Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Brakujące zdjęcia produktów

Najczęstszym powodem braku zdjęć w serwisie Amazon jest niespełnienie wymagań dotyczących zdjęcia produktu Amazon i usunięcie ich ze strony w trakcie przesyłania lub po przesłaniu.

Please note: Nowe zdjęcia mogą pojawić się w serwisie Amazon do 24 godzin, chociaż większość z nich pojawia się w ciągu 15 minut.

Rozwiązywanie problemów ze zdjęciami w Seller Central

Funkcja Dodaj produkt umożliwia przesyłanie zdjęcia produktu podczas tworzenia nowego produktu. Po utworzeniu produktu można użyć funkcji Zarządzaj zapasami, aby dostarczyć nowe zdjęcie produktu.

Jeśli używasz jednej z tych funkcji do zarządzania produktami, wykonaj następujące czynności:


 1. Kliknij łącze Zapasy, a następnie kliknij przycisk Zarządzaj zapasami.
 2. Wyszukaj lub zlokalizuj produkt z brakującym zdjęciem.
 3. Kliknij nazwę produktu.
  Uwaga: Pojawi się strona szczegółów produktu.
 4. Czy zdjęcie produktu pojawia się na tej stronie? Jeśli tak, pomiń ten krok. Jeśli nie, zapoznaj się z poniższą sekcją dotyczącą kontaktu z Amazon Services w celu uzyskania pomocy technicznej.
 5. Czy przesłałeś(-aś) zdjęcie tego produktu w ciągu ostatnich 24 godzin? Jeśli minęło więcej niż 24 godziny, pomiń ten krok. Jeśli minęło mniej niż 24 godziny, być może nadal przetwarzamy Twoje zdjęcie i przygotowujemy je do wyświetlania w serwisie Amazon. Powinno pojawić się w ciągu 24 godzin od złożenia wniosku.
 6. Zdjęcie może zostać przesłane nieprawidłowo lub może nie spełniać wymagań dotyczących zdjęcia produktu Amazon. Jeśli Twoje zdjęcie nie spełnia standardów, napraw zdjęcie, a w sekcji Wprowadź informacje o produkcie kliknij przycisk Prześlij obraz i postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie, aby przesłać nowe zdjęcie spełniające standardy. Jeśli nie ma żadnych wskazówek w związku z brakiem zdjęcia, zapoznaj się z poniższą sekcją dotyczącą kontaktowania się z Amazon Services w celu uzyskania wsparcia technicznego.

Rozwiązywanie problemów ze zdjęciami z plikami zapasów

Plik zapasów pozwala określić lokalizację, z której Amazon pobiera kopię zdjęć produktu. Jednak błędy w pliku zapasów mogą uniemożliwić Amazon pomyślne pobieranie zdjęć produktu.

Ta sekcja zawiera listę typowych błędów związanych ze zdjęciami:

Symptom Powód Rozwiązanie
Zdjęcie produktu nie pojawia się w serwisie Amazon Najczęstszym powodem jest po prostu to, że adres URL tego zdjęcia w rzeczywistości nie wskazuje na zdjęcie Zweryfikuj adres URL zdjęcia i prześlij ponownie zdjęcie produktu.
Amazon odrzuca zdjęcie. Najczęstszym powodem jest to, że przesłane zdjęcie jest zakodowane w nieprawidłowym formacie. Amazon może akceptować tylko zdjęcia w formacie.jpg, .tif lub .gif. Konwertuj plik na plik.jpg, .tif lub .gif, zmodyfikuj plik zdjęcia produktu i prześlij ponownie zdjęcie produktu.
Uwaga: Musisz użyć bezpośredniego adresu URL. Wyskakujące okienko lub przekierowanie URL nie zostaną zaakceptowane, a przesłanie nie zostanie przetworzone.

Jeśli używasz plików zapasów do zarządzania produktami, wykonaj następujące czynności:

 1. Sprawdź raporty przetwarzania plików zapasów pod kątem błędów. (Więcej informacji)
 2. Zmodyfikuj plik zapasów, aby poprawić błędy zawarte w raporcie przetwarzania.
 3. Prześlij zmodyfikowany plik zapasów.
 4. Powtarzaj, aż plik zapasów będzie wolny od błędów.
 5. Poczekaj 24 godziny na wyświetlenie zdjęć.

Uzyskiwanie dodatkowego wsparcia technicznego

Jeśli postępujesz zgodnie z powyższymi instrukcjami dotyczącymi rozwiązywania problemów, a zdjęcia produktów nadal nie są widoczne, skontaktuj się z działem obsługi sprzedawców Amazon.

W wiadomości dołącz następujące informacje:

 • Wykonane do tej pory kroki dotyczące rozwiązywania problemów.
 • Metoda używana do zarządzania danymi produktu i zapasów.
 • Numer ASIN dla każdego produktu bez zdjęcia produktu.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates