Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Regulamin Amazon dotyczący kuponów

Warunki programu kuponów

Warunki programu kuponów są uzupełnieniem Umowy ze Sprzedawcą, AMAZON PŁATNOŚCI — SPRZEDAŻ NA PODSTAWIE UMOWY UŻYTKOWNIKA AMAZON oraz Umowy dotyczącej Amazon Services Europe Business Solutions.

Akceptacja

Do udziału w Programie kuponów wymagana jest akceptacja. Przesyłając kupon, akceptujesz warunki Programu kuponów.

Program kuponów

Program kuponów pomaga uprawnionym Sprzedawcom tworzyć oferty kuponów cyfrowych dla klientów Amazon i zarządzać nimi.

Wymogi programu

Aby wziąć udział w Programie kuponów, musisz: (i) posiadać konto Sprzedawcy profesjonalnego, (ii) utrzymywać swoje konto w dobrej kondycji oraz (iii) przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych obowiązujących w danej jurysdykcji.

Opłaty

Spoczywa na Tobie odpowiedzialność za pełne finansowanie wszystkich oferowanych rabatów kuponowych, w tym wszelkich kosztów związanych z wykorzystaniem kuponów. Rabaty kuponowe będą tworzone i administrowane zgodnie z warunkami, które nam przedstawisz i za pomocą określonych przez nas środków.

Oprócz opłat opisanych w Tabeli prowizji od sprzedaży na Amazon dla Twojego konta lub w innym miejscu, wyrażasz zgodę na uiszczenie opłaty za każdorazowe zrealizowanie przez klienta rabatu kuponowego („Opłata za zrealizowanie”). Kupon jest uważany za „zrealizowany”, gdy klient kupuje produkt powiązany z aktywnym kuponem i przyłączył odpowiedni kupon do swojego konta. Opłata za zrealizowanie jest należna i płatna przy wysyłce produktu i będzie wyświetlana w sekcji budżetu. Każdy budżet kuponów, który nam przekazujesz, służy wyłącznie do planowania, a Twoje opłaty i zobowiązania wobec klientów obliczymy na podstawie rzeczywistej aktywności promocyjnej. Odpowiadasz za całość obliczonych opłat. Jeśli rzeczywiste działania promocyjne przekroczą budżet kuponów, nie będą zwracane żadne koszty.

Jeśli 80% budżetu kuponów zostanie osiągnięte przed datą wygaśnięcia kuponu, usuniemy kupon ze strony internetowej, aby nie był już widoczny dla nowych klientów. Klienci, którzy wybrali kupon zanim go usunęliśmy, będą mogli zrealizować go do daty jego wygaśnięcia.

Dodatkowe warunki

Możemy anulować każdy utworzony przez Ciebie kupon oraz zawiesić lub zakończyć dowolną funkcję Programu kuponów w dowolnym momencie i według własnego uznania.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates