Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Regulamin usługi Amazon Imaging Services

Niniejszy Regulamin usługi Amazon Imaging Services („Regulamin”) ma zastosowanie do korzystania z usług wykonywania fotografii i wideo oferowanych przez firmę Amazon („Usługi fotograficzne”), które są bardziej szczegółowo opisane na stronie usługi Amazon Imaging Services.Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Umowy dotyczącej Amazon Services Europe Business Solutions (zwanej dalej „Umową”) i należy go stosować w połączeniu z nią. Terminy pisane wielkimi literami użyte w niniejszym Regulaminie, lecz nie zdefiniowane w nim, mają znaczenia przypisane im w Umowie.

Wykonywanie fotografii dostarczanych przez Użytkownika produktów. Firma Amazon będzie wykonywać fotografie lub wideo kwalifikujących się produktów (takie fotografie lub wideo są określane jako „Obrazy produktów”).

Licencja. Wszystkie Obrazy produktów utworzone za pośrednictwem Usług fotograficznych stanowią wyłączną własność firmy Amazon. Firma Amazon udziela użytkownikowi niewyłącznej licencji na reprodukowanie i publiczne wyświetlanie Obrazów produktów, które nie zawierają wizerunku osoby modela; użytkownik musi jednak stosować się do wszelkich żądań usunięcia zgłaszanych przez firmę Amazon w odniesieniu do konkretnych zastosowań Obrazów produktów.

Kwalifikacja. Firma Amazon określi według własnego uznania, które z Produktów Użytkownika kwalifikują się do Usług fotograficznych.

Utrata i uszkodzenia. W przypadku utraty lub uszkodzenia któregokolwiek z Produktów Użytkownika podczas korzystania z Usług fotograficznych, zwrócimy Użytkownikowi koszty zgodnie z warunkami Umowy; jednakże nie zwrócimy Użytkownikowi kosztów uszkodzeń odzieży, biżuterii, obuwia, zegarków, produktów łatwo psujących się lub produktów wymagających montażu.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates