Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Czujniki dymu, czadu i gazów palnych

Zgodnie z zasadami Amazon niektóre produkty przeciwpożarowe i ochronne sprzedawane na Amazon muszą spełniać określone normy certyfikacji. Aby móc sprzedawać te produkty na Amazon, złóż wniosek, przesyłając na adres eu-life-safety-equipment@amazon.co.uk następujące informacje:

 • Twój identyfikator dostawcy lub sprzedawcy
 • lista kodów ASIN, o których sprzedaż się ubiegasz
 • wyraźne zdjęcie produktu, na którym widać numer modelu, oznakowanie CE i nazwę marki
 • deklaracja zgodności WE (lub deklaracja właściwości użytkowych) wydana przez producenta w celu wykazania zgodności z przepisami; w zależności od cech urządzenia przepisy te powinny obejmować między innymi:
  • rozporządzenie nr 305/2011 w sprawie wyrobów budowlanych (z wyjątkiem urządzeń wtykowych)
  • dyrektywę LVD nr 2014/35/UE w odniesieniu do norm EN 60950-1:2006 lub EN 62368-1:2014 (dla urządzeń wtykowych)
  • dyrektywę RED nr 2014/53/UE (dla bezprzewodowych wykrywaczy dymu)
  • BS 1363 – jeśli produkt jest dostarczany z wtyczką (tylko w Zjednoczonym Królestwie)
 • dokumentacja organu notyfikowanego wskazująca, że produkt jest certyfikowany zgodnie z obowiązującą normą EN:
  • EN 14604 dla czujników dymu
  • EN 50291 dla czujników czadu
  • EN 50294 dla czujników gazów palnych
  • wszystkimi obowiązującymi normami dla urządzeń wielofunkcyjnych
 • zdjęcie wtyczki brytyjskiej do podłączania czujników, jeśli produkt jest dostarczany na rynek brytyjski
 • zdjęcie instrukcji obsługi produktu w każdym języku, w którym jest dostępna.

Wykaz uznanych krajowych laboratoriów badawczych, które mogą pomóc w certyfikacji produktów, znajdziesz na stronie Rozwiązania w zakresie zgodności w wymogami w Europie.

Uwaga: Składając wniosek o sprzedaż tych produktów, zaświadczasz, że wszystkie przesłane przez Ciebie materiały są prawdziwe, oryginalne oraz rzetelnie odzwierciedlają stan faktyczny. W przypadku niespełnienia powyższych wymagań Amazon może pozbawić Cię uprawnień do sprzedaży.

Zdjęcia i opisy czujników dymu, czadu i gazów palnych

Czujniki dymu: Czujniki dymu uruchamiają lokalny alarm dźwiękowy lub wizualny, informując o obecności dymu wskazującej na pożar. Produkty te są zazwyczaj stosowane w domach.

Czujniki gazu: Czujniki gazu uruchamiają lokalny alarm dźwiękowy w przypadku wykrycia niebezpiecznego poziomu różnego rodzaju gazów palnych, gazu ziemnego (metanu), gazu z butli (propanu), LPG (gazu płynnego), LNG (skroplonego gazu ziemnego) i gazu koksowniczego.

Wykrywacze dymu (zgodnie z normą EN 54): Wykrywacze dymu wysyłają sygnał do centrali sygnalizacji przeciwpożarowej, będącej częścią większego systemu bezpieczeństwa pożarowego, w celu powiadomienia o obecności dymu wskazującej na pożar. Produkty te są zazwyczaj stosowane w środowiskach komercyjnych. Ponieważ produkty te są przeznaczone do użytku profesjonalnego, nie powinny być sprzedawane na Amazon.

Czujniki czadu: Rolą czujnika czadu jest uruchamianie lokalnego alarmu dźwiękowego, zanim nagromadzenie tlenku węgla osiągnie niebezpieczny poziom. Czujniki czadu są przeznaczone do wykrywania obecności tlenku węgla pochodzącego z takich źródeł, jak silniki spalinowe, nieprawidłowo działające urządzenia opalane paliwem i kominki, ale nie tylko.

Czujniki czadu, których sprzedaż jest zabroniona: Amazon nie przyjmuje wniosków o zgodę na sprzedaż niektórych niemarkowych czujników czadu. Są to produkty różnych marek i o różnych numerach modeli lub produkty nieoznaczone marką. Ze względu na niesprecyzowaną konstrukcję i dostępność na rynku wielu wersji Amazon nie wydaje zgody na sprzedaż tych produktów, nawet jeśli partner sprzedaży może dostarczyć wymaganą dokumentację potwierdzającą ich zgodność z wymogami.

Jeśli Twój produkt jest zgodny z produktem widocznym na poniższych zdjęciach, nie wystawimy go w naszym sklepie.
Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates