Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Zapasy FBA

Starszy proces tworzenia przesyłki

Użyj narzędzi na koncie sprzedawcy, aby wystawić produkty, utworzyć plany wysyłek, wysłać zapasy do Amazon, śledzić i monitorować przesyłki, a także wycofać zapasy z centrów logistycznych Amazon.

Zarządzanie zapasami FBA

Wyślij zapasy do Amazon

Uwaga: Gdy zapasy zostaną odebrane w centrum logistycznym lub centrum odbioru, stają się dostępne w sprzedaży. Status przesyłki możesz śledzić na stronie Przesyłki oczekujące w kolejce. Będzie on brzmiał kolejno: W trakcie transportu, Dostarczono, Przyjęto, Odbiór i Zamknięto. Więcej informacji znajdziesz na stronie Odbieranie i magazynowanie zapasów przez Amazon.
 • Wyślij do Amazon: Usprawniony proces tworzenia przesyłki z uproszczonymi instrukcjami, który pozwala zaoszczędzić czas podczas uzupełniania zapasów. Możesz tworzyć przesyłki, dodając produkty ze strony Wyślij do Amazon lub przesyłając listę produktów w formie arkusza programu Excel.
 • Wyślij zapasy do Amazon lub uzupełnij zapasy: Starszy proces tworzenia przesyłki, którego należy użyć w przypadku wysyłania zapasów z Chin za pomocą usługi Amazon Global Logistics.
 • Amazon Marketplace Web Service lub API partnera sprzedaży: dla przesyłek średnich i dużych. Możesz zintegrować własne systemy zarządzania zapasami za pomocą interfejsów API udostępnionych przez Amazon.
 • Amazon Marketplace Web Service (MWS): Możesz zintegrować własne systemy zarządzania zapasami za pomocą interfejsów API udostępnionych przez Amazon. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ogólne informacje dotyczące Amazon Marketplace Web Service. Aby skorzystać z tego procesu, przejdź do holenderskiego Seller Central za pomocą rozwijanej listy krajów. Zapasy wysyłane do centrów logistycznych Amazon muszą spełniać określone wymagania dotyczące etykietowania, pakowania i wysyłki. Przestrzeganie tych wymagań pomoże uniknąć opóźnień, opłat za usługę nieplanowaną i kar.
 • Wyślij do Amazon (beta): Usprawniony proces dla opakowań zawierających produkty o tym samym SKU, wysyłanych jako przesyłki na paletach z wykorzystaniem usług przewoźnika niebędącego przewoźnikiem partnerskim, lub jako przesyłki w postaci małych paczek z wykorzystaniem usług przewoźnika partnerskiego Amazon lub przewoźnika niebędącego przewoźnikiem partnerskim. Narzędzie Wyślij do Amazon umożliwia tworzenie szablonów opakowań wielokrotnego użytku dla Twoich jednostek SKU w celu zapisywania informacji o zawartości opakowań, ich wadze i wymiarach, a także szczegółów przygotowywania i etykietowania. Pozwala to oszczędzić czas podczas kolejnego uzupełniania zapasów.
 • Wyślij do Amazon (beta): do przesyłek zapakowanych w kartony zawierające produkty o tym samym SKU. Ten proces umożliwia tworzenie szablonów opakowania wielokrotnego użytku, w których zapisuje się informacje o zawartości opakowania oraz informacje na temat przygotowywania/etykietowania jednostek SKU, co pozwala zaoszczędzić czas podczas kolejnego uzupełniania zapasów.
 • Etykietowanie zapasów FBA: Unikaj opóźnień, opłat za usługi nieplanowane i kar, przestrzegając wymogów Amazon dotyczących etykietowania.
 • Seller University: Jeśli interesuje Cię zwięzłe omówienie procesu tworzenia przesyłki, obejrzyj serię filmów Seller University rozpoczynającą się odcinkiem Jak działa FBA.
Uwaga: Podczas tworzenia planu wysyłki Twoja przesyłka może zostać domyślnie podzielona na kilka przesyłek kierowanych do różnych centrów logistycznych. Centra logistyczne są wybierane na podstawie wysyłanych produktów i miejsca, z którego je wysyłasz. Dzięki rozdzieleniu zapasów pomiędzy kilka centrów logistycznych w całym kraju klienci, kupując Twój produkt, mogą otrzymać go szybciej, ponieważ Twoje zapasy magazynowane są bliżej nich.

Śledzenie i uzgadnianie przesyłek

 • Śledzenie przesyłki: Śledź przesyłki do Amazon i aktualny status każdej z nich na stronie Przesyłki oczekujące w kolejce.
 • Uzgadnianie przesyłek: Zidentyfikuj i rozwiąż wszelkie rozbieżności pomiędzy planem wysyłki a przesyłkami odebranymi w centrum logistycznym.
 • Rozwiązywanie problemów z odbiorem: Wyświetl wskazówki na temat rozwiązywania problemów związanych z najczęstszymi błędami dotyczącymi odbioru przesyłek FBA.

Wycofywanie zapasów z centrum logistycznego Amazon

Zarządzanie zapasami w realizacji wielokanałowej

Zarządzanie zamówieniami FBA

Ogólnoeuropejska Realizacja przez Amazon (PAN-EU FBA): Jak to działa

Program Ogólnoeuropejska Realizacja przez Amazon (PAN-EU FBA) pozwala realizować zamówienia we wszystkich europejskich serwisach Amazon z jednej puli zapasów w ramach Europejskiej Sieci Realizacji bez ponoszenia jednostkowych opłat za realizację transgraniczną. Amazon będzie dystrybuować Twoje zapasy w całej Europejskiej Sieci Realizacji bez dodatkowych kosztów. Możesz śledzić swoje oferty PAN-EU FBA za pomocą wszystkich standardowych raportów i narzędzi w Seller Central.

Ogólnoeuropejska Realizacja przez Amazon (PAN-EU FBA) zostanie aktywowana dla danego produktu dopiero po utworzeniu aktywnej oferty FBA we wszystkich europejskich serwisach Amazon wymienionych zgodnie z wymaganiami na stronie „Zapasy PAN-EU FBA” na Twoim koncie sprzedawcy.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates