Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Tworzenie promocji

Możesz utworzyć kilka rodzajów promocji. Dowiedz się więcej o rodzajach promocji i ich zaletach.

W serwisie Amazon istnieją następujące ograniczenia dotyczące promocji:

 • Produkty należące do kategorii: Książki, Muzyka, Wideo i DVD: wyłączone z promocji. 
 • Wino: wyłączone ze wszystkich promocji

Jeśli chcesz użyć istniejącej promocji jako wzorca dla nowej promocji, możesz tę promocję zduplikować.

Wybierz rodzaj promocji, którą chcesz zaoferować

Na swoim koncie Sprzedawcy kliknij widoczną w obszarze Reklama opcję Promocje. Na karcie Utwórz promocję kliknij przycisk Utwórz przy typie promocji, który chcesz zaoferować.

Po wybraniu rodzaju promocji, którą chcesz utworzyć, określ jej warunki:

Krok 1: Wybierz warunki

 1. Z listy rozwijanej Zakupy kupującego wybierz próg zakupów, który zakwalifikuje kupującego do skorzystania z promocji.

  Opcja Opis
  Minimalna liczba produktów Promocja ma zastosowanie, gdy klient zakupi w ramach jednego zamówienia określoną liczbę kwalifikujących się przedmiotów . Musisz wprowadzić liczbę całkowitą.
  Kwota minimalna (w walucie) Promocja ma zastosowanie, gdy klient w ramach jednego zamówienia wyda na kwalifikujące się produkty co najmniej określoną kwotę pieniędzy.

 2. Na liście rozwijanej Zakupione przedmioty:
  • Wybierz opcję Wybierz inną, jeżeli chcesz wybrać listę, która nie znajduje się na bieżącej liście rozwijanej.
  • Wybierz opcję Cały katalog, jeżeli chcesz zaznaczyć każdy produkt znajdujący się w Twoich zapasach.
 3. Z listy rozwijanej Kupujący otrzymuje wybierz jedną z opcji wyświetlanych dla danego typu promocji.

  Opcja Opis
  Zniżka kwotowa

  Kwota zniżki

  Pamiętaj, że wprowadzenie jako kwoty zniżki wartości równej lub wyższej od ceny produktu kwalifikującego się do promocji spowoduje nadanie mu faktycznej ceny zakupu równej 0 (przed opodatkowaniem i bez kosztu wysyłki).

  Ustalona cena za wszystkie produkty

  Promocja polega na zaoferowaniu klientom konkretnej ceny łącznej za zestaw X sztuk kwalifikujących się produktów zakupionych w ramach jednego zamówienia. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy jako promocję wybrano Zakupy kupującego: za każdą liczbę zakupionych produktów.

  Drugi produkt za darmo Użyj domyślnej opcji Bezpłatne produkty.

 4. Wybierz jedną z opcji produktu z listy rozwijanej Dotyczy:.

  Opcja Opis
  Zniżka kwotowa Jeśli wybierzesz opcję Dodatkowy produkt, kliknij Wybierz ASIN i wyszukaj odpowiedni produkt.
  Drugi produkt za darmo Ustaw dla dodatkowego produktu ilość, w jakiej będzie on bezpłatny w przypadkach objętych promocją.

 5. Skonfiguruj Opcje zaawansowane.

  Opcja Opis
  Poziomy (tylko w przypadku promocji polegających na zniżce kwotowej) Można tworzyć wielopoziomowe promocje, które będą stosowane w kolejności rosnącej. Do utworzenia jest maksymalnie 9 poziomów. Przykład: kup 5 przedmiotów i uzyskaj 5% zniżki, kup 10 przedmiotów i uzyskaj 10% zniżki. Jeśli wybierzesz opcję Stosuje się do produktu dodatkowego, poziomy nie będą dostępne wśród opcji.
  Wykluczanie produktów Wybierz listę produktów, które chcesz wykluczyć z promocji. Wybierz opcję Wybierz inną, jeżeli chcesz wybrać listę, która nie znajduje się na bieżącej liście rozwijanej.

Krok 2: Zaplanuj promocję

Ustaw zakres dat promocji w Kroku 2: pole Harmonogram.

 1. Ustaw Datę rozpoczęcia i godzinę rozpoczęcia. Data i godzina rozpoczęcia muszą przypadać nie wcześniej niż za 4 godziny.
 2. Ustaw Datę zakończenia i godzinę zakończenia.
 3. Ustaw identyfikatory promocji, tworząc Opis wewnętrzny i Identyfikator śledzenia. Identyfikator śledzenia nie jest wyświetlany, gdy kupujący realizują ofertę promocyjną. Służy on tylko do użytku Sprzedawcy.

Krok 3: Dodatkowe opcje

W tej sekcji możesz utworzyć kod roszczenia lub wiadomość dotyczącą swojej promocji (nie jest to obowiązkowe). Jeśli nie chcesz tego robić, wykonaj pozostałe kroki poniżej.

 1. Kliknij przycisk Zweryfikuj, aby sprawdzić wprowadzone informacje o promocji. Jeżeli zechcesz wprowadzić zmiany, kliknij przycisk Wstecz.
 2. Kliknij przycisk Prześlij, aby zakończyć tworzenie promocji.
Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates