Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Gaśnice przenośne

Zgodnie z zasadami Amazon niektóre produkty przeciwpożarowe i ochronne sprzedawane na Amazon muszą spełniać określone normy certyfikacji. Aby sprzedawać te produkty na Amazon, złóż wniosek, przesyłając poniższe informacje na adres eu-life-safety-equipment@amazon.co.uk.

 • Nazwa i adres Twojej firmy
 • Twój identyfikator dostawcy lub sprzedawcy
 • Twój adres e-mail
 • Twój numer telefonu
 • Lista kodów ASIN, o których sprzedaż się ubiegasz
 • Kraje, w których chcesz sprzedawać swój produkt
 • Wyraźne zdjęcia produktu, na których widać numer modelu, oznakowanie CE i nazwę marki
  Uwaga: Język szczegółowych informacji przedstawionych na zdjęciu produktu musi odpowiadać językowi kraju, w którym produkt będzie sprzedawany.
 • Świadectwo badania typu WE będące dowodem zgodności z następującymi dokumentami:
  • dyrektywa 2014/68/UE w sprawie urządzeń ciśnieniowych
  • norma EN 3-7: Gaśnice przenośne. Charakterystyki, wymagania eksploatacyjne i metody badań.

Wykaz krajowych laboratoriów badawczych, które mogą pomóc w certyfikacji produktów, znajdziesz na stronie Europe Compliance Solutions.

Uwaga: Składając wniosek o sprzedaż tych produktów, zaświadczasz, że wszystkie przesłane materiały są prawdziwe i autentyczne oraz rzetelnie odzwierciedlają stan faktyczny. W przypadku niespełnienia tych wymagań Amazon może pozbawić Cię uprawnień do sprzedaży.

Zdjęcie i definicja gaśnicy przenośnej

Gaśnica przenośna to każda gaśnica o masie znamionowej od 1 do 12 kg wykorzystująca następujące materiały:

 • woda
 • mgła wodna
 • woda rozpylona
 • piana
 • proszek
 • materiał standardowy
 • materiał specjalistyczny
 • dwutlenek węgla (CO2)
 • wodny roztwór środka gaśniczego

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates