Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Umowa o VAT

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w którymkolwiek z krajów wymienionych poniżej1 i masz numer identyfikacji podatkowej nadany przez organy podatkowe w tym kraju, możesz go przesłać. Wykorzystamy te informacje, aby określić, w jaki sposób będzie naliczany podatek2 od opłat Sprzedawcy, a w stosownych przypadkach w odniesieniu do innych usług Amazon, z których korzystasz.

Przed podaniem numeru identyfikacji podatkowej uważnie zapoznaj się z poniższymi informacjami. Numer identyfikacji podatkowej możesz podać tylko wtedy, gdy potwierdzisz zapoznanie się ze wszystkimi poniższymi warunkami i zgadzasz się na nie.

 • Numer identyfikacji podatkowej podany firmie Amazon należy do firmy, którą prowadzisz i za pomocą której sprzedajesz w serwisie Amazon.
 • Wszystkie transakcje na Twoim Koncie Sprzedawcy Amazon będą operacjami biznesowymi dokonanymi przez firmę z numerem identyfikacji podatkowej przesłanym do firmy Amazon.
 • Numer identyfikacji podatkowej i wszystkie inne informacje, które podałeś(-aś), są prawdziwe, dokładne i aktualne, a w przypadku jakichkolwiek zmian natychmiast aktualizujesz wszelkie informacje przechowywane przez nas.
 • Wszystkie informacje, w tym numer identyfikacji podatkowej, będą gromadzone, przetwarzane i utrzymywane zgodnie z warunkami określonymi w umowie dotyczącej Amazon Services Europe Business Solutions i Informacji o ochronie prywatności.
 • Amazon zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji i potwierdzenia ważności informacji o koncie Sprzedawcy (w tym numeru identyfikacji podatkowej) od Ciebie lub organów rządowych zgodnie z prawem. Wyrażasz zgodę na udostępnienie nam takich informacji na żądanie.
 • Amazon zastrzega sobie prawo do obciążenia Ciebie wszelkimi niezapłaconymi podatkami, jeśli podasz numer identyfikacji podatkowej, który okaże się nieprawidłowy. Nieodwołalnie upoważniasz firmę Amazon do obciążenia karty kredytowej z tytułu takiego nierozliczonego podatku.
 • Dotyczy tylko Sprzedawców-rezydentów Australii: W momencie podania australijskiego numeru biznesowego (ABN) potwierdzasz, że dokonałeś(-aś) wpisu w rejestrze podatku od towarów i usług (GST).
 • Dotyczy tylko Sprzedawców-rezydentów Tajwanu: W monecie podania ujednoliconego numeru firmowego (UBN) potwierdzasz, że dokonałeś(-aś) wpisu w rejestrze podatku od wartości dodanej (VAT).
 • Dotyczy tylko Sprzedawców-rezydentów prowincji Quebec: W momencie podania numeru QST potwierdzasz, że jesteś zarejestrowany(a) w QST od 1 stycznia 2019 roku lub przed tą datą.

1Wykaz krajów, dla których akceptowane są numery identyfikacji podatkowej:

 • 28 państw członkowskich Unii Europejskiej (numer identyfikacji podatkowej płatnika VAT)
 • Liechtenstein (numer identyfikacji podatkowej płatnika VAT)
 • Nowa Zelandia (numer GST)
 • Rosja (państwowy numer rejestracyjny)
 • Szwajcaria (numer identyfikacji podatkowej płatnika VAT)
 • Australia (australijski numer biznesowy)
 • Tajwan (ujednolicony numer firmowy)
 • Serbia (numer identyfikacji podatkowej płatnika VAT)
 • Albania (numer identyfikacji podatkowej płatnika VAT)
 • Białoruś (numer identyfikacji podatkowej płatnika VAT)
 • Arabia Saudyjska (numer identyfikacji podatkowej płatnika VAT)
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie (numer identyfikacji podatkowej płatnika VAT)
 • Korea Południowa (numer w rejestrze przedsiębiorców)
 • Quebec (numer podatku od sprzedaży w prowincji Quebec)
 • Turcja (turecki numer Vergi Kimlik — VKN)
 • Republika Południowej Afryki (numer identyfikacji podatkowej płatnika VAT)
 • Indie (identyfikator podatkowy towarów i usług)
 • Islandia (numer identyfikacji podatkowej płatnika VAT)
 • Norwegia (numer identyfikacji podatkowej płatnika VAT)
 • Armenia (numer identyfikacji podatkowej płatnika VAT)
 • Bahrajn (numer identyfikacji podatkowej płatnika VAT)
 • Wyspy Kanaryjskie (numer identyfikacji podatkowej płatnika VAT)
 • Bahamy (numer identyfikacji podatkowej płatnika VAT)
 • Kolumbia (numer identyfikacji podatkowej płatnika VAT)
 • Singapur (identyfikator podatkowy towarów i usług)
 • Malezja (numer identyfikacji podatkowej płatnika VAT)

2 VAT lub GST, stosownie do przypadku

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates