Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Program darowizn w ramach FBA

Program darowizn w ramach FBA umożliwia automatyczne przekazywanie niepotrzebnych zapasów jako darowizny wybranym organizacjom charytatywnym .

Jak to działa

Jeśli złożysz wniosek o usunięcie nadwyżek zapasów FBA, zwróconych lub innych niepotrzebnych zapasów FBA, możesz przekazać je jako darowiznę wybranym organizacjom charytatywnym. Amazon dokonuje uzgodnień z organizacją charytatywną, ułatwiając pokonanie barier logistycznych, językowych i finansowych w przekazywaniu zapasów. Przekazanie zapasów jako darowiznę może dać Ci możliwość skorzystania ze specjalnych zwolnień z podatku VAT. Jeśli produkt nie kwalifikuje się jako darowizna, Amazon usunie go zgodnie z odpowiednimi przepisami i wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Obowiązują zwykłe opłaty za usunięcie zapasów.

Zjednoczone Królestwo

Amazon nawiązał współpracę z poniższymi organizacjami charytatywnymi ze Zjednoczonego Królestwa, które będą odsprzedawać wszelkie zapasy przekazywane przez sprzedawców FBA jako darowizna i przeznaczać wpływy z tej sprzedaży na cele charytatywne.

Organizacja charytatywna Cel Więcej informacji
Age UK Pomoc w opiece nad osobami starszymi.

Numer rejestracyjny: Anglia (1128267)

Witryna internetowa: https://www.ageuk.org.uk

Barnardo’s Ochrona i wspieranie dzieci i młodzieży wymagających szczególnej opieki w Zjednoczonym Królestwie.

Numer rejestracyjny: Anglia (216250) i Szkocja (SC037605)

Witryna internetowa: https://www.barnardos.org.uk

British Heart Foundation Finansowanie badań mających na celu zwalczanie chorób serca i krążenia.

Numer rejestracyjny: Anglia (225971) i Szkocja (SC039426)

Witryna internetowa: https://www.bhf.org.uk

Cancer Research UK Finansowanie badań mających na celu zapobieganie chorobom nowotworowym i ich leczenie.

Numer rejestracyjny: Anglia i Walia (1089464), Szkocja (SCO41666) i wyspa Man (1103)

Witryna internetowa: https://www.cancerresearchuk.org

Newlife Wspieranie dzieci z niepełnosprawnościami i nieuleczalnie chorych w Zjednoczonym Królestwie.

Numer rejestracyjny: Anglia (1170125)

Witryna internetowa: https://newlifecharity.co.uk

Scope Doradztwo i różnorodne usługi wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.

Numer rejestracyjny: Anglia (208231)

Witryna internetowa: https://www.scope.org.uk

Sue Ryder Prowadzenie hospicjum, wsparcie psychologiczne w okresie żałoby oraz usługi pielęgniarskie.

Numer rejestracyjny: Anglia (1052076) i Szkocja (SC03958)

Witryna internetowa: https://www.sueryder.org

TRAID Zachęcanie do ponownego wykorzystywania ubrań i wspieranie programów społecznych w przemyśle tekstylnym.

Numer rejestracyjny: Anglia (297489)

Witryna internetowa: https://www.traid.org.uk

Produkty przekazane jako darowizna możesz śledzić w raporcie o transakcjach na Amazon podlegających VAT. Pobierz raport i wyszukaj produkty oznaczone jako Darowizna w polu Typ transakcji.

Uwaga: Zjednoczone Królestwo zezwala na obejmowanie zerową stawką VAT towarów przekazywanych jako darowizna organizacjom charytatywnym zarejestrowanym w Zjednoczonym Królestwie w przypadku sprzedaży, oddania w leasing lub eksportu tych towarów przez organizację charytatywną. Jeśli dokonasz takiej darowizny, nie będziesz mieć obowiązku zgłoszenia podatku VAT od przekazywanych towarów. Szczegóły znajdziesz w Informacji dotyczącej podatku VAT 701/1 w sekcji 5.5.4. Zapytaj doradcy podatkowego, w jaki sposób powyższe regulacje mogą wpływać na Twoje zobowiązania podatkowe.

Francja

Amazon nawiązał współpracę z poniższymi organizacjami charytatywnymi, które będą odsprzedawać lub nieodpłatnie przekazywać wszelkie zapasy przekazywane przez sprzedawców FBA we Francji jako darowizna i przeznaczać uzyskane wpływy na cele charytatywne.

Organizacja charytatywna Cel Więcej informacji – Association reconnue d'utilité publique (ARUP)
Secours populaire français Gromadzenie funduszy i produktów na rzecz walki z ubóstwem i dyskryminacją.

Numer rejestracyjny: Francja (RNA: W751227400)

Adres: 9/11 Rue Froissart – 75140 Paris Cedex 03

Witryna internetowa: https://www.secourspopulaire.fr/

Agence du Don en Nature Gromadzenie nowych produktów od podmiotów w celu ich redystrybucji do 800 stowarzyszeń.

Numer rejestracyjny: Francja (RNA: W751185506)

Adres: 78 Rue Taitbout – 75009 Paris

Witryna internetowa: https://www.adnfrance.org/

Croix Rouge française Walka z wszelkimi formami ubóstwa na terytorium kraju. Numer rejestracyjny: (RNA): W751004076

Adres: 98 Rue Didot – 75014 Paris

Witryna internetowa: https://www.croix-rouge.fr/

Croix-Rouge insertion Rozwój zatrudnienia na terytorium kraju i walka z ubóstwem. Numer rejestracyjny: (RNA): W751211962

Adres: 21 rue de la Vanne – 92126 Montrouge

Witryna internetowa: https://www.croix-rouge.fr/

Produkty przekazane jako darowizna możesz śledzić w raporcie o transakcjach na Amazon podlegających VAT. Pobierz raport i wyszukaj produkty oznaczone jako Darowizna w polu Typ transakcji.

Potwierdzenia darowizn dokonanych w poprzednim roku będą dostępne na stronie Certyfikaty darowizn. Potwierdzenia zostaną wygenerowane na podstawie informacji o przedsiębiorcy podanych w Seller Central. Zweryfikować lub zaktualizować informacje o koncie można w sekcji Adres przedsiębiorcy. Ponowne wystawienie potwierdzenia darowizny nie będzie możliwe.

Aby zapewnić zgodność z francuskimi przepisami dotyczącymi gospodarki obiegowej, wyłączamy funkcję rezygnacji z Programu darowizn w ramach FBA dla zapasów przechowywanych we Francji.

Zapasy przeznaczone do usunięcia w naszych francuskich centrach logistycznych będą przekazywane jako darowizny za pośrednictwem Programu darowizn w ramach FBA. Będzie to dotyczyć zapasów nienadających się do sprzedaży, które zgodnie z Twoją decyzją nie mają być do Ciebie zwrócone i które uznamy za kwalifikujące się do przekazania jako darowizna.

Uwaga: Darowizny towarów na rzecz organizacji charytatywnych we Francji uznanych za fundacje lub stowarzyszenia użyteczności publicznej mogą kwalifikować się do zerowej stawki VAT. Więcej informacji znajdziesz w publikacji Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts, artykuł BOI-TVA-DED-60-30-20120912: TVA – Droits à déduction – Remise en cause de la déduction: Régularisations – Régularisations de la TVA initialement déduite afférente aux biens autres que les immobilisations et aux services.

Twoim obowiązkiem jest spełnienie wszelkich zobowiązań w zakresie sprawozdawczości podatkowej dotyczącej darowizn. Aby uzyskać dalsze wskazówki, skonsultuj się z doradcą podatkowym.

Inne kraje: Darowizny w Unii Europejskiej

Program darowizn w ramach FBA jest obecnie dostępny tylko w przypadku zapasów przechowywanych w centrach logistycznych zlokalizowanych w wymienionych wyżej krajach. Dowiedz się więcej o innych usługach odzyskiwania wartości w ramach FBA.

Aby przekazać jako darowiznę zapasy magazynowane w Unii Europejskiej, odwiedź naszą stronę Sieć dostawców usług, na której znajdziesz informacje o naszej sieci organizacji charytatywnych z UE.

Uwaga: Zapytaj doradcy podatkowego, w jaki sposób powyższe regulacje mogą wpływać na Twoje zobowiązania podatkowe.
Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates