Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Zasady sprzedaży i kodeks postępowania sprzedawcy

Oczekujemy od każdego sprzedawcy przestrzegania następujących zasad podczas wystawiania produktów na Amazon. Naruszenia ze strony sprzedawcy oraz treści niedozwolone mogą spowodować zawieszenie konta sprzedawcy.

Niewłaściwe korzystanie z serwisu sprzedażowego Amazon

Jako członek społeczności każdy sprzedawca może uzyskać dostęp do serwisu sprzedażowego Amazon i korzystać z niego. Jeśli sprzedawca wielokrotnie przesyła nadmierną ilość danych lub w inny sposób korzysta z serwisu w nadmierny lub nieuzasadniony sposób, może spowodować nieproporcjonalne obciążenie serwisu i utrudnić innym sprzedawcom dostęp do serwisu i korzystanie z niego.

Kodeks postępowania sprzedawcy

Amazon umożliwia dotarcie do setek milionów klientów. Dążymy do zapewnienia uczciwych i pełnych zaufania relacji między kupującym a sprzedawcą. Oczekujemy, że będziesz przestrzegać przedstawionych poniżej zasad Kodeksu postępowania sprzedawcy.

Zasady Kodeksu postępowania sprzedawcy:

 • Przestrzegaj wszelkich obowiązujących przepisów prawa i wszystkich zasad Amazon.
 • Aktualizuj na bieżąco informacje o koncie.
 • Nigdy nie podawaj się za kogoś innego.
 • Zawsze działaj w sposób zapewniający zaufanie ze strony klientów Amazon.
 • Nigdy nie wystawiaj produktów, które mogą wyrządzić szkodę klientom Amazon.
 • Nigdy nie podejmuj zachowań wprowadzających w błąd, nieodpowiednich lub obraźliwych. Dotyczy to wszystkich Twoich działań, między innymi (ale nie tylko):
  • informacji podanych na Twoim koncie
  • informacji podanych w ofertach produktów, treści lub zdjęć
  • komunikacji między Tobą a Amazon lub Tobą a naszymi klientami.
 • Wystrzegaj się działań naruszających przepisy prawa dotyczące zmowy cenowej.
 • Działaj uczciwie przez cały czas. Nieuczciwe zachowanie to między innymi (ale nie tylko):
  • zachowanie, które można uznać za manipulację lub „rozgrywanie” na jakimkolwiek etapie zakupów lub sprzedaży
  • działania, które mogą być postrzegane jako manipulowanie opiniami o produktach, w tym poprzez bezpośrednie lub pośrednie dostarczanie fałszywych, wprowadzających w błąd lub nieautentycznych treści
  • działania, które mogą być postrzegane jako próba manipulowania wynikami wyszukiwania lub rankingami sprzedaży na Amazon (na przykład przyjmowanie fałszywych zamówień, zamówień samodzielnie opłaconych lub takich, za które zwracasz pieniądze lub przyznajesz rabat poza serwisem Amazon) lub zamieszczanie twierdzeń dotyczących miejsca w rankingu sprzedaży w tytułach lub opisach stron produktów
  • działania, które mogą być postrzegane jako próba wpływania na wyniki wyszukiwania mająca na celu poprawienie pozycji w wynikach wyszukiwania poprzez manipulowanie słowami kluczowymi lub motywowanie nagrodą do wyszukiwania produktu mającego imitować naturalne zachowanie klientów
  • celowe działania na szkodę innego sprzedawcy, wystawionych przez niego produktów lub jego ocen.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates