Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Kondycja cen

Strona „Kondycja cen” zawiera ogólne informacje dotyczące kwalifikacji jako proponowana opcja zakupu (Buy Box), konwersji sprzedaży w ujęciu cenowym oraz wszelkich nieaktywnych ofert z potencjalnymi błędami cenowymi.

Na karcie „Proponowana opcja zakupu” wyszczególnione są:

  • wszystkie oferty, które nie kwalifikują się obecnie jako proponowana opcja zakupu na stronie produktu, ponieważ ich ceny nie są konkurencyjne w porównaniu z ofertami innych sprzedawców detalicznych spoza Amazon (konkurencyjna cena) lub ich ceny są znacznie wyższe od ostatnich cen zaobserwowanych w sklepie Amazon. Aby rozwiązać problem polegający na tym, że:
    • oferty nie są konkurencyjne, rozważ ustawienie ceny łącznej (cena produktu + koszt wysyłki) na poziomie konkurencyjnej ceny lub niższym
    • ceny ofert są wyższe od ostatnich cen, rozważ dopasowanie ceny łącznej (cena produktu + koszt wysyłki) do cen referencyjnych.
    Uwaga: Ceny referencyjne mogą uwzględniać cenę proponowanej opcji zakupu lub średnią cenę sprzedaży z 60 dni lub najwyższą cenę z 14 dni (produkty wysyłane i sprzedawane przez Amazon) albo cenę katalogową produktu (lub obie te ceny).
  • oferty, które kwalifikują się obecnie jako proponowana opcja zakupu, ale nie są proponowaną opcją zakupu, ponieważ ich ceny nie są konkurencyjne w porównaniu z ofertami innych sprzedawców detalicznych na Amazon (bieżąca cena proponowanej opcji zakupu). Możesz zwiększyć szanse swoich ofert na stanie się proponowaną opcją zakupu, ustawiając łączną cenę oferty (cena produktu + koszt wysyłki) na poziomie bieżącej ceny proponowanej opcji zakupu lub niższym.

Na karcie „Konwersja sprzedaży” wyszczególnione są: wszystkie oferty, które były przeglądane przez klientów, ale nie miały transakcji sprzedaży w ciągu ostatnich siedmiu dni. Możesz poprawić konwersję sprzedaży, rozważając obniżenie ceny łącznej (cena produktu + koszt wysyłki) tak, aby była ona równa sugerowanej niższej cenie lub niższa.

Na karcie „Oferty nieaktywne” wyszczególnione są wszystkie nieaktywne obecnie oferty z powodu potencjalnych błędów cenowych. Amazon wykrywa potencjalne błędy cenowe na podstawie kilku czynników, m.in. zasad Amazon Marketplace dotyczących uczciwego ustalania cen i ceny proponowanej opcji zakupu. Jeśli wykryjemy potencjalne błędy cenowe w Twoich ofertach, otrzymasz powiadomienie. W poważniejszych przypadkach możemy dezaktywować takie oferty, aby zapobiec negatywnym wrażeniom klientów z zakupów. Ponowne rozważenie cen na stronie „Kondycja cen” przy uwzględnieniu cen referencyjnych i zasad Amazon Marketplace dotyczących uczciwego ustalania cen może pomóc rozwiązać problem cenowy i umożliwić ponowną aktywację oferty.

Uwaga: Ceny referencyjne uwzględniają cenę proponowanej opcji zakupu (Buy Box), cenę wynikającą z jednostkowej ceny proponowanej opcji zakupu na podstawie mniejszych pakietów tego samego produktu, średnią 60-dniową cenę sprzedaży, najwyższą 14-dniową cenę (za produkt wysyłany i sprzedawany przez Amazon) lub cenę katalogową produktu.

Zapewnienie klientom dobrych wrażeń z zakupów jest niezbędnym warunkiem prowadzenia udanej sprzedaży na Amazon. Proponowaną opcją zakupu może stać się wyłącznie oferta sprzedawcy zapewniającego klientom odpowiednie wrażenia z zakupów, m.in. oferującego konkurencyjne ceny.

Często zadawane pytania

Wysłano do mnie wiadomość, że co najmniej jeden z moich produktów nie kwalifikuje się jako proponowana opcja zakupu na stronie produktu. Co to znaczy?

Powiadamiamy sprzedawców, gdy ich oferty przestają kwalifikować się jako proponowana opcja zakupu na stronie produktu. Dzieje się tak, gdy cena łączna (cena produktu + koszt wysyłki) jest wyższa od konkurencyjnej ceny lub gdy cena łączna (cena produktu + koszt wysyłki) jest znacznie wyższa od ostatnich cen.

Aby Twoja oferta kwalifikowała się jako proponowana opcja zakupu na stronie produktu, musi mieć konkurencyjną cenę i spełniać określone kryteria.

Co to jest konkurencyjna cena i jak się ją ustala?

Konkurencyjna cena jest najniższą ceną produktu oferowaną przez innych dużych sprzedawców detalicznych. Nie bierzemy pod uwagę cen innych sprzedawców w sklepie Amazon.

Nie ujawniamy nazw lub nazwisk konkurentów, ale ich lista jest regularnie weryfikowana, tak aby znajdowali się na niej konkurenci odpowiedni dla danego kraju i danej grupy produktów.

Co to jest średnia cena sprzedaży i jak się ją ustala?

Średnią cenę sprzedaży produktu oblicza się na podstawie cen, za które klienci zakupili produkt w ciągu ostatnich 60 dni ważonych liczbą sprzedanych jednostek. Ceny i liczba jednostek sprzedanych podczas promocji (np. jako najlepsze okazje, błyskawiczne okazje) nie są brane pod uwagę.

Co to jest cena Amazon i jak się ją ustala?

Cena Amazon jest najwyższą w ciągu ostatnich 14 dni ceną za produkt wysyłany i sprzedawany przez Amazon.

Co to jest pochodna cena jednostkowa i jak się ją ustala?

Pochodna cena jednostkowa jest ceną za jednostkę proponowanej opcji zakupu z mniejszego pakietu tego samego produktu pomnożoną przez liczbę jednostek w Twojej ofercie.

Co to jest cena katalogowa produktu i jak się ją ustala?

Aby uzyskać więcej informacji na temat ceny katalogowej, zapoznaj się ze stroną Zasady Amazon dotyczące cen referencyjnych .

Dlaczego w przypadku niektórych ofert nie są dostępne stosowne ceny referencyjne?

Wyświetlamy średnią cenę sprzedaży, cenę Amazon lub cenę katalogową produktu. W przypadku niektórych produktów ceny referencyjne nie są dostępne.

Czy niekonkurencyjne oferty każdego sprzedawcy nie kwalifikują się jako proponowana opcja zakupu na stronie produktu?

Tak, kryteria kwalifikacji jako proponowana opcja zakupu mają zastosowanie do wszystkich sprzedawców.

Jak jest obliczany procent wyświetleń proponowanej opcji zakupu?

Procent wyświetleń proponowanej opcji zakupu jest obliczany jako łączna liczba wyświetleń stron, na których Twoja oferta jest proponowaną opcją zakupu, podzielona przez łączną liczbę wyświetleń stron produktów, które oferujesz. Uwzględniane są tylko aktywne oferty. Symbol „—” oznacza, że nie jesteśmy w stanie obliczyć procentu wyświetleń proponowanej opcji zakupu.

W jaki sposób oblicza się konwersję sprzedaży?

Konwersja sprzedaży to suma zamówień (minus zwroty towarów) podzielona przez łączną liczbę wyświetleń stron produktów, które oferujesz. Symbol „—” oznacza, że nie jesteśmy w stanie obliczyć konwersji sprzedaży.

Co to jest ostatnia niższa cena i jak się ją ustala?

Ostatnia niższa cena jest ustalana na podstawie wielu czynników, m.in. cen sprzedaży z przeszłości, ostatnich cen ofert kwalifikujących się jako proponowana opcja zakupu, najniższej ceny produktu oferowanej przez innych dużych sprzedawców detalicznych oraz informacji od klientów na temat Twoich produktów.

Czy są dostępne reguły automatycznego dopasowania cen, dzięki którym moje oferty pozostaną konkurencyjne?

Tak, możesz skorzystać z narzędzia Automatyczne dopasowanie cen, aby utworzyć regułę cenową, która pozwoli Ci na bieżąco utrzymywać konkurencyjność wybranych ofert. Więcej informacji znajdziesz na stronie Porównywanie cen z cenami zewnętrznymi.

Jak utrzymać konkurencyjność ofert, jeśli korzystam z usług dopasowania cen świadczonych przez podmioty trzecie lub interfejsów API MWS?

Konkurencyjna cena, cena proponowanej opcji zakupu i sugerowana niższa cena są udostępniane za pośrednictwem naszych interfejsów API MWS. Informacji tych dostarcza powiadomienie AnyOfferChanged za pomocą elementów CompetitivePriceThreshold, BuyBoxPrice i SuggestedLowerPricePlusShipping. Skontaktuj się z podmiotem świadczącym usługi dopasowania cen, aby uzyskać więcej informacji na temat utrzymania konkurencyjności.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates