Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Bezpieczeństwo i zgodność produktów z wymogami

Bezpieczeństwo klientów ma ogromne znaczenie dla Amazon. Klienci muszą mieć pewność, że w serwisie Amazon znajdą kompleksowy wybór bezpiecznych, niezawodnych i zgodnych z przepisami produktów, niezależnie od tego, kto jest sprzedawcą.

Jako sprzedawca masz obowiązek zrozumieć zasady Amazon dotyczące bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami, a także ich przestrzegać. Zwiększy to Twoje szanse na sukces w serwisie Amazon, a także pomoże Ci uniknąć potencjalnych kar i/lub blokowania ofert lub uniemożliwienia sprzedaży na Amazon.

Wymagania dotyczące produktu

Jako sprzedawca ponosisz odpowiedzialność za zapewnienie, że dostarczane przez Ciebie produkty są zgodne z odpowiednimi wymogami. Jednak w niektórych przypadkach Amazon może zażądać dowodu zgodności produktów z wymogami i certyfikatami rządowymi. Zapoznaj się z wybranymi przepisami europejskimi z poniższej tabeli, które odnoszą się do produktów sprzedawanych na Amazon. Dodatkowo tutaj znajdziesz informacje na temat wymagań dotyczących oznakowania CE.

Wymagania dotyczące wystawiania produktów mogą się różnić w zależności od produktu i kraju, w którym sprzedajesz, dlatego skonsultuj się z radcą prawnym i/lub dostawcą, aby upewnić się, że masz wszystkie istotne informacje.

Wymóg podmiotu odpowiedzialnego za produkty z oznaczeniem CE

Oprócz poniższych obowiązujących rozporządzeń, 16 lipca 2021 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (zwane „rozporządzeniem w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów z wymogami”). Nowe rozporządzenie dodaje wymóg, aby dla produktów z oznaczeniem CE zapewniono przebywającą na terenie Unii Europejskiej osobę pełniącą funkcję punktu kontaktowego w zakresie zgodności produktu z wymogami („podmiot odpowiedzialny”). Dodaliśmy tutaj dodatkowe treści, które pomogą Ci przygotować się do nowego rozporządzenia.

Sprzęt elektryczny/elektroniczny

Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)

Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych (RoHS)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

Dyrektywa w sprawie sprzętu radiowego (RED)

Elektronika

Rozporządzenie w sprawie etykietowania energetycznego

Zabawki

Dyrektywa dotycząca bezpieczeństwa zabawek

Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa zabawek – obowiązkowe ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Przepisy związane z chemikaliami

Informacje o sprzedaży chemikaliów – REACH i CLP

Informacja o sprzedaży produktów biobójczych – rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych (BPR)

Rozporządzenie dotyczące środków ochrony roślin

Nawozy

Detergenty

Farmaceutyki/Kosmetyki

Rozporządzenie dotyczące produktów kosmetycznych

Adres URL wspólnego logo UE

Inne Dyrektywy/Rozporządzenia dotyczące bezpieczeństwa produktów

Dyrektywa w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSD)

Obuwie

Przepisy dotyczące etykietowania wyrobów włókienniczych

Rozporządzenie dotyczące kontaktu z żywnością

Inne dyrektywy/rozporządzenia w sprawie oznaczenia CE

Rozporządzenie w sprawie urządzeń medycznych

Rozporządzenie w sprawie środków ochrony osobistej (rozporządzenie PPE)

Dyrektywa maszynowa

Urządzenia spalające paliwa gazowe

Wyroby budowlane

Urządzenia ciśnieniowe

Zgodność środowiskowa

Recykling sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)

Dyrektywa WE w sprawie zużytych baterii i akumulatorów

Dyrektywa WE w sprawie odpadów opakowaniowych

Rozporządzenie UE w sprawie drewna (EUTR)

Żywność

Rozporządzenie UE w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności

Żywność ekologiczna, pasza ekologiczna i ekologiczna karma dla zwierząt domowych

Suplementy diety

Wytyczne dotyczące żywności i napojów

Artykuły spożywcze

Powiązane tematy:

Poniżej znajdują się strony pomocy, które zalecamy przeczytać, aby upewnić się, że wystawiasz oferty bezpiecznych i zgodnych z wymogami produktów.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates