Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Informacje o rachunku bankowym

Amazon wypłaca wpływy ze sprzedaży przelewem elektronicznym na Twój rachunek bankowy. Aby otrzymywać płatności od Amazon, wskaż na swoim koncie Sprzedawcy rachunek bankowy, na który mamy wpłacać pieniądze. Nie możemy dokonywać płatności na rachunek karty kredytowej ani na konto w internetowej usłudze finansowej, takiej jak PayPal.

Dodaj informacje o swoim rachunku bankowym, aby rozpocząć sprzedaż na Amazon

Uwaga:
 • Możesz korzystać tylko z jednego rachunku bankowego na każdy rynek i z maksymalnie pięciu metod wpłaty na kilku rynkach.
 • Jeśli chcesz zarejestrować rachunek bankowy znajdujący się w kraju innym niż rynek, na którym prowadzisz sprzedaż, możesz skorzystać z usługi Amazon Currency Converter.
 • Każdy rachunek bankowy zostanie zweryfikowany. W tym czasie (maksymalnie 4 dni robocze) możesz prowadzić sprzedaż na Amazon. Przed ukończeniem weryfikacji nie możesz natomiast wypłacać środków z rachunku bankowego.
 • Przygotuj dokumenty bankowe (RIB, wyciąg bankowy, poświadczone pismo z banku), które trzeba będzie przesłać, aby sfinalizować proces weryfikacji.

Aby dodać rachunek bankowy do swojego konta Sprzedawcy:

 1. Wybierz opcję Ustawienia dostępną w prawym górnym rogu w Seller Central i kliknij Informacje o koncie.
 2. Na stronie Informacje o koncie Sprzedawcy w sekcji Informacje o płatności kliknij Informacje o rachunku bankowym.
 3. Na stronie Metody wpłaty kliknij przycisk Przypisz, aby wybrać rynek, do którego chcesz przypisać rachunek bankowy.
 4. Uzupełnij informacje o swoim rachunku bankowym i kliknij Ustaw metodę wpłaty.
  • Lokalizacja banku: Kraj, w którym znajduje się Twój bank
  • Kod banku: Jeśli bank znajduje się we Francji, sprawdź dokument RIB/BIC. Jeśli bank znajduje się w Austrii lub Niemczech, sprawdź numer Bankleitzahl (BLZ)
  • Numer rachunku bankowego
 5. Wyświetli się komunikat „Metoda wpłaty została pomyślnie zaktualizowana!” potwierdzający pomyślne zakończenie operacji. Możesz rozpocząć sprzedaż na Amazon.

Uwaga:
 • Jeśli chcesz dodać później kolejny rachunek bankowy, przejdź do strony Metody wpłaty (krok 3), kliknij opcję Przypisz dla rynku i kliknij Dodaj nową metodę wpłaty (po prawej stronie ekranu).
 • Aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu rachunku bankowego, konieczne będzie zweryfikowanie danych Twojego istniejącego rachunku w przypadku dodawania każdego nowego rachunku bankowego oprócz zarejestrowanego w pierwszej kolejności.

Sprawdzanie informacji o swoim rachunku bankowym, aby umożliwić wypłatę


 1. Wybierz opcję Ustawienia dostępną w prawym górnym rogu w Seller Central i kliknij Informacje o koncie.
 2. Na stronie Informacje o koncie Sprzedawcy w sekcji Informacje o płatności kliknij Informacje o rachunku bankowym.
 3. Możesz zweryfikować swój rachunek za pomocą strony Metoda wpłaty. Kliknij Zarządzaj metodami wpłaty i Zweryfikuj, aby rozpocząć weryfikację.
 4. Prześlij dokument bankowy (RIB, wyciąg z konta lub pismo poświadczone) na stronie Weryfikacja metody wpłaty przy użyciu przycisku Prześlij kopię. Sprawdź, czy:
  • Imię i nazwisko na dokumencie jest zgodne z imieniem i nazwiskiem wprowadzonym w Seller Central.
  • Logo banku, numer rachunku oraz imię i nazwisko właściciela rachunku są wyraźne.
  • Data na dokumentach nie jest późniejsza niż 180 dni.
  • Dokument nie jest zrzutem ekranu.
  • Prześlij pełny dokument i zakreśl wszelkie szczegóły transakcji, których nie chcesz udostępniać.
 5. Sprawdź, czy informacje zawarte w dokumencie są dokładne, zaznaczając cztery pola wyboru. Kliknij przycisk Prześlij do weryfikacji. Kliknij przycisk Kontynuuj w wyskakującym oknie.
 6. Zostanie wyświetlony komunikat „Pomyślnie przesłano dokument” potwierdzający bezbłędne wykonanie operacji. Weryfikacja dokumentu może potrwać do 4 dni roboczych.

Usuwanie rachunku bankowego

Możesz usunąć rachunek bankowy ze swojego konta Sprzedawcy, o ile nie jest wskazany jako Twoja metoda wpłaty. Jeśli jest on bieżącą metodą wpłaty, dodaj nowy rachunek do wpłat przed usunięciem starego rachunku.

Aby usunąć rachunek bankowy ze swojego konta Sprzedawcy:

 1. Przejdź do Ustawień i kliknij Informacje o koncie.
 2. Na stronie Informacje o koncie Sprzedawcy w sekcji Informacje o płatności kliknij Informacje o rachunku bankowym.
 3. Kliknij przycisk Zarządzaj metodami wpłaty obok pozycji Informacje o rachunku bankowym w prawej części strony.
 4. Na stronie Metody wpłaty wybierz rachunek bankowy do usunięcia, a następnie kliknij przycisk Usuń.
Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates