Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Zasady sprzedaży i kodeks postępowania sprzedawcy

Wszyscy sprzedawcy powinni przestrzegać następujących zasad podczas wystawiania produktów na Amazon. Przestępstwa sprzedawcy i treści niedozwolone mogą spowodować zawieszenie konta Amazon.

Niewłaściwe użycie strony sprzedażowej Amazon

Jako społeczność wszyscy sprzedawcy mogą uzyskać dostęp do strony internetowej sprzedaży Amazon i korzystać z niej. Jeśli sprzedawca wielokrotnie przesyła nadmierną ilość danych lub w inny sposób korzysta z usługi w nadmierny lub nieuzasadniony sposób, może spowodować to nieproporcjonalne obciążenie i utrudnić innym sprzedawcom łatwy dostęp do usługi i korzystanie z niej.

Kodeks postępowania sprzedawcy

Amazon umożliwia dotarcie do setek milionów klientów. Dążymy do zapewnienia uczciwych i pełnych zaufania doświadczeń kupującego i sprzedawcy. W Amazon oczekujemy przestrzegania zasad kodeksu postępowania opisanych poniżej.

Zasady postępowania sprzedawcy:

 • Przestrzegaj wszystkich obowiązujących przepisów prawa i przestrzegaj wszystkich zasad Amazon.
 • Zadbaj o aktualne informacje o koncie.
 • Nigdy nie wprowadzaj innych w błąd odnośnie do swojej osoby.
 • Zawsze działaj w sposób, który zapewnia pełne zaufania doświadczenia klienta i sprzedawcy.
 • Nigdy nie oferuj produktów, które mogą wyrządzić szkodę klientom Amazon.
 • Nigdy nie angażuj się we wprowadzające w błąd, nieodpowiednie lub obraźliwe zachowanie. Dotyczy to wszystkich Twoich działań, w tym między innymi:
  • informacji podawanych na Twoim koncie
  • informacji zawartych w aukcjach, treściach lub obrazach
  • komunikacji między Tobą a firmą Amazon lub Tobą i naszymi klientami
 • Działaj uczciwie przez cały czas. Nieuczciwe zachowanie obejmuje m.in. następujące czynności:
  • zachowanie, które można uznać za manipulację lub „rozgrywanie” jakiejkolwiek części wynikającej z doświadczenia kupna lub sprzedaży
  • działania, które mogą być postrzegane jako manipulowanie recenzjami klientów, w tym poprzez bezpośrednie lub pośrednie przekazywanie fałszywych, wprowadzających w błąd lub nieautentycznych treści
  • działania, które mogą być postrzegane jako próba manipulowania wynikami wyszukiwania lub rankingami sprzedaży Amazon
  • działania, które celowo szkodzą innemu sprzedawcy, jego ofertom lub ich ocenom

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates