Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Ogólne informacje dotyczące wycofywania zapasów

Możesz zażądać zwrotu lub usunięcia zapasów przechowywanych w centrach logistycznych Amazon przy użyciu jednej z następujących metod:

Opłaty za wycofanie zapasów są naliczane za każdy wycofany produkt. Więcej informacji znajdziesz na stronie Opłaty za wycofanie i usunięcie zapasów w ramach FBA.

Uwaga: Jeśli w transgranicznym zleceniu wycofania zapasów podasz adres wysyłki w kraju spoza obszaru macierzystego sklepu Amazon, musisz przesłać plik Zlecenie wycofania zapasów. Więcej informacji znajdziesz na stronie Tworzenie zlecenia wycofania zapasów w celu dokonania zwrotu poza sklepem macierzystym.

Użyj poniższego narzędzia, aby utworzyć zlecenie wycofania zapasów. Wprowadź FNSKU jednostki, którą chcesz wycofać. Aby rozwiązać problem z istniejącym zleceniem wycofania zapasów, wprowadź identyfikator takiego zlecenia lub numer partii.

Przetwarzanie zlecenia wycofania zapasów

Wysyłanie zapasów z centrów logistycznych może potrwać od 10 do 14 dni roboczych, a w okresie świątecznym (tydzień Prime, październik, listopad i grudzień) do 30 dni roboczych lub dłużej. Faktura zostanie wystawiona w ciągu 45 dni od wycofania zapasów.

Produkty nadające się do sprzedaży będą dostępne do zakupu, dopóki ich nie wycofamy. Jeśli nie chcesz, aby były dostępne do sprzedaży, zamknij oferty tych produktów. Więcej informacji znajdziesz w sekcji „Zamykanie oferty produktu” na stronie Wystawianie produktów w ramach usługi Realizacja przez Amazon (FBA).

Nie możemy wycofać zapasów w następujących przypadkach:

  • Wycofanie danych zapasów jest już zaplanowane.
  • Zapasy są przetwarzane w związku z oczekującym zamówieniem klienta.
  • Zapasy są wysyłane do innego centrum logistycznego.
Uwaga: Jeśli nie będzie można wycofać zapasów z powyższych przyczyn, powiadomimy Cię o tym, proponując jednocześnie działania majce na celu umożliwienie wycofania zapasów.
Uwaga: Po utworzeniu zlecenia wycofania zapasów nie można już zmienić adresu podanego w takim zleceniu.

Ograniczenia dotyczące zlecenia wycofania zapasów

Zwroty związane ze zleceniem wycofania zapasów nie mogą być:

  • wysyłane do innego centrum logistycznego
  • używane do realizacji zamówień klientów.

W przypadku produktów sklasyfikowanych jako towary niebezpieczne zwrócone mogą zostać tylko te, które posiadają klasyfikację Hazmat Transportation Regulatory Class (HTRC) 8 lub 9. Produkty niebezpieczne, które nie zostały sklasyfikowane jako HTRC 8 lub 9, mogą jedynie zostać usunięte.

Informacje na temat wysyłki na adres poza Europą znajdziesz na stronie Dostawcy międzynarodowych przesyłek zwrotnych.

Pakowanie i wysyłka w przypadku zlecenia wycofania zapasów

Gdy zlecisz zwrot zapasów, zostaną one zapakowane w centrum logistycznym i wysłane na wskazany przez Ciebie adres. Jeśli zapasy znajdują się w różnych centrach logistycznych, mogą zostać one wysyłane w kilku przesyłkach przy wykorzystaniu różnych przewoźników.

Zapasy, które zostały wysłane do centrum logistycznego w opakowaniach zbiorczych, są zwracane jako pojedyncze produkty i umieszczane w opakowaniach lub układane na paletach w zależności od rodzaju przesyłki.

Anulowane zlecenia wycofania zapasów

Możemy anulować zlecenie wycofania zapasów po jego przesłaniu, jeśli zapasów nie można wycofać. Na przykład jeśli są one częścią oczekującego na realizację zamówienia klienta.

Jeśli anulujemy zlecenie wycofania zapasów, prześlij kolejny wniosek. Przyczyny anulowania zlecenia mogą być związane z konkretnym produktem. Jeśli anulujemy drugi wniosek, skontaktuj się z Działem Obsługi Partnerów Sprzedaży.

Jeśli chcesz anulować przesłane zlecenie wycofania zapasów, zapoznaj się ze stroną Wycofywanie zapasów z centrum logistycznego.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates