawidłową wartością marki jest AmazonBasics.

Jaką wartość marki należy stosować dla ASIN, jeśli produkt jest oznaczony więcej niż jedną nazwą marki?

Oznaczaj produkty marką zgodnie z wytycznymi producenta lub właściciela praw do marki.

Jaką wartość marki należy stosować dla ASIN, jeśli produkt jest kompatybilny z produktem oznaczonym inną marką?

Wartość marki zastosowana w przypadku ASIN powinna pokrywać się z samym produktem. Na przykład, jeśli produkt był niemarkowym kablem USB do ładowania kompatybilnym z głośnikami AmazonBasics, należy stosować wartość marki Niemarkowe. Więcej informacji na temat warunków dotyczących zgodności znajdziesz na stronie Zasady Amazon dotyczące własności intelektualnej.

ASIN Wartość marki ASIN Komentarze
AmazonBasics Wartość marki jest prawidłowa. Wartość marki to AmazonBasics, ponieważ produkt pochodzi od AmazonBasics i jest oznaczony nazwą marki AmazonBasic.
Niemarkowe Wartość marki jest prawidłowa. Tytuł wskazuje zgodność, nie sugerując, że jest produkt jest oznaczony marką AmazonBasics. Wartość marki to Niemarkowe, ponieważ produkt nie należy do żadnej marki i nie jest oznaczony nazwą żadnej marki.
Kabel USB do ładowania o długości sześciu stóp, kompatybilny z głośnikami AmazonBasics AmazonBasics

Wartość marki jest nieprawidłowa. Wartość marki to AmazonBasics, ale produkt nie należy do marki AmazonBasics.

Ponieważ produkt nie należy do żadnej marki i nie jest oznaczony nazwą żadnej marki, prawidłowa wartość marki to Niemarkowe.

Wireless Speaker Inc. Kabel USB do ładowania o długości sześciu stóp, kompatybilny z głośnikami AmazonBasics Wireless Speaker Inc. Wartość marki jest prawidłowa. Tytuł wskazuje zgodność, nie sugerując, że jest produkt jest oznaczony marką AmazonBasics. Wartość marki to Wireless Speaker Inc., ponieważ produkt pochodzi od Wireless Speaker Inc. i jest oznaczony nazwą marki Wireless Speaker Inc.

Często zadawane pytania

Czy w przypadku produktów z kategorii Druk na żądanie należy stosować wartość Niemarkowe, czy nazwę marki produktu?

Podmioty oferujące druk na żądanie wykonują nadruki na wielu różnych produktach, takich jak koszulki, kubki do kawy czy zasłony, w momencie składania zamówienia przez klienta.

W przypadku produktów z kategorii Druk na żądanie należy stosować wartość marki Niemarkowe, jeśli produkt lub opakowanie nie są oznaczone marką, chyba że posiadasz zarejestrowany znak towarowy. W takim wypadku możesz dokonać rejestracji w . Pozwoli Ci to wystawiać produkty oznaczone kodami ASIN z użyciem nazwy swojej marki jako wartości marki. Jeśli produkt lub opakowanie przedsiębiorcy oferującego druk na żądanie są oznaczone marką, wartością marki w przypadku tych kodów ASIN powinna być nazwa tego przedsiębiorcy.

W jaki sposób sprzedawcy powinni oznaczać marką kody ASIN biorące udział w programie Amazon Renewed?

W przypadku kodów ASIN biorących udział w programie Amazon Renewed należy stosować wartość marki oryginalnego produktu. Na przykład, jeśli w ramach programu Amazon Renewed wystawiasz bezprzewodową mysz AmazonBasics, zastosuj wartość marki AmazonBasics.

Co to znaczy, że oznaczenie marką jest trwałe?

Umieszczenie nadruku z nazwą marki na opakowaniu byłoby uznane za trwałe oznaczenie marką. Naklejka nie byłaby uznana za trwałe oznaczenie marką, ponieważ może zostać dodana po zakończeniu produkcji. Jeśli produkt lub opakowanie nie są oznaczone żadną marką, należy stosować wartość marki Niemarkowe.

W przypadku niektórych produktów, takich jak meble czy biżuteria, oznaczenie marką nie może być trwałe. W takich wypadkach trwałe oznaczenie marką musi być widoczne na opakowaniu. Inne produkty, takie jak etui na telefon lub odzież, mogą same być oznaczone marką.

Co zrobić, jeśli produkty mojej marki nie posiadają identyfikatora produktu, takiego jak UPC, EAN lub JAN?

Wymogi dotyczące UPC mogą się różnić, w zależności od kategorii lub rodzaju produktu w tej samej kategorii. W przypadku niektórych kategorii produktów sprzedawcy mogą składać wnioski o zwolnienie z obowiązku podania UPC.

Nie mogę edytować nazwy marki ASIN, a chcę poprawić literówkę, błędne użycie małych i wielkich liter lub nazwę skróconą niepoprawnie wyświetlaną na stronie produktu.

Poprawki dotyczące nazwy marki ASIN zarejestrowanej w Brand Registry będą wprowadzane wyłącznie na wniosek zarejestrowanego właściciela marki, niezależnie od typu poprawianego błędu.

Jeśli atrybut nazwy marki ASIN wyświetla się niepoprawnie z powodu literówki, błędnego użycia małych i wielkich liter lub problemu z nazwą skróconą, otwórz stronę Skontaktuj się z nami i wyszukaj „aktualizacja nazwy marki”. Wybierz odpowiedni przypadek i postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi procesu. Możesz też wyszukać problem w menu, wybierając kolejno Produkty, oferty lub zapasy > Problem ze stroną produktu i postępując zgodnie z opisem procesu. Aby wniosek został zaakceptowany, potrzebne będą zdjęcia przedstawiające produkt, markę i identyfikator produktu (jeśli dotyczy) lub dowód od producenta.

Jeśli wniosek będzie dotyczył zmian innych niż takie drobne poprawki, zostanie on uznany za wniosek o zmianę marki i nie zostanie zaakceptowany. Aby zadbać o zaufanie klientów i jakość katalogu, utwórz nowy ASIN dla nowego produktu zgodnie z opisem na stronie Zasady Amazon dotyczące strony produktu.

Wyjątki od zasad Amazon dotyczących nazwy marki

Czy każdy ASIN wymaga podania wartości marki?

Nie. Produkty należące do kategorii Książki, Muzyka, Wideo, DVD (BMVD) nie wymagają podania wartości marki, niezależnie od tego, czy są oznaczone marką, czy nie. Ich atrybuty marki mogą pozostać puste podczas tworzenia ASIN. Więcej informacji na temat produktów z kategorii Książki, Muzyka, Wideo, DVD (BMVD) znajdziesz na stronie Co oznacza skrót BMVD?

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates